Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Nyt forskningscenter for hudsygdomme rykker ind i Mærsk Tårnet

Forskning — LEO Fondet har bevilliget 400 millioner kroner over de næste 10 år til et nyt forskningscenter for hudsygdomme. Det nye LEO Foundation Skin Immunology Research Center får hovedsæde på 12. etage i Mærsk Tårnet.

22. november kl. 17.30: Ved en beklagelig fejl optrådte et forkert citat fra Niels Ødum i artiklen. Det er nu rettet. Uniavisen beklager fejlen.

Mærsk Tårnet på Københavns Universitet (KU) vil fra næste år huse et nyt ambitiøst forskningscenter, som vil samle førende danske og internationale forskere inden for hudens immunforsvar og dens sygdomme.

Det betyder, at vi kan fastholde og tiltrække nye talenter, og udvikle et endnu stærkere forskningsmiljø

Dekan på SUND, Ulla Wewer

 

Det er en bevilling på 400 millioner kroner fra LEO Fondet, der har gjort det muligt at åbne det nye forskningscenter på 12. etage i Mærsk Tårnet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) på Blegdamsvej.

Dekan på SUND Ulla Wewer er meget begejstret for de muligheder, det nye center åbner for fakultetet:

»Det betyder, at vi kan fastholde og tiltrække nye talenter, og udvikle et endnu stærkere forskningsmiljø. Donationen fra LEO Fondet giver os mulighed for at prioritere nogle forskningsområder, som vi ellers ikke ville have råd til,« siger hun.

Nye teknologier

Det nye center bliver et topmoderne forskningscenter, der skal finde nye og mere effektive behandlinger mod hudsydomme som for eksempel eksem og psoriasis.

Ifølge dekan Ulla Wewer kommer centret til at introducere nye teknologier og et bredere samarbejde på tværs af forskellige fagområder.

»Fondenes støtte til sundhedsvidenskab giver os unikke muligheder og bevillingen fra LEO Fondet sikrer forskningen i hudens immunforsvar og dens sygdomme et langsigtet perspektiv, fordi bevillingen strækker sig over en 10-årig periode,« forklarer dekan Ulla Wewer.

Eksterne midler for 2,9 mia.

For år tilbage stammede størsteparten af KU’s forskningsbevilling fra det offentlige. I dag har forskningsbevillinger fra private fonde og donationer overhalet de faste offentlige midler, som er øremærket forskning.

De eksterne midler løber i dag op i 2,9 mia. kr. årligt, hvilket stort set er det samme som staten via finansloven giver universitetet i frie basismidler til forskningen.

Hudsygdomme har været overset i samfundet. Det er ofte noget, folk gemmer væk og ikke taler om
Professor i immunologi og mikrobiologi Niels Ødum

Både Nordea-fonden og Novo Nordisk Fonden står bag store bevillinger på flere millioner til forskningscentre i Mærsk tårnet. Og Ulla Wewer understreger, at bevillingerne fra private fonde er en vigtig del af KU’s og SUNDs økonomi.

»Hvis vi fortsat skal kunne begå os i den internationale konkurrence, skal vi også i fremtiden kunne samarbejde på tværs af sektorer og arbejde for at sikre, at forskningsprojekter både finansieres af offentlige og private midler. Der findes både offentlige og private forskningsmidler, som udbydes i i fri konkurrence. Disse kan bruges til at opdyrke og styrke nye og også eksisterende forskningsområder,« siger dekan Ulla Wewer.

Fokus på inflammation

Det nye center for hudsydomme kommer blandt andet til at forske i børneeksem, psoriasis og inflammation.

Håbet er, at vi med det nye center for hud-sygdomme får ny viden, så vi fremover kan forebygge nogle af symptomerne på inflammation i huden

Professor i immunologi Niels Ødum

»Hudsygdomme har været overset i samfundet. Det er ofte noget, folk gemmer væk og ikke taler om. Men det kan være yderst belastende for den enkelte med svie, kløe og sår. Kraftigt eksem er direkte invaliderende for mange, mens f.eks. psoriasis kan have følgesygdomme som gigt og åreforkalkning,« forklarer professor, læge dr. med. Niels Ødum, der som ny direktør skal løbe centret i gang på Institut for Immunologi og Mikrobiologi.

Det er planen, at centrets forskere kommer til at samarbejde med Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, der også holder til i Mærsk Tårnet. Ambitionen er at få mere viden om årsagerne til inflammation og ikke mindst, hvordan det kan forebygges.

»Vi ved reelt ikke, hvorfor immunforsvaret reagerer, som det gør i forbindelse med mange hudsygdomme. Med nye teknologier og hudmodeller vil vi afsløre, hvordan den enkelte immuncelle fungerer og virker i huden. Vores langsigtede ambition er at kunne korrigere immunforsvaret hos den enkelte patient, så det ikke ødelægger, men beskytter huden. Håbet er, at vi med det nye center kan rykke feltet markant til gavn for de mange patienter med inflammatorisk hudsygdom « siger Niels Ødum.

Seneste