Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Måske er det i Frit Forum vi finder de krænkelsesparate identitetspolitikere

Valgplakater — Frit Forum er fortalere for en identitetspolitik, der handler om bevarelsen af status quo på universiteterne, skriver medlem af Socialistisk Ungdomsfront (SUF) i kølvandet på en ophedet debat om valget på Københavns Universitet, hvor et budskab fra SUF blev klistret på Frit Forums spidskandidats valgplakat.

Socialistisk Ungdomsfront er i debatindlægget: ‘Falske anklager om racisme mod kandidater kan ødelægge demokratiet på universitetet’ blevet sat i forbindelse med en grusom forbrydelse. Man har gjort en valgplakat til et ret ligegyldigt valg på et dansk universitet fortræd.

Hen over én af Frederikke Gjerløff Werthers valgplakater, som før var prydet af de bevingede ord: »Nej tak til krænkelses-parathed!« er nu klistret et vammelt og oprørsk budskab: »Hvorfor være racist når man kan tie stille« – klistermærket stammer fra os i SUF.

LÆS OGSÅ: Falske anklager om racisme kan ødelægge demokratiet på universitetet.

At male fanden på væggen

Frederikke Gjerløff Werther har ellers med dette indlæg, som viderebringes af Uniavisen (en viderebringelse af hvad der vel bedst kan beskrives som et politisk junk-indlæg) held til at få fyret godt op i krænkelses-debattens kakkelovn.

I det mesterlige stykke propaganda kan man læse om de mange forfærdelige forbrydelser, som skulle udspringe af et sammensurium af grupper som eksempelvis SUF, en instagram-side og et udsnit af personer, der henholdsvis ødelægger valgplakater og agerer så larmende og intimiderende, at det skulle forhindre studerende i at deltage i demokratiet på universitetet.

Den alleryderste venstrefløj er angiveligt ude efter Frederikke Gjerløff Werther og alle andre, der tør tale det snigende hensyn midt imod. Ifølge Gjerløff Werther er Københavns Universitet omkalfatret af en unødig hensyntagen til “de krænkelses-parate” og udsat for et stigende “identitetspolitisk pres”.

Ja, man får næsten en oplevelse af, at alt der ligger uden for den leverpostejsfarvede socialdemokratiske norm, på en eller anden måde er truende.

Frit Forum kæmper altså en indædt kamp mod et venstreradikalt tankepoliti, der ved enhver mulighed kalder alle, som bekender sig til den hvide, veluddannede, middelklasse for racister eller sexister. Beviset skulle være at finde i de såkaldt “krænkelsesbaserede retningslinjer” – som ved en nærlæsning fremstår næsten pinligt banale i deres opråb til simpel ordentlighed.

Hvem har magten på universiteterne?

Beskyldningen om at en venstreradikal elite skulle udgøre en magtfaktor på Københavns Universitet er desværre latterlig – på mange måder ville vi i Socialistisk Ungdomsfront være begejstrede, hvis der på venstrefløjen var den organisatoriske styrke til at køre en kampagne, som den der skitseres af Frederikke Gjerløff Werther.

På mange måder ville vi i Socialistisk Ungdomsfront være begejstrede, hvis der på venstrefløjen var den organisatoriske styrke til at køre en kampagne, som den der skitseres af Frederikke Gjerløff Werther.

At vi ikke har magten på Københavns Universitet, betyder imidlertid ikke, at spørgsmålet ikke er interessant at beskæftige sig med. I SUF er det vores klare overbevisning, at universitetet er styret af et lag af bureaukrater, hvis primære loyalitet er over for deres egen karriere og de skiftende regeringer, hvis dekreter og ophøjede bestemmelser, universitetsledelser og universitetsbestyrelser forventes at rette sig efter.

