Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Østeuropastudier vil gerne fortsætte samarbejdet med regimekritiske forskere i Rusland

Ukraine — På Østeuropastudier frygter man for, at KU’s stop af samarbejde med russiske universiteter kan hæmme mulighederne for regimekritiske russiske forskere. For de kan stå sårbare tilbage i situationen, fortæller Østeuropastudiers uddannelsesleder Tine Roesen.

Uddannelseslederen for Østeuropastudier har meget om ørerne i for tiden. For en lille måned siden kunne der gå længere tid mellem opkald fra journalister. Sådan er det ikke længere.

»Der er virkelig kommet meget interesse. Jeg sidder kun med russisk litteratur og alligevel får jeg 3-4 henvendelser fra pressen om dagen,« fortæller Tine Roesen. Kort forinden denne samtale med Uniavisen, var det Weekendavisen uddannelseslederen havde i røret.

Henvendelserne fra medierne har taget fart siden krigens udbrud, og da KU’s rektor i forrige uge underskrev en erklæring om at stoppe al bilateralt og institutionelt samarbejde med statslige aktører i Rusland og Belarus, kom der endnu en omvæltning ind på Tine Roesens skrivebord.

»Rektors udmelding er forståelig, forventet og noget vi godt kan leve med i den kritiske situation,« lyder det fra Tine Roesen, der dog hurtigt tilføjer et ’men’:

»Men det er virkelig også noget, hvor vi vil arbejde på, hvordan det skal udformes helt konkret.«

Detaljerne for hvad stoppet for samarbejde konkret betyder, er hun nemlig fortsat i tvivl om. En ting er at stoppe aftaler med universiteterne, men skal man for eksempel også stoppe samarbejdet med de enkelte forskere på de statslige universiteter? For Tine Roesen står det ikke helt klart.

»Jeg hører det mere som en opfordring end som et helt fast regelsæt. Vi er også stadig i startperioden, og skal lige finde ud af, hvad der foregår.«

Foreløbig er det derfor hendes plan, at de enkelte forskere på Østeuropastudier må se på, hvilke russiske forskere, de kan stå inde for at samarbejde med.

»Og så må vi melde op til ledelsen og høre ad, hvis vi er tvivl. Det er jeg sikker på, at vi nok skal finde ud af,« lyder det.

LÆS OGSÅ: Stoppet samarbejde med Rusland begrænser Alexander Prishchepovs forskning

Bygge nye broer

Tine Roesen foretrækker nemlig, hvis KU’s forskere kan fortsætte med at samarbejde med udvalgte forskere – også selvom de arbejder på statslige universiteter.

»Vi håber, at vi ikke skal afskære hver eneste forsker fra alle statsinstitutioner. På Østeuropastudier vil vi gerne opretholde forbindelser til de forskere, der ikke støtter regimet,« fortæller hun og peger på, at man for eksempel kan se på, hvem der har undladt at underskrive støtteerklæringer til regimet eller decideret skrevet under på krigskritiske erklæringer.

»Hvis vi laver ekstreme boykots af alle forskerne – også de gode – så er det ikke godt for nogen,« argumenterer hun.

Tine Roesen noterer sig, at rektor i sin udtalelser har understreget, hvor vigtigt det er at skelne mellem borgere og stat i konflikten. Håbet hos uddannelsesledereren er derfor at kunne minimere konsekvenserne for de forskere, der blandt andet har kritiseret krigen.

»Hvorfor skal vi egentlig straffe dem? Isolerer vi dem, stiller det dem kun i en sværere position – de har brug for vores støtte og hjælp. Og for Putin er det kun en fordel, hvis alle forskere bliver afskåret fra kontakt med omverdenen.«

Tine Roesen håber, at de samtidig med, at de at stopper de direkte samarbejder med statslige institutioner, kan opbygge nye samarbejde med mere uafhængige organisationer i Rusland. Det gælder blandt andet for Free University i Moskva, der er en gruppe af forskere, der har forladt Higher School of Economics – som KU indtil nu har samarbejde med – fordi de følte sig begrænsede på det statslige universitet:

»I stedet for kun at sanktionere, skal vi virkelig også tænke på, hvad kan vi så gør for de gode kræfter i landet.«

Konsekvenser for forskning

Krigen, sanktionerne og KU’s stop for samarbejder påvirker også den forskning, der foregår her på KU, vurderer Tine Roesen. For både det antropologiske feltarbejde i landet og samarbejdet med lokale forskere lider under situationen. Noget der i særlig grad hæmmer den aktuelle del af ruslandsforskningen.

»Frygten er simpelthen, at vi kommer tilbage til tilstanden under den kolde krig, hvor vi i Vesten på afstand sad og gættede på, hvad der mon foregik derovre i stedet for at have håndgribelig viden fra virkeligheden.«

Samtidig betyder stoppet for udveksling med russiske universiteter, at fremtidens ruslandseksperter ikke har samme mulighed for at uddanne sig. I efterårssemesteret skulle de studerende på deres femte semester afsted til Sankt Petersborg og Moskva, hvor de kunne tage del i den russiske kultur og blive omgivet af det russiske sprog. Men det ophold er aflyst og den internationale afdeling prøver nu at finde et alternativ.

»Pointen er at komme på et russisktalende universitet, og de kan også findes i Baltikum eller Kasakhstan, som nogle af vores studerende i forvejen vælger. Men det er klart, at det er hæmmende for fremtidens ruslandseksperter, hvis de ikke har mulighed for kontakt med det område, de specialiserer sig i.«

Forståelse

Tine Roesen frygter i særlig grad, at nogle af de samme sanktioner, der har været på kulturområdet kan sprede sig til universitetsområdet.

»Situationen er kritisk og akut, og lige nu kommer de hårde reaktioner. Men med tiden skal vi finde nuancerne. Dem tror jeg godt, at vi kan blive enige om internt på universiteterne, men jeg er lidt bekymret for den folkestemning, der kan udvikle sig, hvor man helt ureflekteret tager afstand fra alt russisk – ligesom vi har set tendenser til på kulturområdet.«

Situationen taget i betragtning har hun forståelse for, at rektor har lavet en udmelding, selvom de præcise konsekvenser endnu ikke står klart. Men hun håber, at mere detaljerede retningslinjer vil blive udformet på baggrund af inputs fra institutterne med de specifikke samarbejdserfaringer.

»Det vil give god mening at koordinere og ensarte de konkrete beslutninger om samarbejde eller ej, og ideelt set kunne en slags task-force på KU-niveau tage imod vores henvendelser og begrundelser og hjælpe med at lægge linjen frem for, at vi prøver at finde ud af grænserne hver for sig.«

Seneste