Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

På KU er adgangen til specialer hermetisk lukket – I Aalborg ligger de åbent fremme

Personfølsomme data — Københavns Universitetsbibliotek har lukket for adgangen til at låne specialer. Ikke engang ved at søge aktindsigt har jura-studerende Peter Huggler kunnet få udleveret to om maritim erstatningsret. Han kalder det urkomisk, da Aalborg Universitet har deres specialer liggende åbent fremme og i Aarhus har studerende og ansatte fri adgang på campus.

De fleste studerende, der skal i gang med deres speciale, tjekker lige, hvad andre har skrevet om emnet før dem.

Man skulle jo nødigt komme til at skrive det samme, og så er det et hævdvunden akademisk princip at bygge videre på eksisterende forskning.

Men den praksis satte EU’s persondataforordning en effektiv stopper for i sommer, i hvert fald på Københavns Universitet, hvor Københavns Universitetsbibliotek lukkede totalt ned for udlånet af specialer af frygt for at komme til at udlevere personfølsomme oplysninger som eksempelvis cpr-numre.

Kastede en redningskrans

Det er et kæmpe problem for jurastuderende Peter Huggler, der skriver speciale om sikkerhed til søs og arktisk ret.

Han havde derfor søgt om aktindsigt i specialer i maritim erstatningsret i perioden 2014-2018, da han ved, at der findes to specialer om emnet på Jura på KU.

»Jeg sidder med et lille nicheområde, så det er et kæmpe problem. Jeg er gået lidt i stå og vil gerne se, hvad andre har skrevet, og så jeg kastede en redningskrans ved at søge aktindsigt,« siger han.

Peter Huggler kalder det urkomisk, at Uddannelsesservice ikke bare kan strege eventuelle personfølsomme oplysninger ud på de to specialer.
***

Fakultetets uddannelsesservice har svaret, at de ikke kan behandle hans anmodning på nuværende tidspunkt, da »der foreligger en uafklaret retstilstand.«

Uddannelsesservice henviser til, at Datatilsynet har meldt ud, at udleveringen af specialer kan være i strid med persondataforordningen, og så længe tilsynet behandler spørgsmålet, kan Jura ikke træffe en afgørelse.

Det er ikke lykkes at få en kommentar fra chefen for Uddannelsesservice på Jura eller fra Datatilsynet.

Åben adgang på AAU

Peter Huggler kalder det urkomisk, at Uddannelsesservice ikke bare kan strege eventuelle personfølsomme oplysninger ud på de to specialer.

Han henviser til, at det stadig er muligt at se specialer på Aalborg (AAU) og Aarhus Universitet (AU), og de er jo underlagt de samme regler i persondataforordnigen som KU, men de har ingen specialer om maritim erstatningsret.

I Aalborg oplyser de, at alle specialer ganske rigtigt er tilgængelige for alle både i og uden for universitetet.

Derudover er der en database med øvrige studie- og semesterprojekter, men den kræver et AAU-login, og det er frivilligt, om studerende vil uploade deres projekter til den.

Aarhus har adgang for studerende og ansatte

I Aarhus har de lukket for den offentlige adgang, men alle studerende og ansatte, der befinder sig på campus har adgang til specialerne via universitetets netværk og uden for universitetet via en VPN-forbindelse.

På AU har de gravet specialearkivet igennem for at sikre sig, at der ikke står cpr-numre på nogle af specialerne, og for at sikre sig at de studerende har underskrevet en samtykkeerklæring til, at deres speciale må udlånes.

Peter Huggler har nu opsporet to relevante specialer på universitetet i Oslo og har skrevet til en professor på stedet for at få dem udleveret.

I Norge er specialerne også tilgængelige, men det kræver et login til databasen.

Seneste