Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kritik af behandling af kinesisk udvekslingsstuderende: »Det er meget sørgeligt«

Det var ude af proportioner, da en kinesisk udvekslingsstuderende blev smidt i fængsel, på udrejsecenter og hjemsendt, da hun ikke nåede at forny sin opholdstilladelse, lyder det fra retsordfører. »Jeg synes ikke, man generelt kan sige, at Ellebæk ikke er til for studerende,« siger udlændingeminister, som dog har bedt embedsfolk undersøge sagen.

I begyndelsen af februar blev den kinesiske udvekslingsstuderende på Københavns Universitet Bingzhi Zhu sat på et fly til Kina.

Forud for hjemsendelsen havde hun tilbragt flere uger i fængsel, på psykiatrisk hospital og på udrejsecenter Ellebæk. Alt sammen fordi, hun ikke nåede at gennemføre sin ansøgning om at forlænge sin opholdstilladelse i tide inden nytår.

LÆS OGSÅ: Studerende på Københavns Universitet havnede på Ellebæk og er nu sendt hjem til Kina

Forløbet har nu fremkaldt politiske reaktioner.

Folketingspolitiker Kristian Hegaard, der er retsordfører for Radikale Venstre, stillede onsdag den 10. februar spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, i folketingssalen.

»Det gør et meget stort indtryk på mig at høre om en ung, sagesløs og uskyldig studerende, der fra den ene dag til den anden er sendt til Ellebæk,« siger Kristian Hegaard.

Ude af proportioner

Ligesom mange andre studerende blev Bingzhi Zhu forsinket i sit studie, da coronakrisen ramte. Hun fik forlænget fristen for sit speciale, men hun fik ikke forlænget sin opholdstilladelse i tide.

Først få dage inden udløbet af opholdstilladelsen begyndte hun på sin ansøgning og betalte det nødvendige gebyr, men universitetet skal også udfylde en del af ansøgningen om opholdstilladelse for udenlandske studerende, og den del nåede ikke at blive gennemført, før Bingzhi Zhu ikke længere havde lov til at være i Danmark.

Alligevel er det er helt ude af proportioner, at Bingzhi Zhu blev sendt først i fængsel og siden til Kriminalforsorgens institution for udlændinge uden lovligt ophold, Udlændingecenter Ellebæk, siger Kristian Hegaard.

»Ellebæk er jo et sted, der har fået kritik af Europarådets Torturkomité for at have fængselslignende forhold. Det er meget sørgeligt, at hun er endt der, endda efter selv at have bedt politiet om hjælp,« siger han.

Bingzhi Zhus opkaldshistorik viser, at hun havde en ni minutter lang samtale med politiet den 30. december, altså to dage før hendes opholdstilladelse udløb.

Kristian Hegaard siger, at myndighederne kunne have nøjedes med at inddrage Bingzhi Zhus pas, mens de arrangerede hjemrejse for hende. Retsordføreren siger, at det ærgrer ham, at systemet ikke er mere fleksibelt og forstående over for udvekslingsstuderende.

Vi skal være et uddannelsesland, men det kræver et system, der kan håndtere, at der kan opstå udfordringer for udenlandske studerende.

Kristian Hegaard, Radikale Venstre

»Det er simpelthen så godt for vores uddannelsessystem at få udenlandske studerende ind. De bidrager til studiekulturen og uddannelsen som helhed, og derfor må der simpelthen være en større fleksibilitet i systemet. Især her i løbet af coronatiden. Vi skal være et uddannelsesland, men det kræver et system, der kan håndtere, at der kan opstå udfordringer for udenlandske studerende.«

»Virker forrykt«

Den nyslåede forperson i Danske Studerendes Fællesråd, Mike Gudbergsen, siger, at de danske myndigheders behandling af Bingzhi Zhu virker »principielt forkert«.

»Internationale studerende skal ikke havne i Ellebæk, slet ikke hvis de bare har misset en enkelt deadline. Det virker virkelig forrykt,« siger han.

