Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kritikken er forfejlet

GEBYRER - Udlændingeservice svarer på sagen om gebyrer for ph.d.-studerende.

Universitetsavisen bragte fredag 25.2. en konkret personsag om en kinesisk statsborger, der har ansøgt om opholdstilladelse som ansat ved Københavns Universitet. Hans ansøgning blev afvist, fordi der blev indbetalt et gebyr som studerende og ikke det højere gebyr som ansat phd. Han skulle derfor genansøge.

Avisen har ikke indhentet samtykke i den konkrete sag, der gør det muligt for os at kommentere den.

Lad mig oplyse læserne om tre afgørende forhold:

1. Universiteterne har i årevis haft phd’ere, der er ansat, og phd’ere, der er indskrevne som studerende, og udlændingemyndighederne har altid behandlet de ansatte phd’ere efter reglerne om ansættelsesforhold. Der er således intet nyt i betegnelserne, som kan begrunde en misforståelse fra universitetets side om valg af gebyr i den konkrete sag.

2. Det fremgår af loven om de nye gebyrer, at ansøgninger skal afvises, hvis der er betalt et forkert gebyr. For at imødegå misforståelser i en overgangssituation til et nyt regelsæt har Udlændingeservice i sit netværk på de danske universiteter orienteret om, at de ansatte phd’ere skal betale et gebyr på 3.025 kr.

3. Artiklens omtale af, at en afvisning medfører genansøgning, er ikke aktuel. Vi har taget initiativ til at smidiggøre overgangsfasen til de nye regler i sager, hvor der betales forkert gebyr, således at der i forbindelse med den korrekte gebyrbetaling blot skal indsendes oplysning om sagsbehandlings ID-nummer og en oplysning om, at ansøgningen fastholdes, så behandler vi sagen på basis af de allerede indsendte oplysninger.

På den baggrund må jeg sige, at vi i Udlændingeservice ikke er enige i avisens kritik. Vi har gjort os umage for at gøre overgangen til det nye regelsæt lettere. Men lad mig understrege, at det er vores generelle grundholdning, at vi altid kan blive bedre. Og vi tager gerne en dialog med alle interessenter, der har konstruktive bidrag til vores brugerindsats, så jeg vil opfordre universitetet til at henvende sig, så vi kan tage et afklarende møde.

Seneste