Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

OK18 giver lunser til ph.d.-studerende og nyuddannede

OK18 — Bedre pension til ph.d.-studerende og feriedage med løn til nyuddannede er nogle af resultaterne af overenskomsten for akademikere.

Ved siden af de meget omtalte 8,1 procent mere i løn og en aftale, om at offentligt ansatte, der plejede at have løn i frokostpausen, også i fremtiden vil have betalt pause, gemmer overenskomstaftalen for akademikere også nogle bidder til nyuddannede, ph.d.’er og timelønnede på universiteterne.

Ph.d.-studerende får fremover en bedre pension ifølge den netop indgåede overenskomstaftale. I dag bliver pensionen beregnet ud fra 85 procent af stipendiatens basisløn, men ifølge den nye aftale bliver det 100 procent.

»Jeg er meget stolt over, at det er lykkes os at lande nogle rigtige gode aftaler på universitetsområdet. Det er en kæmpe sejr for os, at vi har fået hævet pensionen for de ph.d.-studerende til et markant højere niveau. Det er noget, vi i Dansk Magisterforening har kæmpet for siden 2002,« siger DM-formand Camilla Gregersen ifølge en e-mail fra forbundet.

Dansk Magisterforening (DM) har omkring 50.000 medlemmer, hvoraf cirka 30 procent ifølge Wikipedia er studerende. 10.000 arbejder på forsknings- og undervisningsinstitutioner, herunder en stor del på Københavns Universitet.

Ferie fra første færd

Overenskomstaftalen betyder også, at nyuddannede, som begynder i job, får fem dages ferie med løn i deres første år i jobbet, »såfremt medarbejderen ikke får penge fra feriekonto fra en tidligere fuldtidsansættelse,« som det hedder. I dag skal man som nyuddannet på arbejdsmarkedet vente op til 16 måneder på at få ferie med løn, fordi ferieåret er forskudt i forhold til det år, hvor man optjener sin ferie.

Det er dog ikke nogen gigantisk indrømmelse, akademikerne her har fået, for 25. januar i år vedtog Folketinget en ny ferielov, der fra 2020 løser problemet med forskudt ferie. Til den tid er aftalen om de fem feriedage ikke relevant.

OK18 får os også på vej til at overenskomstdække timelærerne, der i alt for mange år har haft dårligere forberedelsesnormer og ringe karriereudsigter. Universiteterne er presset på økonomien, men det skal ikke gå ud over de ansatte.

Camilla Gregersen, DM

Parterne bag overenskomsten har også aftalt, at de timelønnede lærere på universitetet skal have en overenskomst. I dag er deres løn og vilkår bestemt af et cirkulære fra Finansministeriet, altså ikke en regulær aftale, og deres arbejdsvilkår er langt dårligere end fastansattes, selv om de i praksis – i hvert fald på Københavns Universitet – udfører meget af det samme arbejde som dem.

Forhandlingen vil vise, hvor meget bedre de timelønnede ender med at få det med en overenskomst, men DM kalder aftalen en ‘milepæl’:

»OK18 får os også på vej til at overenskomstdække timelærerne, der i alt for mange år har haft dårligere forberedelsesnormer og ringe karriereudsigter. Universiteterne er presset på økonomien, men det skal ikke gå ud over de ansatte. Derfor er det en vigtig milepæl, at vi nu er blevet enige om, at der skal være forhandlinger om at overenskomstdække timelærerne, og at de dermed får langt bedre vilkår,« siger Camilla Gregersen, i DM’s skriftlige udtalelse.

Overenskomstdækningen af de timelønnede må dog ikke koste staten ekstra, ifølge OK18-aftalen.

Endelig stiger basislønnen for nyuddannede på de laveste løntrin ifølge den nye overenskomst, hvilket ifølge aftaleteksten skal »understøtte fremtidens arbejdsmarked og fremme beskæftigelsen af bachelorer.« Basisløntrin 1 forhøjes til 261.000 kr. og basisløntrin 2 forhøjes til 272.000 kr.

Annonce

Seneste