Det ville være forrykt under alle omstændigheder, siger han, men ifølge Gudbergsen bliver sagen kun værre af, at Bingzhi Zhu blev forsinket på sit studie som følge af coronakrisen. Først fik hun afbrudt sit feltarbejde i Colombia, så udviklede hun en depression, der ifølge hende selv var årsagen til, at hun ikke i bedre tid fik påbegyndt sin ansøgning.

Internationale studerende skal ikke havne i Ellebæk, slet ikke hvis de bare har misset en enkelt deadline. Det virker virkelig forrykt.

Mike Gudbergsen, Danske Studerendes Fællesråd

Mike Gudbergsen opfordrer politikerne til at sætte systemet på pause og undlade at udvise internationale studerende, indtil man kan afklare, om de er blevet forsinket som følge af coronakrisen eller af andre årsager.

»Vi forstår ikke, hvorfor man er så ufleksibel i en sag, hvor en international studerende har udskudt sit studieforløb på grund af corona og har været ramt af en depression,« siger Mike Gudbergsen.

»Det handler om mennesker, og systemet er for rigidt, hvis vi ikke kan anerkende, at det er en meget anderledes situation, vi står i lige nu.«

Han siger, at sagen om Bingzhi Zhu er et udtryk for, at politikerne generelt overser værdien af internationale studerende.

»Vi har et system, der ikke viser særlig stor rummelighed over for den situation, de er i. Både i den ekstraordinære situation, vi står i nu og helt generelt,« siger Mike Gudbergsen.

Ellebæk er også for studerende

Det har ikke været muligt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). I Folketinget onsdag svarede ministeren dog på spørgsmål fra Kristian Hegaard om sagen.

Tesfaye sagde her, at han ikke kunne give en nærmere redegørelse for Bingzhi Zhus forløb i folketingssalen, men at han har bedt embedsmænd i Udlændingeministeriet om at undersøge, »hvad der er op og ned i sagen«.

»Jeg kan sige, at min generelle holdning er, at man skal rejse ud af landet, hvis man ikke har lov til at opholde sig her. Det giver sig selv,« sagde ministeren.

Mattias Tesfaye tilføjede, at han er »ret tilfreds med«, at myndighederne har mulighed for at frihedsberøve folk i Ellebæk, så de eksempelvis ikke går under jorden.

Hvis der er mulighed for fra myndighedernes side at lave et mindre indgreb, skal man selvfølgelig gøre det.

Mattias Tesfaye, Udlændingeminister

Han nævnte dog også, at udlændingeloven indeholder »et sundt princip« om, at indgrebet skal stå mål med det formål, man forfølger – altså udsendelse i dette tilfælde.

»Hvis der er mulighed for fra myndighedernes side at lave et mindre indgreb, skal man selvfølgelig gøre det,« sagde han.

Ministeren udelukkede, at han selv vil blande sig i Bingzhi Zhus sag, men sagde, at enkeltsager kan føre til en bredere diskussion af loven.

Til slut spurgte Kristian Hegaard, om ministeren ville give ham ret i, at unge studerende, hvis opholdstilladelse er udløbet, ikke skal sendes til Ellebæk.

»Jeg synes ikke, man generelt kan sige, at Ellebæk ikke er til for studerende,« svarede ministeren.

»Jeg vil gerne gentage det, som står i udlændingeloven, nemlig at man ikke skal gribe hårdere ind, end der er behov for. Men der er ret ofte et behov for at frihedsberøve folk. Det siger domstolene jo også: At det er både sagligt og proportionelt, når myndighederne frihedsbehøver folk. Det kan man ikke gøre i en evighed. Jo længere tid der går, jo mere skal myndighederne argumentere for, at det er sagligt og proportionelt.«

»Men jeg er i hvert fald ikke lige bekendt med, at det i den her konkrete sag eller andre sager har vist sig, at man har administreret mod lovgivningen,« sagde Mattias Tesfaye.

Også Rosa Lund, der er retsordfører for Enhedslisten, har stillet spørgsmål i Folketinget til sagen om Bingzhi Zhu.

Seneste