Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

Ph.d.’ers ansættelser bør kunne forlænges tre måneder, siger Dansk Magisterforening

Det er ikke rimeligt, at utryghed florerer blandt ph.d.-studerende, siger formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen. Hun efterlyser en løsning fra Uddannelsesministeriet og en udmelding fra universiteterne. Københavns Universitet vil også have en politisk løsning.

»I øjeblikket forsinker coronakrisen rigtig mange ph.d.-studerende, for de kan ikke komme til laboratorierne, de kan ikke indsamle empiri, en del har måttet afbryde deres forskningsophold i udlandet – og for nogen forsinker børnepasning dem i at arbejde intensivt,« siger Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening (DM). Hun beder om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet finder en løsning på problemet.

»Der er ingen tvivl om, at udfordringerne for de ph.d.-studerende er meget store, og DM har siden nedlukningen af samfundet fået henvendelser hver eneste dag fra ph.d.-studerende, som er kommet i klemme, eller som er rigtig nervøse for at komme det.«

Det er ikke universiteternes i forvejen trængte forskningsbudgetter, der skal holde for. De er allerede heftigt presset.

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening

Camilla Gregersen siger, at Dansk Magisterforening, der er fagforening for over 50.000 akademikere, har kontaktet Uddannelses- og Forskningsministeriet, og at de også gennem hovedorganisationen Akademikerne (AC) har lagt pres på ministeriet for at finde en løsning.

Dansk Magisterforening foreslår, at den løsning bliver, at man giver de ph.d.-studerende mulighed for at få deres ansættelse forlænget i op til tre måneder.

»Man bør læne sig op ad den løsning, man har i dag, hvor man kan forlænge ph.d.-ansættelser, hvis sygdom har forsinket arbejdet. Den mulighed bør vi udvide i den her krise,« siger Camilla Gregersen.

Camilla Gregersen siger, at hun er utilfreds med, at hverken ministeriet eller universiteterne har meldt noget ud til de ph.d.-studerende endnu.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

»Vi ser ph.d.-studerende, som er enormt pressede og stressede over den her situation, og det er ikke i orden, at de skal stå med det individuelt. Desværre er der meget stille på det her område fra ministeriets side, og jeg synes ikke, det er rimeligt, at man lader den her utryghed blandt de ph.d.-studerende florere. Jeg synes, regeringen må tage ansvaret på sig, ligesom de gør på mange andre områder med hjælpepakker til særlige grupper.«

»Indtil da kan universiteterne også som arbejdsgiver gøre en forskel, de kan starte med at komme med en melding om, at de er opmærksomme på den her problematik, og at de også hjælper med at presse ministeriet for nogle løsningsmodeller.«

LÆS OGSÅ: Københavns Universitet: »Vi ønsker ikke, at der opstår coronaårgange«

Camilla Gregersen siger, at universiteterne ikke bør bære omkostningen ved forsinkede ph.d.’er, men at de ekstra lønninger bør finansieres via en hjælpepakke.

»Grunden til, at vi peger på ministeriet i sidste ende, er, at det ikke er universiteternes i forvejen trængte forskningsbudgetter, der skal holde for. De er allerede heftigt presset,« siger hun.

Løsning skal være nem at administrere

»Desuden skal vi have en løsning, som er let administrerbar for universiteterne. Det er meget administrativt tungt, hvis hver eneste ph.d.-studerende skal indsamle dokumentation om, hvordan de er blevet forsinket. Der er brug for, at man her laver lempelige vilkår. Vi er i en samfundskrise, hvor vi kan se, at mange vil blive forsinket eller berørt af krisen.«

Hvordan sikrer man, at det ikke bliver en nem måde at få sig et par ekstra måneder med løn?

