Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Stem på dem, der reelt kæmper for at forbedre dit studieliv

Univalg 2022 — Stem på Studenterrådets repræsentanter, hvis du vil være sikker på, at din stemme arbejder aktivt på at forbedre forholdene på din uddannelse.

Nu er univalget i gang, og parolerne og løfterne flyver omkring os. Der skal ske alle mulige og umulige forandringer af vores universitet, og det er vigtigt ikke at glemme, at det ikke er de studerende, der har den endelige magt til ændre noget. Det er ikke som i Folketinget, hvor man ville kunne samle et flertal, og, wupsi, så er der feedback på alle opgaver. Det kræver hårdt arbejde og gode argumenter at overbevise universitetets ledelse om at skabe forandring.

Derfor er det vigtigt, at have repræsentanter i råd og nævn, som dukker op til møderne og engagerer sig i de arbejdsgrupper, som ledelsen opretter for at komme med en løsning på et problem. Hvis man skal overbevise seks forskere om, at det er en god idé at lytte til de studerende og en lige så god idé at investere i vores ideer, skal de have tillid til os. Og det får de kun, hvis vi er professionelle og kommer til de møder i råd og nævn, som vi bliver valgt ind til.

Derfor skal valget ikke kun handle om denne ene uge, men også hvad der sker resten af året.

Studerende fra andre lister bliver væk

Vi er frustrerede over, at vi vil forandre ting og løse problemer for vores medstuderende, men gang på gang må kigge på en tom plads ved bordet, hvor en af vores medstuderende fra en konkurrerende liste burde sidde. Det er desværre noget, vi erfarer igen og igen. Og det gør det ufattelig svært at overbevise en ledelse om, at studerende er professionelle, når det politiske arbejde bliver nedprioriteret af de studerendes andre repræsentanter.

Vi stiller op, fordi vi vil have indflydelse på vores uddannelser. Fordi vi vil bruge jeres tillid til at skabe forandring. Fordi vi går mere op i at kæmpe for vores medstuderendes studietrivsel end vores egen politiske karriere.

Vi råber ikke kun op på sociale medier, når der er problemer, vi arbejder i stedet på at løse dem. Vi oplever dog, at vores modstandere, som vi generelt har et fint samarbejde med, nedprioriterer arbejdet i organerne af forskellige årsager.

I Akademisk Råd har vi oplevet, at et medlem fra Frit Forum er udeblevet flere gange, end han er mødt op – og en dem med argumentet om at ‘det kun er et rådgivende organ’. Og i studienævnet har vi oplevet, at en fra Konservative Studerende er blevet væk til vigtige afstemninger om blandt andet offentlig ret, for i stedet at prioritere et VU-arrangement.

Det får os til at tvivle på, om vores modstandere går mere op i deres politiske karriere end at gøre en forskel for de studerende, hvis mandat de er valgt ind på. Dette underbygges yderligere af, at det er sjældent, at vores modstandere engagerer sig i de arbejdsgrupper, som universitetet nedsætter for at løse konkrete problemer.

Valgkampens paroler skal veksles til virkeligt engagement

Som eksempel herpå kan nævnes både bygningsfølgegruppen, der skulle rådgive SAMF’s ledelse i analysen af, om SAMF skal flytte ned på Søndre Campus, eller arbejdsgrupperne under SAMF Studieliv, der har udarbejdet initiativer til at forbedre studiestarten og studielivet på SAMF’s mange uddannelser. Begge disse arbejdsgrupper har været essentielle omdrejningspunkter for at forbedre de studerendes studieliv på SAMF, men her har vi primært siddet alene. Vi efterlyser derfor generelt større engagement fra vores konkurrenter, der ikke holder sig tilbage fra at love alverdens ting under valgkampen.

Og vi forstår, at man ikke kan deltage i alle møder, og at der kan komme ting i vejen. Men gentagen udeblivelse uden at sende skyggen af en suppleant samtidig med, at man råber op på de sociale medier om, at det er vigtigt at deltage i studenterdemokratiet, er bare ikke det, der skaber forandringen!

Man er nødt til at deltage for at ændre noget – man er med andre ord nødt til at møde op.

Så vores opfordring til alle repræsentanter, nuværende som kommende, er, at I skal dukke op til møderne og søge forandringen. For den er der. Og til alle jer, der stemmer lige nu: Stem på en liste med kandidater, der vil bruge pladserne og vil organerne. Stem på jeres lokale fagråd og Studenterrådet, der ikke er motiveret af partipolitiske interesser og egen karriere, men af at gøre en reel forskel for jeres studieliv.

Seneste