Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Skandalebygning: Tidligere ansatte beskriver kaos og brud på sikkerhed på Niels Bohr-byggeri

Bygninger — Den forsinkede Niels Bohr Bygning på KU er blevet bygget med grove fejl på vvs- og ventilationssystemer til hundredevis af millioner. Ansatte fra byggepladsen siger, at de sagde fra over for problematisk entreprenør, mindst et år før statens bygherre reagerede på problemerne.

Tidligere ansatte på byggepladsen for Niels Bohr Bygningen på Københavns Universitet tegner et billede af en kaotisk byggeproces.

Særligt den spanske entreprenør Inabensa – der havde entreprisen med ventilation og vvs i byggeriet – har ifølge danske fagfolk bygget i strid med byggetegninger og sikkerhedsforskrifter og brugt materialer, der ikke lever op til kravene.

Bygningsstyrelsen, som står for opførelsen af af Niels Bohr Bygningen, fyrede Inabensa i februar 2017, men ifølge de tidligere ansatte på byggepladsen opstod problemerne længe før.

LÆS OGSÅ: Grundig gennemgang af sagen om Niels Bohr Bygningen samt de andre aktuelle byggeproblemer på KU

Fejl meldt ind tidligt i byggeprocessen ifølge kilder

»Niels Bohr ville vende sig i graven ved at have et tredjeklasseshus,« siger vvs-mand Jim Bjerring, der var projektleder på byggepladsen i 2015 for firmaet Spangenberg & Madsen, en underleverandør til Inabensa.

Ifølge ham og en anden kilde, der begge arbejdede på byggeriet, blev byggeledelsen allerede i 2015 gjort opmærksom på svigt fra Inabensa, over et år før Bygningsstyrelsen fyrede virksomheden.

Det drejede sig blandt andet om, at Inabensas folk brugte ventilationsrør af en type, der hverken levede op til specifikationerne i byggesagsbeskrivelsen eller blev monteret eller isoleret korrekt.

Niels Bohr ville vende sig i graven ved at have et tredjeklasseshus

Jim Bjerring, vvs-mand, projektleder på byggepladsen i 2015

Den anden kilde, som også er fagmand og var ansat hos en af Inabensas samarbejdspartnere på byggepladsen i 2015-16, siger, at kommunikationen med Inabensas folk var vanskelig, fordi de ikke talte dansk eller engelsk, og at »de trak rør, som det passede dem.« Han nævner som eksempel en beslutning om at føre varmerør gennem et serverrum, hvor der skulle stå temperaturfølsomt it-udstyr.

Endvidere siger han, at arbejdsmiljøreglerne blev brudt af Inabensa, hvis folk trak ledninger gennem vand og anvendte vinkelslibere uden afdækning. Mere alvorligt var, at håndværkerne kravlede rundt og eftermonterede dele til ventilationsrør i mange meters højde uden sikkerhedsforholdsregler, hvis rørene skulle falde ned.

Ifølge Jim Bjerring, som siger, at han for nylig har besøgt byggepladsen igen, vil arbejdet med at udbedre bygningens fejlbehæftede installationer tage to år. Han anslår også, at bygningen vil gå en milliard kroner over budget, fra 1,5 til 2,6 milliarder kroner, hvis Inabensas installationer skal laves om.

Fejlene kunne ikke opdages, siger bygherren

Bygningsstyrelsen, som ejer størstedelen af dansk universitetsbyggeri på vegne af staten, og som er bygherre, når staten bygger nyt, har ikke ønsket at oplyse, hvad der præcis er galt med Niels Bohr Bygningen, eller hvad det forventes at koste samfundet.

Ifølge Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (som Bygningsstyrelsen hører under) kunne fejlene på Niels Bohr Bygningen (der er over 50.000 kvm stor) ikke opdages ved normalt tilsyn. Styrelsen har ikke over for Uniavisen villet definere ‘normalt tilsyn’.

Inabensa har ikke ønsket at kommentere byggesagen, men skriver i en e-mail, at de anser deres fyring for at være ikke-retfærdiggjort, og at de vil føre en sag mod Bygningsstyrelsen.

Transportministeren lader revisorer granske egen styrelse

Københavns Universitets ledelse vil ikke kommentere Niels Bohr Bygningens forventede pris, men har meldt ud i Uniavisen, at KU måske slet ikke vil overtage den nye bygning, når den er færdig. Det er planen, at de fysisk, kemiske, datalogiske og naturfagsdidaktiske fag på KU skal bruge den nye bygning.

Hvis KU ikke flytter ind, skal staten finde en anden anvendelse for milliardbyggeriet, eller sælge det.

Næstformand for Folketingets Finansudvalg benny Engelbrecht (S) kalder oplysningen om, at KU ikke nødvendigvis vil overtage bygningen ‘bekymrende’. Han siger, at det vil være naturligt, hvis Rigsrevisionen undersøger Niels Bohr Bygningen, hvis det ender med en stor budgetoverskridelse.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bekræfter over for Uniavisen, at ministeriet selv har bestilt en ekstern revisionsundersøgelse af Bygningsstyrelsen om Niels Bohr Bygningen. Undersøgelsen skal udarbejdes i efteråret 2017.

Seneste