Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Rektor indfører kvalificeret ansættelsesstop

OPBREMSNING - Usikkerheden om Københavns Universitets økonomi de kommende år er så stor, at rektor Ralf Hemmingsen vil have mere styr på, hvordan pengene bruges. Ansættelser og større dispositioner skal derfor nu godkendes af et højere ledelsesniveau end normalt

Den tid, hvor universiteterne nogenlunde kunne regne med, hvor mange penge de har at gøre godt med, er for længst forbi.

Nu er de afhængige af selv at skaffe eksterne midler fra private fonde. Pengene fra staten afhænger også i højere og højere grad af faktorer, som hvor hurtigt de studerende gør deres studier færdige, og om det lykkes forskerne at skrabe penge hjem fra forskningsrådene.

LÆS: Sorte skyer over KU’s økonomi.

Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet (KU), tager nu konsekvensen af de usikre økonomiske vilkår og indfører et såkaldt et kvalificeret ansættelsesstop og en kvalificeret dispositionsbegrænsning på hele universitetet.

»Vi oplever på KU en større budgetusikkerhed, end vi har været vant til. Jeg skønner derfor, at vi må køre med en betydelig forsigtighed, så vi ikke kommer i selvforskyldt økonomisk ulykke,« siger han.

Skal spørge om lov

Ifølge rektors brev udsendt til alle enheder på KU den 9. april indebærer det kvalificerede ansættelsesstop, at alle beslutninger om opslag og besættelse af stillinger skal vurderes i ledelseslaget over, hvad der er normal praksis.

Det betyder eksempelvis, at institutlederen skal spørge dekanen først. I fællesadministrationen skal vicedirektøren for et område på lignende vis have grønt lys af universitetsdirektøren eller rektor, inden en ny medarbejder kan ansættes.

Dispositionsbegrænsningen indebærer, at dispositioner som eksempelvis større indkøb, administrative projekter, udviklingsprogrammer og lignede skal godkendes på det overliggende ledelsesniveau.

»Meningen er, at det skal skærpe opmærksomheden på, hvordan vi prioriterer pengene. Rektoratet har ikke fastsat en specifik beløbsgrænse, hvor dispositionsbegrænsningen træder i kraft, men det skal baseres på den enkeltes dømmekraft i sagsbehandlingen. Både dispositionsbegrænsningen og ansættelsesstoppet bør tilrettelægges, så det passer bedst muligt lokalt,« siger Ralf Hemmingsen.

Støtte fra medarbejderne

Poul Erik Krogshave, næstformand på Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), anbefalede på HSU-mødet den 7. april medarbejderne at bakke op om ansættelsesstoppet og dispositionsbegrænsningen.

»Det svarer til, hvad repræsentanterne for medarbejderne tidligere har foreslået, da vi nødigt skulle komme i samme ubehagelige situation med personaletilpasninger som i vinter,« siger Poul Erik Krogshave.

Ifølge Ralf Hemmingsen er det netop erfaringerne med budgettet for sidste år, der nu får ledelsen til at være meget forsigtig.

KU havde som de andre danske universiteter forventet, at politikerne ville fordele en større del af globaliseringspuljen som ubundne basismidler, og da det ikke skete, måtte KU i december finde besparelser på 70 millioner kroner og nedlægge 135 stillinger.

Brug for flere frie midler

Rektor arbejder derfor intensivt på gennem blandt andet Danske Universiteter at sikre, at universiteterne får flere ubundne midler.

Beregningerne viser, at KU mindst skal have tilført yderligere 200 millioner kroner per år i 2011 og 2012 for at kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau. KU arbejder desuden på, at taxametrene til uddannelse bliver optrappet med 10.000 kroner gradvist over to til tre år.

HSU-næstformanden støtter rektor i hans bestræbelser på at skaffe flere ubundne midler til KU. »Det giver god mening i, at der fortsat også arbejdes på at påvirke og presse regering og folketing for at opnå tilstrækkelige basisbevillinger,« siger Poul Erik Krogshave.

Rektor understreger i sit brev, at foranstaltningerne ikke sigter på at bremse aktiviteter, der finansieres af eksterne midler.

clba@adm.ku.dk

Seneste