Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Holdet

Studenterambassadør Bo Gad Køhlert rådgiver i studielivets sværeste situationer

Holdet — Når KU’s svar på en ombudsmand rådgiver om universitets regler i sine 600 årlige henvendelser, trækker han på sin musikvidenskabelige erfaring med at spille efter musikkens regler.

Jeg får henvendelser om alt fra funktionsnedsættelser, grænseoverskridende adfærd og eksamenssnyd. Jeg vejleder om, hvordan de studerende bedst muligt kan beskrive og dokumentere sin situation over for fx studienævnet. Det er vigtigt, at de studerende handler på et faktuelt grundlag, hvis de vælger fx at starte en klagesag. I de svære situationer tjekker vi, om de studerende har et godt personligt netværk eller kontakt til en eller anden form for psykologbehandling, hvis der er behov for det. Så de studerende også har nogle andre at reflektere over deres situation med end os, der bare sidder og kigger på reglerne. I 2023 fik min medarbejder og jeg i alt 43 henvendelser om grænseoverskridende adfærd, og der har niveauet ligget de seneste år.

LÆS OGSÅ: Her er KUs nye studenterambassadør

BLÅ BOG

Bo Gad Køhlert (f. 1972) har været ansat som Studenterambassadør på KU siden 2017.

Han har tidligere arbejdet i 15 år først som souschef i Studieadministrationen på ITU og derefter som sekretariatsleder på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC.

Udover en kandidatgrad i musikvidenskab og retorik har han taget kurser i offentlig administration og lederudvikling.

I 2019 blev han valgt til bestyrelsen for European Network of Ombuds in Higher Education.

Han bor i Hedehusene med sin kone og australske hyrdehund.

Der er mange meninger om min funktion. En af mine opgaver er jo at beskrive de ting, som kan være svære at håndtere for organisationen eller kan skabe forskellige meninger om, hvad der bør gøres, og hvad der ikke bør gøres. Hvert år laver jeg en beretning om det forgangne års henvendelser. I den forbindelse mødes jeg blandt andet med ledere og studenterpolitikere fra alle fakulteter, bestyrelsen og rektor for at fortælle dem om tendenserne og mine eventuelle anbefalinger til forbedringer. Derfor er mit forår fyldt med møder. Jeg oplever, at jeg har en god dialog med det meste af KU. Samtidig skal jeg være uafhængig og bevare min armslængde. Som hele Københavns Universitets studenterambassadør skal jeg bidrage til at styrke retssikkerheden for alle, ikke kun de studerende.

Det bedste ved mit arbejde er at snakke med studerende hver eneste dag, også selvom det er nogle af de svære situationer i studielivet, jeg hører om. Det er nogle spændende tænkende mennesker, der ringer, og det er et privilegium at få lov til at hjælpe dem. Ofte er de havnet i situationer, som er ukendte for dem, og uddannelsesregler kan være meget indforståede. Uanset hvad løsningen bliver for dem, er dét, at jeg kan hjælpe dem på vej mod en bedre forståelse af deres situation, det allermest givende for mig. Og de vender ofte tilbage til mig, efter de enten har fået medhold i eller afslag på deres sag, og takker for rådgivningen undervejs. Det er det allerbedste ved mit arbejde.

Holdet

Hvis forskere og studerende skal brillere på Københavns Universitet, har de brug for et godt støttesystem. Vi kender dem som TAP, det teknisk- administrative personale, som Uniavisen hylder i denne serie, Holdet.

Det mest uvante for mig som studenterambassadør har været at sidde med som neutral tredjepart til møder mellem KU og studerende. De studerende beslutter, om jeg skal med eller ej, og min funktion til møderne er at observere og afdække uklarheder mellem den studerende og lederen. I starten var det ejendommeligt for mig at gå ind i et møderum, hvor jeg egentlig ikke har en samtalerolle. Nogle ledere kan føle sig overvåget, mens andre føler sig tryggere, når jeg er der. Jeg prøver at afmontere mærkeligheden ved at være tydelig over for lederne om min rolle, nemlig at støtte de studerende i at forstå den information, lederen giver. Der kan være en rygstøtte i, at jeg sidder der. Jeg får også et særligt tilhørsforhold til de steder, hvor samtalerne er foregået. Når jeg bevæger mig rundt på campus, bliver jeg mindet om de intense og personlige samtaler, hvor de studerende de formåede at rumme den svære situation, de var i, og kom fornuftigt videre.

Jeg er uddannet i musikvidenskab og retorik, og jeg bruger stadig det, jeg lærte dengang. Mit hovedinstrument var sang, men i dag synger jeg kun på hobbyplan. På Musikvidenskab har jeg lært at følge reglerne – altså musikkens regler. Hvis man skal have musik til at lyde godt, er det vigtigt, at man følger de underliggende regler i musikteorien. I sagsbehandling er der mange juridiske regler. Og sagsbehandlingen kan i mine øjne blive virkelig elegant, hvis kommunikationen omkring den er så god som overhovedet muligt. Og det kan jeg bruge retorikuddannelsen til. Faktisk er jeg så heldig at have midler til at afholde et KU-kursus for ansatte i at skrive endnu klarere afgørelser og e-mails til de studerende. Og det ser ud til at virke, for min medarbejder og jeg begynder at opleve, at de studerende oftere og oftere forstår, hvorfor de for eksempel har fået afslag på en dispensationsansøgning.

