Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Studerende om Palæstina-arrangement: Vi savner historisk indsigt og fakta i mediedækningen

Mellemøsten — Omkring 75 personer havde mandag fundet vej til CSS for at høre lektor emeritus Jørgen Bæk Simonsen forelæse om Palæstinas historie. »Spørg ikke Google, spørg hellere mig,« sagde han til arrangement med Studerende mod Besættelsen.

Hvordan opsummerer man verdens mest komplicerede konflikthistorie, der trækker globale tråde til religion og etnisk ophav, og som er blevet genaktualiseret med terrorangrebet 7. oktober i Israel?

Den opgave havde lektor emeritus Jørgen Bæk Simonsen taget på sig, da han mandag aften stillede sig op foran omkring 75 fremmødte i forskningskollektivet på CSS. De fleste var dukket op for at blive klogere på konflikten, der udspiller sig for alles øjne i Mellemøsten i dag. Det blev til to en halv times speedsnak, hvor et ivrigt publikum kunne få svar på de spørgsmål, der hænger i luften:

»Hvem er det oprindelige palæstinensiske folk?« »Hvem har den legitime ret til området?«

»Ligtornene står nærmest i kø«, lød det indledningsvis fra Jørgen Bæk Simonsen.

»Men spørg ikke Google, spørg hellere mig,« sagde han, der i dag er historielektor emeritus på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og som har forsket i arabisk og islamisk historie i årtier.

Selv om programmet var varslet til at vare et par timer, måtte Jørgen Bæk Simonsen erkende, at tiden blev knap undervejs. Nogle måtte rejse sig og gå tidligere. Andre blev hængende og lyttede opmærksomt til de mange forskellige slides, der bid for bid forklarede om alt fra zionismens fader til den første og anden intifada. Hvor den historiske kontekst blev oprullet baglæns, blev den politiske situation forstået forlæns.

LÆS OGSÅ: Jødisk studerende frygter antisemitisme

Balanceret oplysning savnes

Uniavisen hev fat i arrangørerne for at høre, hvad der var deres begrundelse for at invitere til arrangementet.

»Vi holder arrangementet, fordi vi oplever, at mange studerende og ansatte viser interesse for det, som foregår i Palæstina og Israel lige nu. Vi ved, at mange finder samtalen polariseret, samtidig med at mange synes, at de ikke ved nok til at tage aktivt del i samtalen,« siger Olivia Zart fra Studerende mod Besættelsen.

I Studerende mod Besættelsen er de optaget af at bidrage til, at samtalen om Palæstina og Israel bliver funderet i fakta og historie, siger hun. Idealet er at bidrage til, at medstuderende og -ansatte har de bedste forudsætninger for at deltage i samtalen, og også til at tage det ansvar, som foreningen mener, at de studerende har.

Mange har oplevet, at den nuværende situation ikke bringes op i undervisningen på universitetet

Olivia Zart

»Mange har oplevet, at den nuværende situation ikke bringes op i undervisningen på universitetet, selv om undervisningen omhandler netop mange af de emner, som er i spil, herunder international lov, menneskerettigheder, kolonialisme og så videre,« siger Emma Poulsen, der til daglig studerer statskundskab og som også er med i Studerende mod Besættelsen.

LÆS OGSÅ: Studerende med palæstinensiske rødder oplever en »larmende tavshed« på universitetet

Studerende mod Besættelsen siger, at mange er frustreret over krigen, og at flere derfor søger et fællesskab. De har generelt set en stigende interesse for arrangementer og aktiviteter samt ideer og initiativer også fra studerende uden for deres bevægelse.

»Vi fornemmer, det skyldes, at studerende og ansatte er frustrerede og indignerede over, hvad vi ser udspille sig i Palæstina lige nu, men også den stilhed og manglende handling, vi ser fra universitetets side. De oplever, at universitetet ikke formår at tage et ansvar eller skabe et rum for deling af information og kontekst,« siger Olivia Zart.

Hvorfor er arrangementet vigtigt?

»Vi mener, at det er vores ansvar som studerende og ansatte på de danske universiteter at bruge de ressourcer, der findes på universitetet. For eksempel at høre forskere, som ved rigtig meget om de her ting og kan oplyse os, samtidig med at vi er kritiske over for de udlægninger af situationen, vi møder i mainstreammedierne, som ofte er mangelfulde eller simplificerede,« lyder det fra Emma Poulsen.

Ingen dumme spørgsmål

Hvad håber I på at få ud af Jørgen Bæk Simonsen? 

