Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Studenterrådet om mistrivslen: »Man kan ikke bare satse på, at alt bliver som før«

Starten på det nye semester bliver afgørende i kampen mod den mistrivsel, som er steget under corona, siger studerende. Og selv nogle drinksbilletter til en unifestival kan gøre en forskel.

Det var en tung mappe, som Studenterrådet i juni overrakte til rektor på Københavns Universitet, Henrik C. Wegener, og daværende uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Mappen indeholdt over 500 vidnesbyrd fra studerende, der anonymt fortalte om deres erfaringer under coronakrisen. Om onlineundervisning og isolation på kollegieværelset. Og det var ikke munter læsning.

»Den eneste grund til at jeg ikke er droppet ud er, at jeg ikke har noget alternativ til, hvad man kunne lave andet end blot at arbejde,« skrev en studerende.

LÆS OGSÅ: »Jeg er nervøs for, om jeg overhovedet får venner«

»Jeg gik fra at være en social sommerfugl til at være nervøs for at møde nogen til kaffe, fordi jeg ikke har socialiseret siden før jul,« skrev en anden.

De studerende kommer ikke tilbage i fællesskaberne af sig selv.

Kevin H. Olesen, forperson for Studenterrådet.

»Jeg har næsten glemt, hvorfor jeg elsker mit fag. Motivationen er ikke-eksisterende, og det er svært at stå ud af sengen om morgenen – hvorfor skulle jeg det, når jeg kan have undervisning der? Det fucking stinker, rent ud sagt,« skrev en tredje studerende.

De er ikke alene. Flere undersøgelser, blandt andet fra DM og Danmarks Evalueringsinstitut, har afsløret markante stigninger i ensomheden og mistrivslen blandt studerende under coronakrisen.

Nu har Studenterrådet omsat vidnesbyrdene til en række anbefalinger forud for studiestarten.

Anbefalingerne har fire overskrifter: Genstart af det sociale fællesskab og ny studiestart, genstart af studiemotivationen og de faglige fællesskaber, håndtering af fagligt efterslæb og manglende tro på egen faglighed samt særlig støtte og dispensationer.

Der er ikke tale om en langsigtet programerklæring, siger forperson Kevin H. Olesen. Der er tale om indsatser, der haster.

»Jeg tror, det er meget vigtigt, at man er hyperopmærksom på starten. De studerende kommer ikke tilbage i fællesskaberne af sig selv. Man kan ikke bare satse på, at alt bliver som før,« siger han.

»Det handler om alt fra at vise de studerende, hvordan campus er opbygget, hvor læsesalen og kantinen er, til lige så stille at få sluset dem ind i fællesskaberne og foreningslivet på campus, hvor de kan skabe nye venskaber.«

Små greb kan få stor virkning

Han roser Københavns Universitet for at planlægge en relativt normal studiestart, hvor den bærende ide er, at de studerende skal se hinanden i øjnene igen. I og uden for undervisningen.

Men han siger, at universitetet bør gøre mere endnu. Blandt andet for årgang 2020, de studerende på tredje semester, der sidste år fik deres studiestart amputeret af pandemien.

Jeg tror en af de vigtigste ting, man har lært under corona er, hvor vigtigt det fysiske campusområde er.

Kevin H. Olesen, forperson for Studenterrådet.

»Jeg synes ikke, man gør nok for dem. Det er positivt, at man på Teologi tager årgangen på en hyttetur, men det er tydeligt, at der ikke er lige så stor fokus på det andre steder på universitetet,« siger Kevin H. Olesen.

Selv initiativer i den lette ende kan gøre en forskel. Det kunne være fællesspisning med et fagligt oplæg, gratis mad og drikke i en frokostpause, endda drinksbilletter til KU Festivalen den 17. september.

LÆS OGSÅ: Reclaim studiestarten. Sådan tager du dit studieliv tilbage på 72 timer

Bare det får flere studerende til at mødes på campus og knytte bånd, siger Kevin H. Olesen.

»Jeg tror en af de vigtigste ting, man har lært under corona er, hvor vigtigt det fysiske campusområde er. Det er centrum for det sociale liv. Derfor er det vigtigt, at de studerende kan mødes der, til undervisning, i grupperum, i foreningslokaler, osv.«

Andre forslag i Studenterrådets katalog tæller: Feltture og ekskursioner i fagene, rundvisninger på campus til de studerende og læsecafeer. Læs det hele her.

Ingen garanti for rustur til årgang 2020

Rie Snekkerup er vicedirektør for Uddannelse & Studerende, og hun drager samme konklusion som Studenterrådet: Er der en ting, universitetet har erfaret under corona, er det, at fysisk kontakt er afgørende for studiemiljøet. Derfor vil studiestarten i store træk ligne sig selv – præ-corona.

Hun siger, at der er brug for både faglige og sociale tiltag som svar på de studerendes kvaler. Hvad angår det faglige, har universitetet for eksempel oprettet erstatningstimer og givet underviserne værktøjer til at tage imod de studerende, der dårligt kan huske, hvordan det er at have fysisk undervisning.

Hvad angår det sociale, er der angiveligt meget på vej.

Københavns Universitet har nemlig fået 12,6 millioner kroner til genstart af det gode studieliv foruden et mindre beløb til at puste liv i studenterforeningerne.

Men hvordan midlerne skal bruges, er i høj grad op til fakulteterne, siger Rie Snekkerup.

»De fleste midler har vi sendt videre til fakulteterne, og det er også fakulteterne, der planlægger de konkrete aktiviteter til at få genstartet det gode studieliv.«

Fra centralt hold lægger vi vægt på, at vi får de studerende tilbage fysisk.

Rie Snekkerup, vicedirektør for Uddannelse & Studerende.

»Fra centralt hold lægger vi vægt på, at vi får de studerende tilbage fysisk. Så alt, hvad man synes, der giver mening lokalt – det kan være at lave forskellige aktiviteter som trivselscafeer, paneldebatter, fester eller biografarrangementer – ser vi positivt på. Vi skal have de studerende tilbage på campus.«

Det betyder også, at Københavns Universitet ikke fra centralt hold har planlagt nogen særlige tiltag for årgang 2020.

Man vil derfor ikke diktere, at alle studerende fra årgangen skal have en introtur med et års forsinkelse, som Studenterrådet foreslår.

»Jeg synes ikke, det giver mening for os at sige, at det skal man have. Det giver mest mening, at de enkelte uddannelser og fakulteter selv tager valgene,« siger Rie Snekkerup.

Er du ikke bekymret for, at der så ikke sker nok derude?

»Nej, jeg er ikke bekymret, jeg har stor tillid til fakulteterne og til de studerende,« siger Rie Snekkerup.

»Hvad angår rusturen er det jo en forudsætning, at der er nogle studerende, der har lyst til at arrangere den. Det er frivillige kræfter, der skal drive det.«

Men tror du, det kommer til at ske i samme grad, nu hvor de studerende lige har været igennem et par nedlukninger, og fællesskaberne måske ikke er så stærke, som de har været?

»Det må tiden vise. Jeg hører rundt omkring, at der er studerende, der gerne vil tage et initiativ, og så går de jo til fakultetet og de nuværende tutorer og hører, hvordan det kan lade sig gøre. Men om det skal være en hyttetur eller noget andet, der skal hjælpe 2020-årgangen, er jeg helt overbevist om, at fakulteterne og de studerende finder ud af i fællesskab.«

Seneste