Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Stem grønt ved univalget

Univalg 2019 — Som studerende kan vi være med til at bestemme, at samfundet skal udvikle sig i en grøn retning, skriver fire studerende fra studenterforeningen SIMA. De anbefaler en stemme på Studenterrådets spidskandidat ved valget til Københavns Universitets bestyrelse.

2019 blev året, hvor det stod klokkeklart, at klimadagsordenen er central for os unge og studerende. Vi har stemt på grønne partier til Folketingsvalget, mange har strejket og demonstreret, og vi har taget havremælken til os som et kærkomment alternativ i vores kaffe.

Ansvaret for en mere ambitiøs tilgang til klimakrisen ligger imidlertid ikke kun på Christiansborg; Ansvaret ligger også hos Københavns Universitet. Og det er her, vores stemme til univalget spiller en rolle.

Univalget er vores mulighed for at få indflydelse på KU’s fremtid. Derfor vil vi i den samfundsfaglige klimastudenterforening SIMA understrege vigtigheden af at stemme grønne kandidater ind i universitetets beslutningsorganer.

Men hvorfor skal vi stemme på de grønne kandidater og hvem er de egentlig?

En grøn dagsorden på universitetet handler først og fremmest om os: Vi studerer, fordi det er os, der skal skabe den bedst mulige fremtid. Vi studerer for at kunne levere løsninger af høj faglig kvalitet til det arbejdsmarked, vi går i møde.

Klima og bæredygtighed er ikke længere en niche-sag. Overalt i samfundet er der en stadigt voksende bevidsthed om, at vi skal tilpasse vores samfund til de udfordringer, som klimakrisen medbringer.

Initiativet til den kommende klimalov var et borgerforslag, som på kort tid fik mere end 50.000 underskrifter. Dansk Industri støtter op om at arbejde for et klimaneutralt Danmark og EU i 2050, og den Europæiske Investeringsfond stopper finansiering af fossil energi i 2021.

Arbejdsmarkedet efterspørger bæredygtig faglighed, og den efterspørgsel vil kun blive større. Vi skal være klædt ordentligt på til fremtiden, og det starter på vores uddannelsesinstitutioner.

Høje klimaambitioner skal optimere KU’s relevans og legitimitet over for det samfund, som skal tage imod os og vores færdigheder. Det er altså allerede på uddannelsesniveau, at vi kan bestemme den retning, samfundet skal gå – og alt kalder på en grønnere én.

Så hvad er en grøn kandidat, og hvem er de?

En grøn kandidat er for os en person, som tager efterårets 1.733 underskrifter på de fem klimakrav alvorligt.

Kravene er konkrete tiltag, der kræver mere klima på pensum, grøn campus, forskning med FN’s 17 verdensmål i centrum, ansvarlig rejsepolitik, samt afvikling af Center for Olie og Gas.

Studenterrådet gjorde en enorm indsats for at få realiseret kampagnen. En stemme på Studenterrådet eller deres lokale afdelinger, fakultetsråd og institutråd er dermed som udgangspunkt en stemme på en kandidat med seriøse grønne ambitioner.

I denne forbindelse vil vi fremhæve Studenterrådets spidskandidat til universitetsbestyrelsen, Olivia Boesen, som går til valg for et grønt forgangsuniversitet.

Aktiv integrering af klimadagsordenen er ikke en politisering af universitetet. Det er ikke et angreb på universitet som fri læringsinstitution. Det handler om, at Københavns Universitet skal forholde sig pragmatisk til et samfund i forandring. Derfor: Stem grønt!

Seneste