Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Prisen for Mærsk Tårnet vil ikke være kendt før 2020-21

Fem juridiske slagsmål skal afsluttes, før regningen for det dyre Mærsk Tårnet kan gøres op. Det vil tage nogle år.

Det står værre til med færdiggørelsen af Mærsk Tårnet end hidtil oplyst.

Det skriver Ingeniøren, som samtidig forsyner KU’s roste vartegn med et øgenavn, Tvisternes tårn.

Det har længe været kendt, at Mærsk Tårnet på linje med andre byggerier på Københavns Universitet sprængte budgettet, men staten har hemmeligholdt budgetoverskridelserne for offentligheden siden 2015.

Ifølge Politiken blev budgettet dengang forhøjet fra de planlagte 1,5 milliarder kroner til 1,8 milliarder, men uanset forhøjelsens størrelse har 2015-budgettet heller ikke kunnet holde. Det er fremgået af flere anlægsstatus-rapporter om byggeriet.

I den seneste anlægsstatus fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet står der dog, at Bygningsstyrelsen forventer, at overskridelsen af det hemmelige budget vil være inden for ‘forelæggelsesgrænsen’, dvs. mindre end 10 procent dyrere end aftalt. I praksis betyder det, at en pris på tæt på to milliarder er mulig, forudsat at Politikens oplysninger om et budget på 1,8 milliarder holder stik.

Af rapporten fremgår også, at der er »fem væsentlige tvister i byggeriet,« altså slagsmål om regningen mellem entreprenør(er) og staten.

Ifølge Ingeniøren, som har interviewet en af byggeriets ansvarlige, seniorrådgiver Jan Quitzau Rasmussen fra Bygningsstyrelsen, vil tvisterne næppe være afgjort før i 2020 eller 2021.

Styrelsen lægger især skylden for forsinkelserne på »et yderst mangelfuldt projektmateriale,« men skriver også, at der er fundet fejl og mangler i entreprenørernes arbejde.

Uvist hvad konsekvensen bliver for KU’s husleje

Københavns Universitet, der lejer Mærsk Tårnet, betaler en husleje, der afhænger af bygningens pris. Bliver bygningen dyrere, stiger huslejen, og så er der færre penge til forskning og uddannelse på KU.

Men i fraværet af en endelig pris for Mærsk Tårnet – og uden udsigt til at den bliver kendt lige foreløbig – har KU hidtil betalt en skønsmæssig husleje, hvis størrelse Uniavisen ikke har kunnet få oplyst.

I november 2017 oplyste Bygningsstyrelsen dog, at KU betaler husleje for basisbygningen, mens huslejen for tårnetagerne var ‘under indfasning’. Københavns Universitet har ifølge Bygningsstyrelsen taget alle bygningens etager i brug, mens man gør de sidste arbejder færdige, før KU’s endelige overtagelse i (forventet) foråret 2018.

Rektoratet på KU oplyser, at universitetet er »i dialog med Bygningsstyrelsen om huslejen til Mærsk Tårnet, og vi har ikke konkluderet endnu,« og videre, men ikke særlig specifikt, at KU i dag betaler »en husleje svarende til de konkret indgåede aftaler om opførelse af Mærsk Tårnet.«

Det er ikke sikkert, at KU ender med at betale for den fulde budgetoverskridelse på Mærsk Tårnet, for på den endnu mere budgeteksploderende Niels Bohr Bygning ved Jagtvej forsøger staten at indkradse en del af ekstraregningen hos de folk, der opførte huset.

Således har Bygningsstyrelsen for kort tid siden forlangt en halv milliard kroner plus moms fra den spanske entreprenør Inabensa. Da en del af fordyrelsen på Mærsk Tårnet ifølge Bygningsstyrelsen skyldes fejl begået af entreprenører, må det forventes, at staten forsøger at få erstatning for en del af ekstraudgiften hos dem, snarere end at tørre hele regningen af på KU.

Seneste