Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Metabolismecenter koster KU 20 millioner kroner årligt i husleje

EKSTRAREGNING – Et svar fra videnskabsministeren til Folketingets Videnskabsudvalg viser, at Københavns Universitet har millionudgifter i forbindelse med donationen fra Novo Nordisk Fonden til et nyt metabolismecenter

Det er ikke kun lykken at modtage en gave på 885 millioner kroner til forskning i livsstilssygdomme, fremgår det af et svar fra videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) på et spørgsmål stillet af Enhedslistens Per Clausen.

Donationen på 885 millioner kroner for årene 2010 til 2020 påfører nemlig Københavns Universitet udgifter på 200 millioner kroner til husleje i samme periode, altså 20 millioner kroner årligt.

Per Clausen ønskede at få at vide, hvor KU vil finde de mange penge, som universitetet skal bruge som medfinansiering af metabolismecentret.

KU betaler

De skal tages fra universitetets egen kasse, fremgår det af ministerens svar.

Således skriver Charlotte Sahl-Madsen:
»Universiteterne modtager forsknings- og uddannelsestilskud i form af et samlet bloktilskud. Universiteterne disponerer frit inden for deres formål ved anvendelse af tilskud, indtægter og kapital under ét. Midlerne til dækning af huslejeomkostningerne for forskningscenteret skal Københavns Universitet derfor selv finde inden for sin samlede ramme.«

Universiteternes indtægter består i korte træk af de såkaldte basismidler, som de frit kan disponere over til forskning og uddannelse, Desuden et uddannelsestilskud, der bliver fordelt på baggrund af, hvor mange der består deres eksaminer, og hvor mange der gør det på normeret tid, samt eksterne midler fra forskningsråd og private fonde, som universiteterne skal hente hjem i konkurrence.

Kun del af sandheden

Gigantdonationen hører til sidstnævnte, men selvom de mange millioner rare kroner luner, dræner de samtidig også KU for basismidler, vis andel af indtægterne tilmed er skrumpet de seneste år.

Læs baggrund om problemstillingen her:

Forskerhotel eller centersucces

Per Clausen (Enh) mener, at KU ikke ligefrem har haft travlt med at fortælle omverdenen den fulde historie om Novo-donationen.

»Det blev jo præsenteret som en kæmpe gave, og som om der udelukkende er tale om ekstra penge, men sandheden er, at metabolismecentret trækker midler fra universitetets basismidler. Penge der kunne være brugt til andre formål, så Novo Nordisk Fonden påvirker med sin gave dermed også forskningsprioriteringerne på KU,« siger Per Clausen.

Ledelsen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU og rektor Ralf Hemmingsen har skrevet flere indlæg til forsvar for det nye metabolismecenter.

Læs her

clba@adm.ku.dk

Seneste