Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Nu kan du melde dig som kandidat til univalget

Valg 2018 — Studerende og ansatte kan stille op til valget indtil den 30. oktober. Det er allerede nu muligt at se hvilke fora, man kan stemme til.

Ansatte og studerende med hang til at engagere i deres arbejdsplads og studiested kan nu melde sig som kandidater til univalget.

Den dårlige nyhed er, at du ikke kan stille op eller stemme til et hvilket som helst fora, og, ja, posten som rektor er allerede taget.

De studerende skal vælge deres repræsentanter til bestyrelsen, akademisk råd, studienævn og ph.d.-udvalg.

Det videnskabelige personale skal vælge repræsentanter til akademisk råd og studienævn, og det teknisk-administrative personale til akademisk råd.

Det er allerede nu muligt at se hvilke valg du kan stemme til her (kræver login til KUnet)

Sådan stiller du op

Kravene for at stille op burde ikke virke afskrækkende på eventuelt interesserede.

Vigtige datoer

1. okt.: Valgene udskrives

22. okt.: Frist for klage over valglister

23. okt.: Endelige valglister på KUnet

30. okt.: Sidste frist for kandidatanmeldelse

7. nov.: Kandidaternes navne offentliggøres

14. nov.: Frist for indsigelse mod kandidater

26. nov.: Afstemningsstart kl. 10

30. nov.: Afstemning lukkes kl. 15

5. dec.: Valgresultat offentliggøres kl. 12.30

Hvis du vil stille op til bestyrelsen, er det et krav at du har mindst 25 stemmeberettigede stillere, men husk at de ansattes repræsentanter ikke er på valg i år.

Til akademisk råd er kravet, at man skal have et antal stillere svarende til mindst 1/10 af samtlige stemmeberettigede, dog kræves højst 25.

For at stille op til studienævn og ph.d.-udvalg, skal man også skaffe et antal stillere svarende til mindst 1/10 af samtlige stemmeberettigede, dog kræves højst 10.

Det er muligt at læse mere om valgreglerne i valgcirkulæret her. (Kræver login)

Selve opstillingen foregår elektronisk via kandidatsystemet, som du finder her. (kræver login)

Han skal udskiftes

De studerende skal vælge den ene af deres to studenterrepræsentanter til KU’s højeste myndighed – bestyrelsen.

Bestyrelsen har ansvar for universitetets overordnede forhold, for eksempel KU’s budget og samlede strategi. Det er også bestyrelsen, der står for at ansætte rektor.

De studerende i bestyrelsen vælges for en toårig periode, og hvert år vælges der en ny studenterrepræsentant, der skal afløse den længst-siddende af de to.

Denne gang er det Elias Westergaard, der læser økonomi, som skal udskiftes, mens jurastuderende Rebecca Ingemann Madsen fortsætter.

Det laver råd og nævn

De akademisk råd består af repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende, mens det teknisk-administrative personale kun har observatørstatus.

Rådene arbejder med strategier for forskning, uddannelse og videnudveksling og står for sammensætningen af faglige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger, tildeler ph.d.- og doktorgrader og udtaler sig om akademiske forhold af væsentlig betydning for fakultetets virksomhed.

Studienævnene, der består af et lige stort antal repræsentanter for det videnskabelige personale og de studerende, har til opgave at tilrettelægge universitetets uddannelser.

Nævnene skal blandt andet kvalitetssikre og kvalitetsudvikle undervisningen, udarbejde forslag til studieordninger, tilrettelægge eksaminer og behandle ansøgninger om merit og dispensationer.

​Ph.d.-udvalgene består af repræsentanter for det videnskabelige personale og de ph.d.-studerende og har til opgave at godkende ph.d.-kurser, behandle ansøgninger om merit og dispensationer for ph.d.-studerende og rådgive ph.d.-skolelederen.

Seneste