»De eneste ph.d. studerende, der ikke kommer i klemme nu, er dem, der sidder i en skriveproces helt alene uden børn om benene, hvor man lige præcis nu kan fordybe sig i det. Flertallet vil realistisk reelt blive forsinket en eller flere måneder.«

Det er lidt besynderligt, hvis universiteter hver for sig skal opfinde forskellige løsninger.

Kim Brinckmann, vicedirektør for Forskning og Innovation, KU

Så du tænker, at universiteterne skal have en ret nem proces, hvor man bare siger, fx: jeg har ikke kunnet komme i mit laboratorium de sidste to måneder, så jeg vil gerne forlænges to måneder?

»Ja.«

»I forhold til de milliardhjælpepakker, der løber igennem samfundet nu, så vil beløbstørrelsen for at gøre det her ikke få nogen til at løfte et øjenbryn, tror jeg. Og det er jo vigtigt, at ph.d.-niveauet fastholdes højt, og at de ph.d.-studerende ikke går ned med stress – så er der jo også en pris at betale,« siger Camilla Gregersen.

Vicedirektør for Forskning og Innovation ved Københavns Universitet Kim Brinckmann siger også, at en løsning bør komme fra regeringen.

»Det er lidt besynderligt, hvis universiteter hver for sig skal opfinde forskellige løsninger, så det er helt klart en god idé, hvis der nationalt kan findes coronamodel på ph.d.-området. En ikke alt for bureaukratisk model, der kan virke hurtigt. Det ville være et godt tiltag.«

DM kritiserer, at universiteterne endnu ikke har meldt noget ud til deres ph.d.’er, som er frustrerede og ringer til DM i stor stil for at få svar. Hvorfor har Københavns Universitet endnu ikke meldt noget samlet ud til ph.d.’erne? Er der en udmelding på vej?

»Vi har både råd og retningslinjer lokalt på fakulteterne, men de fleste universiteter venter nok også på en overordnet politisk udmelding, som de kan støtte sig op ad. Det er mit bedste bud. Vi er selvfølgelig ved at finde ud af omfanget af problemerne, som både handler om det enkelte ph.d.-projekt – hvornår og hvordan kan jeg blive færdig med min ph.d.? – men også om den økonomiske konsekvens. Helt grundlæggende ville det være nyttigt med en politisk melding.«

Ministeriet vil diskutere ph.d.-studerende efter påske

Uniavisen har spurgt Uddannelses- og Forskningsministeriet, om de arbejder på en løsning for ph.d.-studerende, og bedt ministeriet forholde sig til forslaget og kritikken fra Dansk Magisterforening. Vi modtog først dette svar:

»Ministeriet arbejder løbende på at håndtere de udfordringer, der opstår som følge af nedlukning af institutionerne. Ministeriet er i den forbindelse opmærksom på, at situationen kan være udfordrende for ph.d.-studerende – ikke mindst i de situationer, hvor arbejdet er afhængigt af adgang til laboratorier og forsøg. Ph.d.-studerendes forhold er reguleret i bekendtgørelse, som fastsætter de overordnede rammer, mens de konkrete forhold for den enkeltes indskrivning og eventuelle ansættelse er forankret på de enkelte institutioner. Ministeriet er i løbende dialog med institutionerne i forhold til at understøtte arbejdet med at sikre de mest hensigtsmæssige forløb for både studerende og forskere.«

Vi stillede derpå en række opfølgende spørgsmål og fik dette svar:

»I forhold til dine opfølgende spørgsmål, kan vi oplyse følgende: Uddannelses- og Forskningsministeriet er bekendt med, at situationen kan være udfordrende for ph.d.-studerende – ikke mindst i de situationer, hvor arbejdet er afhængigt af adgang til laboratorier og forsøg. Det er en af de problemstillinger, der vil blive taget op efter påske – i dialog med institutionerne og de faglige organisationer m.fl. Det er det, vi kan svare på nuværende tidspunkt.«

LÆS OGSÅ: Ny hjælpepakke: Studerende kan tage tre gange så stort SU-lån under coronakrisen

Seneste