LÆS OGSÅ: Ambassadør skal beskytte de studerendes rettigheder

Det er voldsomt at sidde med studerende i telefonen, der er blevet voldtaget eller på andre måder har oplevet noget fysisk eller mentalt grænseoverskridende. Det er heldigvis sjældent, og jeg sætter selvfølgelig mig selv til side, når jeg snakker med de studerende.  Men selvom vi har hørt om rigtig meget efterhånden, er det altid hårdt. Derfor gør min medarbejder og jeg også meget ud af at passe på os selv og få hjælp, hvis det bliver for meget for os. Vi taler med hinanden og bruger universitetets tilbud om psykologhjælp. Jeg er rigtig glad for at have en medarbejder. Også fordi vi får 600 henvendelser om året.

LÆS OGSÅ: Chikane og sexisme på KU: Kun få søger hjælp

STUDEnterambassadøren

Studenterambassadøren giver upartisk vejledning i sager og forhold knyttet til dit studieforløb. Du kan læse mere her.

Studenterambassadøren træffer ikke afgørelse i sagerne – det gør studieadministrationen eller fakultetsledelsen.

Sådan fordelte henvendelserne sig i 2023

606 henvendelser modtog studenterambassadøren i det forgange år.

De fleste henvendelser omhandlede dispensation, klager over eksamen eller klager over såkaldt retlige spørgsmål.

43 henvendelser omhandlede mobning, seksuel chikane eller lignende. I 37 af de 43 henvendelser oplevede en studerende sig chikaneret af en medarbejder. I de øvrige henvendelser oplevede en studerende sig chikaneret af en anden studerende.

14 gange deltog Studenterambassadøren eller hans medarbejder i møder som neutral tredjepart.

Når jeg ikke arbejder, lytter jeg til musik eller tager ud i naturen. Jeg har engang hørt nogen sige, at der kun findes god og dårlig musik. Det er måske sådan lidt firkantet sagt, men jeg lytter til al slags musik. Den seneste koncert, jeg har hørt, var med en amerikansk a capellagruppe, der hedder Home Free. Og så er min hustru og jeg faldet pladask for naturen på Djursland, hvor vi har en bolig og går tur med vores australske hyrdehund i Mols Bjerge. Naturen i Østjylland er helt særlig.

Det bedste råd jeg har fået, fik jeg af min studievejleder i gymnasiet. Hun sagde, at jeg skulle forberede mig på, at livet kommer til at slå nogle pudsige sving, og at det måtte jeg være åben overfor. Dengang anerkendte jeg ikke rådets validitet. Men jeg må sige, at mit arbejdsliv de seneste fem-ti år har slået nogle gevaldige sving. Jeg er rigtig glad for, hvordan det er gået mig, så jeg takker hende for rådet. Det har givet mig en ro, at hver gang der er sket noget i mit liv, så har jeg tænkt, okay, sådan kunne livet også gå. Faktisk udløber min kontrakt næste år, fordi min stilling er en såkaldt åremålsansættelse. Vi må se, hvad der så sker.

Vi har et internationalt netværk for studenterombud, som er virkelig spændende at være en del af. Netværket er vigtigt for os, fordi vi ikke arbejder så tæt sammen med KU’s andre afdelinger grundet vores uafhængighed. Kredsen hedder European Network of Ombuds in Higher Education, men der er også medlemmer fra Nordamerika, Sydamerika, Australien og Sydafrika. Det viser sig, at vi på tværs af landegrænser faktisk bokser med mange af de samme ting. For eksempel kan jeg forstå, at Metoo-bølgen og fokus på kønsbaseret vold, hvor vi jo har taget store skridt i Nordeuropa de seneste år, er begyndt at fylde mere i Østeuropa. Det er meget givende og interessant at få lov at følge med i.

Jeg har allerede mødt mange af de personer, jeg har drømt mest om at møde. Der er mange fyrtårne inden for studenterombudsverdenen, og for nylig var jeg så heldig at have nogle ret tætte, personlige samtaler med en af dem. Nemlig med det engelske parlaments ombudsmand, som også er tidligere studenterombud. Han er over 70 år, virkelig livserfaren og meget inspirerende. Han fortalte mig blandt andet om sit møde dybt nede i en metrostation med den ukrainske ombudsmand og præsident Zelenskyj, hvor de delte viden og erfaringer. Samtidig med at de fører krig i Ukraine, er de også i fuld gang med en masse reformer om retssikkerhed og korruptionsbekæmpelse. Jeg er meget taknemmelig for at have haft de samtaler med ham.

LÆS OGSÅ: Studenterambassadør: Studerende med handicap kommer for ofte i klemme på Københavns Universitet

Seneste