Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Økonomistuderende vil have opgør med ensporet undervisning

KRITISKE POLITTER - Finanskrisen bør ændre ved undervisningen på KU’s økonomistudie, mener studerende. Den er for ensidig og virkelighedsfjern.

Den verdensomspændende gælds- og finanskrise bør give anledning til en revision af, hvordan man underviser i økonomisk teori. Konsekvensen af den nuværende undervisning kan blive en stækket samfundsdebat.

Det mener en gruppe økonomistuderende på Københavns Universitet, der har oprettet en ny forening ved navn Kritiske Politter i protest mod den manglende pluralisme på deres studium. Studielederen på Økonomisk Institut kan ikke se problemet, men indbyder til debat.

Ikke en eksakt videnskab

»I første omgang, vil vi gerne sætte fokus på, at det ikke er en eksakt videnskab, vi har med at gøre. Der er en kritisk debat, og der er faktisk nogen, der diskuterer økonomisk teori og alternative forståelser af de økonomiske fænomener, vi behandler i vores fag. Det vil vi gerne have bragt mere ind på studiet i København,« siger Kristoffer Jensen, der er talsmand for Kritiske Politter.

Gruppen har endnu ikke formuleret egentlige krav til instituttet, men har klare intentioner om at gøre det på længere sigt.

I deres formålsparagraf skriver Kritiske Politter, at økonomistuderende har, og formentlig også i fremtiden vil have, stor indflydelse på den udvikling, samfundet vil tage. Og da der er få steder i landet, hvor man uddanner økonomer, vil mange af fremtidens økonomiske meningsdannere komme fra Københavns Universitet.

»Det er klart, at hvis man vælger ét bestemt teoretisk udgangspunkt og uddanner en masse folk, der ikke i særlig høj grad er blevet præsenteret for alternativer, så kan det have en effekt på den debat, der er i samfundet om økonomi,« siger Kristoffer Jensen.

De kan bare komme

På Økonomisk Institut er studielederen uforstående over for kritikken.

»Jeg mener, vi præsenterer de studerende for moderne økonomisk teori, alt hvad der er mainstream, og hvad der findes af moderne synspunkter. Jeg mener, vi er dækket ret godt ind,« siger Peter Erling Nielsen.

Han bemærker, at de studerende allerede har webportalen Altandetlige.dk, hvor der er plads til faglige diskussioner. Han er dog også åben for at høre de studerendes argumenter.

»Hvis der er nogen, der føler, de mangler noget og ikke har fået, hvad de gerne vil have, så må de jo komme og snakke om det,« indbyder han og fortsætter:

»Jeg har ikke registreret nogen utilfredse studerende.«

Der mangler et link til virkeligheden

Thora Nøhr Møller er ligesom Kristoffer Jensen på sidste år af økonomistudiet. Hun har ikke hørt om Kritiske Politter, men er enig i, at studiet i meget begrænset udstrækning har bidraget til at give hende et nuanceret billede af økonomisk teori.

»Jeg ville i hvert fald have sat pris på, at man brugte noget tid på at diskutere nogle forskellige teorier, sådan at man allerede fra starten fik at vide, at det her, det er bare en teori, det er ikke den eviggyldige sandhed,« siger hun.

Kurset i videnskabsteori, der er et fag, hvor man reflekterer over videnskabens metoder og sandhedskriterier, kalder hun »helt til grin«.

I det hele taget har hun oplevet økonomistudiet som meget teoretisk.

»Nogle gange mangler der måske et ’link’ til virkeligheden, hvor man sætter spørgsmålstegn ved økonomisk teori,« siger Thora Nøhr Møller.

Et generelt problem

Den ensidige og teoretiske undervisning er dog ikke begrænset til Københavns Universitet. Det mener lektor i samfundsøkonomi ved Aalborg Universitet Poul Thøis Madsen, som blandt andet har forsket i udformningen af de mest anvendte økonomiske lærebøger.

»Man får ikke ret meget at vide om, hvad der er antagelser, hvad vi ved med sikkerhed, og hvad vi måske tror. Det gør, at man får en lidt ’autistisk’ fornemmelse, og derfor er der mange studerende, der har efterlyst, at økonomisk teori skal blive mere virkelighedsnært,« fortæller han.

»Pointen er, at vi ikke ved ret meget om, hvordan økonomi fungerer. Og når der så kun præsenteres én teori, så virker det som om, man godt ved, hvordan økonomi hænger sammen. I virkeligheden ved vi meget lidt, og den viden, vi har, er meget usikker,« siger Poul Thøis Madsen.

Han mener, at det kan være problematisk, at mange af de lærebøger, man bruger i økonomiundervisningen, først er skrevet af amerikanske forfattere og herefter forsøgt tilpasset europæiske forhold.

Peter Erling Nielsen mener derimod, at brugen af udenlandske lærebøger er vigtigt for studiet.

»Det er helt afgørende, at vi anvender internationale lærebøger og velkendte forfatteres synspunkter. At vi ikke kommer ind i et eller andet hjørne, hvor der sidder nogle excentrikere og siger et eller andet mystisk,« siger han.

Udvandring på Harvard

Kritikken af KU falder sammen med en begivenhed i starten af november sidste år, hvor omkring 70 studerende udvandrede fra en forelæsning i økonomisk teori på Harvard University i USA. Det gjorde de i protest mod kursets indhold og dets underviser, den berømte økonom Greg Mankiw, der er tidligere økonomisk rådgiver for George W. Bush og erklæret konservativ.

I et åbent brev til Mankiw udtrykker de utilfredshed med kursets »begrænsede« og »forvrængede« perspektiv på økonomisk teori. Et syn på økonomi, som de tror medvirker til at opretholde ineffektive systemer og økonomisk ulighed.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste