Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Konservative Studerendes spidskandidat: Vi vil have fokus på fagligheden

Univalg 2022 — Først var Marlene Budolph, spidskandidat til bestyrelsen for Konservative Studerende, nervøs for at stille sig frem. Nu er hun ikke i tvivl om, at det er nødvendigt.

»Ja, her roder lidt for tiden,« undskylder Marlene Budolph, mens hun baner sig vej igennem store stakke af valgmateriale og hen til et ledigt bord i Konservative Studerendes kælderlokale på CSS.

Væggene er tapetseret med smilende ansigter og fængende slogans, og på en af valgplakaterne kigger Marlene Budolph målrettet frem for sig. Spidskandidat til Bestyrelsen står der med store, hvide bogstaver på en blå baggrund.

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det lå lige til højrebenet for mig at stille op som spidskandidat,« siger den 22-årige kvinde, der udover at være spidskandidat til bestyrelsen lige er startet på sin kandidat i statskundskab og desuden er formand for Konservative Studerende på KU.

»Jeg er jo bare et helt normalt, ungt menneske, så det er da angstprovokerende at stille sig op foran alle og argumentere for sine holdninger.«

Selv har Marlene Budolph ikke tidligere være politisk aktiv, og hun kom først ind i Konservative Studerende for halvandet år siden. Alligevel gik der ikke lang tid, før hun var klar over, at hun ville stille op.

»Det er den identitetspolitiske strømning, der har drevet mig,« siger hun og forklarer, hvordan en underviser på første semester af bacheloren undskyldte for antallet af hvide mænd på pensumlisten, og at hun har oplevet flere medstuderende blive kritiseret for at bruge biologiske køn i spørgeskemaundersøgelser.

»Det er ikke, fordi jeg nødvendigvis er imod nogle af de udviklinger, der sker – overhovedet ikke faktisk – jeg er bare bange for, at det sker på bekostning af fagligheden.«

Faglighed over politik

Og netop fagligheden er de Konservative Studerendes hjertebarn – og der, hvor de ifølge Marlene Budolph adskiller sig fra de andre studenterpolitiske organisationer.

»I modsætning til de andre lister forholder vi os ikke til så mange andre ting end fagligheden, kernen, universitetets formål. Vi går for eksempel virkelig meget ind for, at KU skal reducere sit CO2-aftryk, men vi går ikke til valg på det,« siger hun og fortsætter.

»Hvis jeg blev tvunget til at sammenfatte én hovedudfordring, så må det være, at Københavns Universitet har bevæget sig for langt væk fra dets oprindelige formål. Det er ikke længere fagligheden, der er målet eller den drivende kraft.«

Marlene Budolph nævner diskussionerne om klima- og kønskvoter på alle pensumlister, som hun fra start har stillet sig kritisk overfor.

LÆS OGSÅ: Studenterrådets spidskandidat vil være de studerendes lobbyist

»Når man lige pludselig vil tvinge klima ind på alle studier og pensumlister – også der, hvor det måske slet ikke giver mening – så er det blevet for politiseret. Så er det blevet politikken, der danner grundlaget, i stedet for fagligheden. Det er en stor udfordring, og vi skal tilbage til at have fagligheden i højsædet,« siger hun og tilføjer, hvad hun vil gøre som det allerførste, hvis hun bliver valgt ind i bestyrelsen.

»Helt konkret vil jeg bede de kære bestyrelsesmedlemmer om at slå op i Universitetsloven og læse formålsparagraffen. Hvilken institution er Københavns Universitet, hvad er det sat i verden for, og hvilke opgaver påhviler universitetet? Vi skal arbejde konkret ud fra det.«

Antibureaukratiserende mærkesager

Skulle det endnu ikke stå klart, at fagligheden er vigtig for Marlene Budolph, kan man bare kaste et blik på de Konservative Studerendes mærkesager.

»Nu har jeg godt nok sagt faglighed mange gange,« griner hun »men det er altså det, der er det vigtigste for os, og derfor har vi tænkt i konkrete mærkesager, der kan være med til at øge fagligheden.«

Hvis Marlene Budolph bliver valgt ind i bestyrelsen, vil hun – ud over at sige ”nej tak til identitetspolitik – kæmpe for obligatorisk feedback på eksamener og længere opgaver og indføre et mundligt forsvar af specialer.

»Ellers er der ikke nogen læringsproces i eksamenerne. Så skaber man i stedet et rum, hvor det bare handler om at bestå. Universitetets fornemmeste opgave et at lære os, hvad vi kunne have gjort anderledes og dermed udvikle os fagligt.«

Hun går også til valg på at skabe bedre rammevilkår for øget studiefleksibilitet, som skal udmøntes i mere klare processer for udlandsophold, praktikforløb og meritoverførsel, og så skal alle forelæsninger optages.

»Det er ærgerligt at skulle skippe en forelæsning for at engagere sig i studenterpolitik eller tage til tandlægen,« siger spidskandidaten og fortæller skrækhistorier om medstuderende, der nær var gået glip af praktikpladser og udlandsophold på grund af KUs arbejdsgange.

»Det hele er bare for bureaukratisk,« mener Marlene Budolph og tilføjer, at netop bureaukratiet skal bane vejen for hendes mærkesager.

»Københavns Universitet er et af de universiteter, der bruger færrest penge på uddannelse. Hvis man arbejdede lidt mere med ét mål for øje – nemlig fagligheden – ville man finde mange steder, hvor man kan sparre på bureaukratiske omkostninger og udgifter. Så mindre bureaukrati, højere faglighed.«

Et oplyst valg

Til daglig har Marlene Budolph travlt, når både studiet og Konservative Studerende, hvor hun »bruger enormt meget tid«, skal passes. Men for tiden er der endnu mere, der skal gøres, for den studenterpolitiske organisation ruster op til valgkamp.

I valgugen vil spidskandidaten og hendes partifæller være at finde rundt omkring på de forskellige campusser med kaffekander i hænderne.

»Sidste år var jeg meget aktiv i valgkampen, og det var skræmmende at se, hvor få studerende der vidste, hvad universitetsvalget var. Derfor går vi i Konservative Studerende meget op i at føre en oplysningskampagne,« fortæller hun.

»Folk skal selvfølgelig kun stemme på os, hvis de er enige med os, så at få mange stemmer er ikke det vigtigste. Det vigtigste for os er, at vi får fortalt de studerende, at der er det her valg, og at det er virkelig vigtigt.«

Hvordan er det at føre valgkamp med de andre lister, og er der nogle fra de konkurrerende lister, du beundrer?

»Konservative Studerende har altid haft et godt samarbejde med Frit Forum, og det er altid enormt rart at føre valgkamp med dem. Måske især med Kasper Stidsen. Han er en af de personer, jeg kender bedst personligt, og som jeg beundrer enormt meget,« siger Marlene Budolph og fortsætter rosen af den rivaliserende spidskandidat.

»Han er bare et sympatisk og empatisk menneske!«

Og hvad så med dig selv? Hvem er du, når du ikke fører valgkamp?

»Jeg elsker at bruge tid med mine venner og veninder. Når jeg er helt alene hjemme, flader jeg ud på sofaen og lader op med en god serie. Jeg er lige gået i gang med at se ’The Good Wife’ for anden gang. Det må du meget gerne citere mig for. Det er en klar anbefaling herfra.«

Seneste