Det er derfor paradoksalt, at Frit Forum omtaler sig selv som magtesløse beskyttere af den jævne studerende – for de har en direkte forbindelse til den mest magtfulde aktør i ligningen om dansk uddannelsespolitik: den skiftende regeringsmagt – der for tiden, som bekendt, ligger hos Socialdemokraterne.

Mette Frederiksen og Socialdemokraterne kunne vælge at investere i universiteterne og på den måde forhindre fagsammenlægninger, men hun vil hellere spare (og nok har en finanslov netop vedtaget ikke at skære yderligere, men det er en illusion at tro, at der her er tale om en investering). Mette Frederiksen og socialdemokraterne kunne give universiteterne deres selvbestemmelse tilbage, men hun vil detailregulere efter forgodtbefindende fra elfenbenstårnet på Christiansborg.

Hvad laver SUF på Universiteterne?

At venstrefløjen ikke har den store magt på universiteterne, betyder imidlertid ikke, at vi ikke er til stede. Vi er at finde i forbindelse med demokratiske kampe på såvel institutter og fakulteter, som på rektorats-gangene. i SUF betragter vi uddannelsessystemet som endnu en arena, hvor politiske kampe udspiller sig. Derfor deltager vi på samme måde som i fagforeninger på arbejdsmarkedet i en kollektiv kamp mellem studerende og ledelser, for at forsøge at øge vores fælles indflydelse.

Det arbejde foregår i Studenterrådet og fagråd (som er de studerendes fagforening), men også i forbindelse med frækkere aktiviteter som eksempelvis blokaden af dekanatet på Humaniora. Gennem arbejdet i studenterråd og ved andre aktiviteter knytter vi bånd og forsøger i fællesskab at udfordre regeringernes jerngreb over universitet og genindføre et reelt demokrati.

Her er det også vores erfaring, at Frit Forum ser spøgelser og ender med at kalde enhver, der går ind for og deltager i det fælles demokrati for “kommunister”, “venstreradikale”. En fortærsket sammenligning er sammenligningen med en gul fagforening, der snylter på andre gode arbejde – på universiteterne er det desværre Frit Forums position.

Frit Forum er krænkelsesparate

Frederikke Gjerløff Werther og Frit Forum ender nærmest med at fremstå komiske i deres kritik af “identitets-politikken” og “krænkelses-paratheden” på KU, for man skal vel lede længe for at finde mere krænkelsesparate fortalere for en identitetspolitik, der handler om bevarelsen af status quo.

Det kan selvfølgelig være svært at forstå, at alting ikke drejer sig om den hvide, veluddannede middelklasse, og at landet ikke udelukkende skal styres fra Folketinget, hvis man føler sig selvskrevet til en plads i det socialdemokratiske parti-maskineri – eller måske endda forventer at kunne snuppe en plads i magtens centrum på Christiansborg.

Måske kan folk godt finde ud af “forbinde prikkerne” mellem et socialdemokrati, der hver eneste gang de får muligheden, uden undtagelse, vælger at skære på uddannelse, vælger at begrænse universitetsdemokratiet, eller generelt gøre unge menneskers liv sværere end de allerede er?

Måske bliver Frit Forum kaldt racister, fordi socialdemokraterne vælger at videreføre det vanvittige lejr-regime fra VLAK-regeringen og fortsætter den ghetto-pakke, der kommer til at smide 11.000 mennesker ud af deres hjem?

Måske I bliver kaldt transfober og sexister, fordi den identitetspolitik, I gør jer til fortalere for, er en identitetspolitik, hvor racialiserede nok er nogen, der kan få lov at være med (men helst ikke skal tale for meget eller for højt), eller hvor seksuelle minoriteter er respekterede (men helst ikke skal blive sure, hvis det store flertal laver jokes på deres bekostning). Måske hænger det sådan sammen at folk kan se en forbindelse mellem den asociale politik, Socialdemokratiet fører, og den asociale politik, I siger I gerne vil føre i Frit Forum?

Det var blot en tanke.

Seneste