Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Statskundskab afskaffer omstridte holdnavne. Men et nummer »er jo også en identitet« siger kommunikationschef

Efter en lang debat om hvorvidt det er okay at opkalde hold efter lande i introugen på Institut for Statskundskab, har ledelsen på fakultetet nu truffet en beslutning: Et totalt stop for kreative holdnavne.

Ledelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Institut for Statskundskab på Københavns Universitet har truffet en beslutning, der giver dødsstødet til en gammel tradition på faget: At opdele de nye studerende i hold opkaldt efter lande.

Ikke alene er det slut med at kalde sig Kina eller Sverige, det er nu helt slut med at kalde sig et holdnavn i det hele taget. Fremover vil hvert hold blive tildelt et nummer.

Det skriver studiebladet på Statskundskab, Med Andre Ord, der har beskrevet et møde 19. maj, hvor studieleder Anders Berg-Sørensen fortalte tutorgruppen på Statskundskab om afskaffelsen af holdnavne.

Nej til stjernetegn og farver

Afskaffelsen af holdnavne er kulminationen på en lang diskussion blandt ledelsen og de studerende på Statskundskab.

De ender formentlig med at hedde et nummer, og det er jo også en identitet.

Rune Heiberg, kommunikationschef, SAMF.

I starten af marts annoncerede institutledelsen, at det skulle være slut med at klæde sig ud som kinesere, mexicanere eller andre nationaliteter i introugen. Formålet var at sikre »et åbent, trygt og inkluderende studiemiljø.«

I samarbejde med tutorerne ville institutledelsen i stedet nedsætte et såkaldt gentænkningsudvalg. Udvalget ville få til opgave at finde på andre holdnavne, som de nye studerende kunne blive delt op i.

Læs også: »Nogle beslutninger påhviler det ledelsen at tage, og sådan er det«

Kilder, som foretrækker ikke at stå frem, har fortalt Uniavisen, at tutorer i gentænkningsudvalget siden marts har arbejdet med nye forslag til holdnavne og temaer. I den proces har de holdt møder med Anders Berg-Sørensen, og oplevelsen har været, at de møder var både gode og konstruktive.

Nogle forslag blev på baggrund af møderne sløjfet, og tilbage stod forslag om at dele studerende op efter for eksempel stjernetegn, farver eller navnene på offentlige styrelser.

Men de forslag – der altså var blevet præsenteret i en proces med deltagelse fra både studieleder Berg-Sørensen og tutorerne – blev endegyldigt, og til de studerendes overraskelse og utilfredshed, hældt ned af brættet af Anders Berg-Sørensen selv på et fælles møde 19. maj, lyder det fra de studerende.

Risiko for splittelse

Ifølge Rune Heiberg, der er kommunikationschef på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, er der dog ikke tale om nogen ny beslutning fra ledelsens side.

»Det er sådan set den samme beslutning, som har været gældende hele tiden. Vi har et ønske om at lave et introforløb, der er fagligt funderet, som skaber sammenhold, og som inkluderer alle dem, der starter,« siger han.

Hvorfor kan man ikke gøre det og samtidig have holdnavne? 

»Det har fordele at bruge forskellige holdnavne, men der er også nogle risici forbundet med det. Vi vil bruge vores kræfter på andet end at forsøge at lave opdelinger i studentergruppen.«

Det har været foreslået at opkalde holdene efter stjernetegn eller farver. Det lyder da ret uskyldigt? 

»Jeg vil ikke forholde mig til enkelte forslag. Et introforløb skal ikke være opdelende, men noget man kan være fælles om. De ender formentlig med at hedde et nummer, og det er jo også en identitet,« siger Rune Heiberg.

Med afskaffelsen af holdnavnene følger også krav om, at tutorerne skal have de aktiviteter, de har planlagt, godkendt af institutledelse og dekanen på fakultet, skriver Med Andre Ord.

Psykologi og Økonomi går fri

Det er i første omgang kun de studerende på uddannelserne Statskundskab og Samfundsfag, der vil blive berørt af forbuddet mod holdnavne.

Nye studerende på Psykologi og Økonomi, som også hører til på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, vil fortsat kunne blive inddelt i hold med forskellige navne.

»Alle uddannelser skal sørge for, at deres introforløb passer ind under universitetets krav,« siger kommunikationschef Rune Heiberg

»Vi har valgt at bruge kræfter på statskundskab, for det er der, der har været udfordringer. De andre kører deres introforløb selv.«

Seneste