Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Psykologer fra Aalborg: Vi ville ønske, at vores studerende også kulegravede deres pensum

En gruppe psykologistuderende fra Københavns Universitet har kortlagt deres pensum og afdækket en udvikling, der bekymrer dem. Deres arbejde vækker stor begejstring hos to undervisere fra Aalborg Universitet.

Da ph.d-stipendiat på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Aalborg Universitet Alfred Bordado Sköld læste Uniavisens artikel om en gruppe psykologistuderende på Københavns Universitet, som har undersøgt udviklingen i deres pensumlitteratur, blev han begejstret.

Undersøgelsen gjaldt de seneste fem års pensumlitteratur i faget socialpsykologi, og de studerende var bekymrede over udviklingen. Alfred Bordado Sköld er tidligere KU-studerende, og han huskede socialpsykologi som et solidt teoretisk fag, så han skrev til Astrid Hellemann og Christian Kensmark og delte sin begejstring med dem.

Sköld var ikke den eneste, der fandt de studerendes undersøgelse interessant. Peter Clement Lund, ph.d-stipendiat og adjunkt Sarah Awad koordinerer faget socialpsykologi og samfundsteori på Aalborg Universitets psykologistudium.

LÆS OGSÅ: Psykologistuderende frygter ensretning af deres fag

Det er pendanten til KU-faget socialpsykologi, hvor der ifølge de studerendes pensumundersøgelse er sket et markant fald i antallet af teoretiske tekster på bekostning af empiriske og kvantitative tekster – en uheldig udvikling ifølge de studerende.

Peter Clement Lund og Sarah Awad siger, at de i Aalborg er opmærksomme på undersøgelsen fra Københavns Universitet.

»Vi talte om den på et lærermøde – og også om vores kursus. Det gav selvfølgelig mig og Sarah noget at reflektere over i forhold til, hvordan vores pensumlitteratur ser ud,« siger Peter Clement Lund.

En kærkommen kritik

Ifølge underviserne fra Aalborg rammer de KU-studerendes kritik af pensum hovedet på sømmet.

»Det er præcis, hvad Peter og jeg diskuterer hvert år: Hvordan kan vi inkorporere forskellige perspektiver i kurset? I år har vi især talt om netop balancen mellem kritisk socialpsykologi og klassisk, eksperimentel, kvantitativ socialpsykologi. Det er vigtigt, at begge er ordentligt repræsenteret i kurset,« siger Sarah Awad.

For mig er den undersøgelse en manifestation af netop det: At være kritisk over for, hvad man lærer.

Sarah Awad, adjunkt, Aalborg Universitet

Peter Clement Lund lagde især mærke til, at Astrid Hellemann fra pensumgruppen i København talte om sine forventninger om en mere sociologisk og teoritung tilgang til faget socialpsykologi.

»Det er præcis det, som vores fag sigter på: At kombinere samfundsteori med socialpsykologi,« siger han.

»Vi er af den overbevisning, at man ikke kan isolere det ene fra det andet. Når vi har med socialpsykologi og samfundsteori at gøre, studerer vi samfundet i mennesket og mennesket i samfundet. Det forsøger vi at undervise i,« siger Peter Clement Lund.

Lund afviser ikke, at det giver mening primært at undervise i den mere klassiske og individorienterede psykologi – bare ikke i faget socialpsykologi:

»I socialpsykologien har vi allerede bevæget os ud i det sociale, og så bliver man også nødt til at se det sociale i samfundet som helhed,« siger Peter Clement Lund.

LÆS OGSÅ: Institutleder på Psykologi: De studerende skal ikke bekymre sig – udviklingen i pensum er helt naturlig

Stor respekt – og en vigtig invitation

Alfred Bordado Sköld redigerer sammen med Peter Clement Lund og en håndfuld andre tidsskriftet Qualitative Studies. Og de er faktisk så imponerede over pensumgruppens arbejde, at de har sendt de KU-studerende en invitation til en konference om kvalitativ psykologi, som tidsskriftet arrangerer sammen med Aalborg Universitet.

Her skal de studerende efter planen holde oplæg om deres arbejde for deltagerne på konferencen, hvor celebritypsykolog Svend Brinkmann er inviteret som keynote speaker.

Sarah Awad roser de studerende for at gå deres eget fag efter i sømmene.

»Det er præcis det, vi prøver at anspore de studerende til, når vi siger, at vi gerne vil have, at de når til et metaniveau, hvor de kan reflektere og være kritiske over for det, de læser. For mig er den undersøgelse en manifestation af netop det: At være kritisk over for, hvad man lærer,« siger hun.

»Jeg håber, at nogle studerende på Aalborg vil gøre det samme.«

Seneste