»Vi håber, at arrangementet vil give studerende svar på de spørgsmål, som er opstået. Vi ved, at der er meget grundlæggende historisk viden, som de studerende ikke har eller kan holde styr på, hvis de ikke lige har studeret Mellemøstens historie eller lignende,« siger Emma Poulsen.

Personligt er det nemt at blive følelsesmæssigt påvirket, fordi krigen har udviklet sig til at blive så makaber

Yasmin Touzani

Studerende mod Besættelsen har inviteret alle, både dem, der ved meget lidt om Palæstina og dem, som er lidt mere velbevandrede i den komplicerede konflikts historie og måske har nogle mere konkrete spørgsmål.

»Ideen er, at Jørgens oplæg skal starte en samtale, og at der vil være plads til spørgsmål på alle niveauer. Vi håber, at det kan bidrage til en sund samtale både inden- og uden for universitetets ramme, som er funderet i fakta og historie,« lyder det afslutningsvis fra initiativtagerne.

Pausen bliver sprunget over, tiden skrider, og dialogen lakker mod enden, da vi spørger et par deltagere, hvad de tager med sig hjem.

Yasmin Touzani, kandidatstuderende i antropologi

Hvorfor er du kommet i dag?

»Jeg så opslaget fra Studerende mod Besættelsen og tænkte, at det umiddelbart var noget for mig. Derudover tror jeg også bare, at det er nødvendigt, at man forstår den historiske kontekst. Derfor var det vigtigt for mig at komme i dag.«

Hvorfor er du optaget af den igangværende konflikt?

»Det er jeg, fordi det påvirker enormt mange mennesker. Vi kan ikke bare kigge på det uden at handle. Jeg synes, at krigen er enormt uretfærdig. Derfor prøver jeg at gøre, hvad jeg kan for at blive oplyst. Det er vigtigt, at jeg lærer at forstå baggrunden for argumenterne, for debatten bliver enormt hurtigt polariseret. Personligt er det nemt at blive følelsesmæssigt påvirket, fordi krigen har udviklet sig til at blive så makaber. Jeg føler, at det her er noget, alle burde sætte sig ind i. Og jeg føler, at denne type arrangementer er med til at gøre folk opmærksom på krigen, hvilket kan mobilisere flere unge til aktivt at sige fra og boykotte besættelsesmagten.«

Sarah Hannah, specialestuderende i statskundskab og mellemøststudier

Hvorfor er du kommet i dag?

»Jeg kom, fordi jeg ikke har haft fornøjelsen af Jørgen Bæk Simonsen på Mellemøststudier. Og jeg har virkelig hørt meget godt om hans formidling. Derudover føler jeg tit, at jeg mangler nogle redskaber til at diskutere det, der foregår lige nu i Israel og Palæstina. Særligt inden for det historiske. Jeg er helt up to date med den politiske og aktuelle situation, men somme tider mangler jeg et godt overblik, hvilket arrangørerne lagde op til, at man ville få. Så jeg tænkte, at det ville være oplagt, at jeg kom.«

Hvorfor er du optaget af den igangværende konflikt?

»Jeg bor til daglig i Jordan, hvor en stor andel af befolkningen identificerer sig som palæstinensere, så det fylder rigtig meget i hverdagen. Det fylder også rigtig meget blandt nogle af de personer, som jeg har tættest på mig, derfor er jeg meget optaget af det.«

Farah Kribii, kandidatstuderende i moderne kultur

Hvorfor er du her i dag?

»Fordi jeg gerne vil blive mere bevidst om, hvad det er, der foregår i verden i kølvandet på den konflikt, der er mellem Israel og Palæstina. Derudover er jeg også taget med, fordi jeg godt kunne tænke mig at vide, hvordan man skal forholde sig til situationen: Er en tostatsløsning vejen frem? Jeg ligger selv inde med en række spørgsmål, der ikke bliver besvaret i medierne, fordi vi i Vesten er eksponeret for vestlig propaganda, hvor der er en masse økonomiske interesser i spil.«

Hvordan har oplægget gjort dig klogere?

»Jeg har fået masser af historisk perspektiv med. Lige nu er det sådan, at det primært er den politiske og ideologiske kontekst, jeg bliver præsenteret for til hverdag. Men historien er helt vildt vigtig. Og så er jeg også meget interesseret i at høre fra andre deltagere, for eksempel folk med palæstinensiske rødder, som bliver berørt på en helt anden måde end mig.«

Seneste