Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Lektor: Stop udvanding af kernefagligheden på Humaniora – støt de studerende

Blokade — Der er al mulig grund til at støtte de studerendes fuldt berettigede protester mod en ledelse, der opfører sig som en søvngænger, mens kernefagligheden slagtes.

Det har været trist at se på sprogfagenes deroute i de senere år på Det Humanistiske Fakultet (HUM). Tag fx finsk og moderne islandsk – ikke eksisterende. Man spørger sig selv: Er der dog ingen faglig stolthed, er der ingen selvrespekt på det fakultet? Man opfører sig som en pryglet hund.

På Humboldt Universitetet i Berlin kan man selvfølgelig studere de pågældende sprog. Dér holder man fanen højt, selv om der også på Humboldt har været nedskæringsrunder. Dér har man nemlig noget så gammeldags som et fakultetsråd, hvor dekanen i samarbejde med studerende og lærere taler sig til rette om tingene.

LÆS OGSÅ: HUM-studerende vil fortsætte blokade, indtil de får deres vilje

Derouten på HUM ser derimod ud til at fortsætte. Der er planer om at reducere kernefagligheden i uddannelserne ved at indføre 15 ECTS obligatoriske ’bredbåndskurser’ i fx ’historie og civilisation’. Så er det ligesom på plads – og så allerede på et halvt semester.

Er der dog ingen faglig stolthed, er der ingen selvrespekt på det fakultet? Man opfører sig som en pryglet hund.
*

Ledelsen er sølle

Der er skiftende forklaringer på, om det er fagligt eller økonomisk begrundet. Fakultetsledelsen på HUM ved godt inderst inde, at den er helt gal. I deres Målplan 2020-2023 anføres det fx som en »udfordring« at opfylde kravene til at opnå undervisningskompetence i gymnasiet. Men alligevel vil man – som en søvngænger – fortsætte.

LÆS OGSÅ: Prodekan til studerende: Uenighed er fint, men vi skal passe på hinanden

Det synes de studerende selvsagt ikke er nogen god idé. De mener heller ikke, at de reelt har været involveret i beslutningsprocessen og har derfor protesteret og aktioneret.

Hvad har fakultetsledelsens reaktion på studenteraktionerne så været? Trusler om udsmidning med henvisning til ordensreglementet. Hvor sølle. Der er på den baggrund al mulig grund til at støtte de studerendes fuldt berettigede protester. Jeg håber, at den støtte også vil komme fra deres lærere.

LÆS OGSÅ: Studenteraktivister kuppede årsfesten: Vores 68 er nu, i dag

Seneste