Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU fastholder karakterkrav på kvote 2

Kvote 2-krav — Stik imod tidligere udtalelser har KU valgt at holde fast i karakterkravet på 6,0 for kvote 2-ansøgere. Studenterrådet frygter, at det får en social slagside.

Studenter med et snit på under 6,0 fra gymnasiet kan i de næste to år skyde en hvid pind efter en plads på KU’s uddannelser. Næsten uanset hvilken der er tale om (se undtagelserne her).

Universitetet har nemlig besluttet, at minimumskravet ikke kun skal gælde for kvote 1, men også for kvote 2-ansøgere – i hvert fald indtil 2020, hvor kvote 2-ansøgerne efter planen skal igennem et helt nyt optagelsessystem.

I 2016 udtalte prorektor Lykke Friis ellers til Uniavisen, at det nye karakterkrav på 6,0 kun var tiltænkt kvote 1. Vejen blev endda ryddet for KU, da Folketinget ændrede universitetsloven, så det var muligt at hæfte forskellige adgangskrav på kvote 1 og kvote 2. Men sådan er det altså ikke gået.

Kritik fra Studenterrådet

Uddannelses- og forskningsordførere Jacob Mark (SF) og Mette Reissmann (S) har allerede kritiseret beslutningen, og forpersonen i studenterrådet Amanda Büchert har heller ikke meget tilovers for karakterkravet på kvote 2.

»Vi tror ikke på, at det er vejen frem at lave et generelt karakterkrav. Det duer ikke at vurdere egnethed udelukkende ud fra karakterer, fordi det ikke giver et fyldestgørende billede. Der kan være et væld af årsager til, at man ikke har fået gode karakterer i gymnasiet. Og vi frygter, at det generelle karakterkrav kan få en social slagside,« siger Büchert.

Det duer ikke at vurdere egnethed udelukkende ud fra karakterer, fordi det ikke giver et fyldestgørende billede.

Amanda Büchert, forperson i Studenterrådet

I en analyse fra 2015 pegede Danmarks Evalueringsinstitut på en sammenhæng mellem karaktersnit fra gymnasiet og frafald på universitetet. Jo højere karakterer man har med sig fra gymnasiet, jo større sandsynlighed har man for at færdiggøre studiet. Det var en af de indsigter, der lå til grund for, at KU indførte karakterkravet på 6,0.

Büchert mener dog ikke, at undersøgelsen retfærdiggør karakterkravet.

»For det første er der forskel på at se universitetet som virksomhed eller som noget, der har værdi i sig selv. Derudover bør man se på studiemiljøet og -opstarten i stedet for at kigge på karaktererne fra gymnasiet. Det er der, man for alvor kan forhindre et stort frafald,« siger Büchert.

»Der skal også være krav på kvote 2«

Pernille Kindtler, der er sektionschef i Uddannelsesservice på KU, siger, at karakterkravet skal »højne fagligheden og forhindre frafald«. Men hun indrømmer samtidig, at det ikke var den oprindelige tanke, at kravet skulle gælde for kvote 2.

»Grunden til, at vi sagde, at karakterkravet kun skulle gælde for kvote 1, var, fordi det var vores reelle intention. Omvendt har det aldrig været tanken, at der ikke skulle være nogen krav på kvote 2. Så vi vil ikke fjerne karakterkravet på kvote 2, uden at vi kan erstatte det med en ny adgangsprøve,« siger Kindtler.

Kvote 2 er derfor ikke bare for dem, der har klaret sig knapt så godt i gymnasiet, og konkurrencen er meget hård

Pernille Kindtler, sektionschef i Uddannelsesservice, KU

Kindtler forklarer, at den nuværende universitetslov forhindrer den ønskede adgangsprøve på kvote 2. En sådan vil tidligst se dagens lys i 2020 – og kun hvis KU får dispensation til at indføre prøven i Folketinget. Indtil da står karakterkravet på 6,0 ved magt.

Modsat Studenterrådet mener Kindtler ikke, at det generelle karakterkrav vil få en social slagside.

»Jeg mener ikke, at det kommer til at have betydning for mangfoldigheden på KU, for jeg køber ikke præmissen om, at forskellige karaktersnit er lig stor mangfoldighed. Vores mål er stadig at favne alle, der kan blive akademiske talenter,« siger hun og tilføjer:

»Man skal huske på, at der i kvote 2 er mange ansøgere med høje gennemsnit. På nogle uddannelser er det end ikke nok at have 10,5 for at blive optaget i kvote 1. Kvote 2 er derfor ikke bare for dem, der har klaret sig knapt så godt i gymnasiet, og konkurrencen er meget hård.«

Amanda Büchert er enig i, at der er behov for en ny adgangsmodel på kvote 2:

»Det er rigtigt, at karaktererne også spiller en stor rolle i det nuværende kvote 2-system. Det er faktisk ikke så anderledes fra kvote 1-systemet. Så vi synes, at det er en god ide med et helt nyt optagelsessystem. Men det er ærgerligt, at det generelle karakterkrav skal gælde indtil da,« siger hun.

Kommende ansøgere kan få dispensation, selv om de har et gymnasiesnit på under 6,0 – fx hvis man har været udsat for »usædvanlige forhold« i løbet af gymnasietiden.

LÆS OGSÅ: Tre succesfulde studerende: Vi ville ikke være kommet ind på KU i dag

Seneste