Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KU vil ikke investere i kul, olie og gas – vil du?

Bæredygtighed — En række pensionskasser afholder generalforsamling i april. Her kan KU-ansatte påvirke investeringer for mange hundrede milliarder kroner i bæredygtig retning.

I efteråret 2016 besluttede KU’s bestyrelse sig for at ekskludere selskaber der udvinder kul, olie og gas fra universitetets investeringer af overskydende likviditet. Mere end 100 ansatte og studerende på KU opfordrede bestyrelsen til at vælge en fossilfri investeringsprofil i et åbent brev.

Her i foråret har KU-ansatte igen mulighed for direkte at påvirke den grønne omstilling. En række pensionskasser afholder nemlig i april måned deres generalforsamlinger, og den grønne omstilling er på dagsordenen i flere af dem. Der er tale om investeringer for mange hundrede milliarder kroner.

Her i foråret har KU-ansatte igen mulighed for direkte at påvirke den grønne omstilling

De fleste af pensionskasserne har erklæret, at de bakker op om Paris-aftalens målsætning om at holde den globale opvarmning under 2 grader celsius. Det er imidlertid meget uklart hvordan denne ’opbakning’ udmøntes i praksis, eftersom der fortsat investeres milliarder i kul, olie og gas-selskaber.

Pensionkasser kan presse Paris-aftalen

Hidtil har pensionskasserne afvist at følge det hastigt stigende antal institutionelle investorer som ekskluderer fossilselskaber fra deres investeringer. I stedet argumenterer pensionskasserne for værdien af såkaldt ’aktivt ejerskab’, hvorved de via dialog og stemmeafgivelse på selskabernes generalforsamling kan påvirke fossilselskaberne i en mere bæredygtig retning.

De fleste selskaber der udvinder fossile reserver, anerkender dog ikke dette og har ikke fremlagt strategier for en sådan omstilling. Således har det franske selskab Total for nylig fremlagt en strategi, hvoraf det fremgår at det forventer at have 20% fornybar energi i sin portefølje om 20 år. Hvis alle fossilselskaber har en lignende strategi, vil Paris-aftalens målsætning om maksimalt 2 graders global opvarmning langt fra kunne nås.

Imidlertid er det klart at disse selskaber har store interesser i at opretholde status quo. Analyser fra Det Internationale Energiagentur og FN’s Klimapanel viser således at maksimalt en tredjedel af verdens kendte fossile reserver kan udnyttes, hvis vi skal nå Paris-målsætningen. Dette betyder at selskaber med fossile reserver skal omstille sig til andre og mere klimavenlige former for energiproduktion.

KU-ansatte bidrager med vigtig forskning om klimaforandringerne og deres konsekvenser – viden som understreger hvor akut og alvorlig situationen er. Vores håb er, at alle KU-ansatte også vil tage medansvar for at vores pensionsopsparinger afspejler dette
Jens Friis Lund og Thomas Meinert Larsen, medlemmer af netværket AnsvarligFremtid

Flere af de selskaber som danske pensionskasser investerer i, har aktivt støttet forskning og kommunikation der skulle så tvivl om omfanget af og årsagerne til klimaforandringerne. Flere af disse selskaber bruger i dag fortsat milliarder på at finde flere fossile reserver, selv om langt hovedparten af de eksisterende reserver ikke kan udnyttes som nævnt ovenfor. Se fx artikel i The New York Times om Exxon Mobils dobbeltrolle.

Fossilselskaber begrænser politiske tiltag

Og hvad der er værre endnu, så søger flere af disse selskaber i dag fortsat at begrænse politiske tiltag til grøn omstilling. Dette understreges bl.a. i en rapport fra 2016, The Climate Accountability Scorecard. Rapporten er baseret på undersøgelser af otte store fossilselskaber over perioden januar 2015 til maj 2016, herunder Chevron, Exxon Mobil, BP og Shell – selskaber som flere danske pensionskasser investerer i.

Flere af de selskaber som danske pensionskasser investerer i, har aktivt støttet forskning og kommunikation der skulle så tvivl om omfanget af og årsagerne til klimaforandringerne

Undersøgelsen vurderede blandt andet selskaberne ud fra deres udmeldinger om klimavidenskaben, deres tilknytning til lobbygrupper som spreder misinformation om klimavidenskab og/eller forsøge på at blokere for klimaindsatsen, samt omkring offentliggørelse af egne CO2-udledninger og planer for at reducere dem.

Rapportens konklusion var nedslående. Exxon og Chevron fik fx prædikatet ‘ekstremt ringe og uansvarligt’ for deres ringe eller direkte misvisende formidling af klimaforandringernes katastrofale følger for kloden og for deres fortsatte støtte til lobbyisme mod konkrete klimapolitiske tiltag.

Det er med andre ord ganske uklart hvorvidt danske pensionskassers aktive ejerskab har en effekt. Det er også uklart hvilke omstændigheder der kan føre til, at danske pensionskasser ekskluderer fossilselskaber.

KU-ansatte bidrager med vigtig forskning om klimaforandringerne og deres konsekvenser – viden som understreger hvor akut og alvorlig situationen er. Vores håb er, at alle KU-ansatte også vil tage medansvar for at vores pensionsopsparinger afspejler dette.

Seneste