Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Studieliv

Tutorer kæmper for at finde gode løsninger til studiestart med corona-regler

Corona — Hvordan ser en studiestart ud, når en pandemi er i gang? Tutorerne er ved at være klar til at tage imod de nye kuld studerende, som kan se frem til en alternativ studiestart på grund af corona. Vi har talt med to af dem.

Hvordan planlægger man en studiestart i august, når man ikke ved, hvordan en corona-pandemi ser ud til den tid?

Københavns Universitets tutorer bruger ofte store dele af foråret og sommeren på at planlægge introtiden for nye studerende, men i år har det været sværere end normalt.

»Da jeg fandt ud af, at jeg skulle være tutor, så det ud, som om at der var mange ting, der ikke kunne lade sig gøre. Det syntes jeg var ret nedslående,« siger Benedikte Schuldt, der studerer musikvidenskab og er en af de 16 tutorer, der skal tage imod 80 nye musikvidenskabsstuderende i august.

Da tutorholdet blev sat i maj rasede corona i Danmark, og store dele af samfundet, heriblandt Københavns Universitet, var lukket ned. Det hele var meget uvist.

Retningslinjer fra diverse

Rektoratet på Københavns Universitet udsendte i maj et notat vedrørende studiestarten 2020. Her lød det blandt andet, at studiestarten skal omlægges til en »blended« studiestart med både online aktiviteter og fysiske aktiviteter, og at russerne må undvære at komme på hyttetur i efteråret.

Semesterstartsfesten på KUA er aflyst. Vi har talt om at lave noget på den anden side af nytår, hvis situationen ser bedre ud til den tid.
Benedikte Schuldt, tutor på Musikvidenskab

Den 2. juli udsendte Uddannelsesministeriet de nyeste retningslinjer for genåbningen af landets universiteter. Her står blandt andet, at der skal være en begrænsning på, hvor mange personer der må samles ad gangen i klasselokaler og fællesarealer på campus.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

De konkrete løsninger på de udfordringer, kombinationen af corona og god studiestart har medført, har skullet findes på fakultetsniveau.

Lasse Bay, der er tutor på Statskundskab og Samfundsfag, siger, at det har været en langsommelig proces at få konkrete retningslinjer fra universitetets øverste ledelse.

»Det tog lang tid, før vi fik de informationer, vi skulle bruge, fx hvor mange vi måtte være samlet på en gang,« siger han.

Den 7. juli fik kontaktgruppeudvalget i tutorgruppen på Statskundskab og Samfundsfag på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet konkrete retningslinjer – den 120 mand høje tutorgruppe blev sat i februar.

I mailen fra fakultetsledelsen står der blandt andet, at der ikke må holdes fester i introugerne (uge 34 og 35), og at der indtil videre ikke må være arrangementer på campus efter klokken 17. Derudover må undervisningslokalerne kun huse cirka halvdelen af, hvad de plejer. Det betyder, at tutorerne har måttet inddele stamholdende – klasser med cirka 45 studerende i hver – i mindre grupper.

»Vi har normalt et meget fast program, vi har kunnet køre efter. Der har været en enorm usikkerhed om, hvad vi kunne gøre, som har gjort det noget stressende og bøvlet at arrangere,« siger Lasse Bay.

LÆS OGSÅ: Fra gym til uni: De fem største overraskelser

Også på Det Humanistiske Fakultet er lokalekapaciteten blevet halveret, og fordi Søndre Campus huser så mange forskellige uddannelser (som myndighederne nødigt vil have blandet sammen for at begrænse såkaldte superspredninger), er de studerende blevet opfordret til at tænke ud af boksen og planlægge arrangementer uden for campus.

På Det Humanistiske Fakultet må tutorerne godt planlægge fester som en del af introprogrammet efter klokken 17, så længe det ikke forudsætter, at russerne drikker alkohol. De må heller ikke foregå på »corona-hot spots« som Islands Brygge og Amager Strand. Og hverken russer eller tutorer må spise sammen.

Vi må ikke tage i hytter, som vi plejer, så vi ser på at integrere nogle af elementerne fra den normale rustur i en alternativ rustur på selve universitetet.
Lasse Bay, tutor på Statskundskab og Samfundsfag

Tutorerne på Musikvidenskab har lagt hovederne i blød, og i år er introprogrammet spækket med nye tiltag. Torsdag og fredag aften i uge 34 bliver der lejrbålsguitar og hjemmerul i lange baner, når den nye årgang bliver inviteret til at sove under stjernerne – efter aftensmadstid, vel at mærke.

For at overholde corona-anbefalingerne om at færdes i mindre grupper, har de opdelt årgangen i to og tager afsted af to omgange, siger Benedikte Schuldt.

Onsdag ugen efter undgår årgangen for meget tæt kontakt ved at sejle Københavns Havn tyndt, og programmet byder også på en gammel kending på studiet: Københavnerløbet, hvor rusgrupperne (mindre hold af cirka 10, som man følges med i studiestarten) dyster mod hinanden ved at skulle løse små opgaver forskellige steder i København.

De nye studerende på Det Humanistiske Fakultet går til gengæld glip af den store årlige velkomstfest: semesterstartsfesten.

»Semesterstartsfesten på KUA (Søndre Campus, red.) er aflyst. Vi har talt om at lave noget på den anden side af nytår, hvis situationen ser bedre ud til den tid,« siger Benedikte Schuldt.

Rustur på campus

Lasse Bay og resten af tutorgruppen besluttede hurtigt, at de ikke ville udskyde rusturen til foråret, som det ellers blev forslået i rektoratets notat fra maj. I stedet holder de en alternativ rustur i oktober, da det er her, de studerende har brug for at lære hinanden at kende, siger han.

»Vi må ikke tage i hytter, som vi plejer, så vi ser på at integrere nogle af elementerne fra den normale rustur i en alternativ rustur på selve universitetet. Fx med konkurrencer og udendørs aktiviteter,« siger Lasse Bay.

Gruppen har besluttet at meget af det faglige program skal ligge online i stedet for at være en del af det officielle program. Det har gjort, at de har mere tid til at fokusere på at ryste årgangen sammen, nu når der hverken må være fester eller hyttetur.

»Normalt har vi oplæg fra studerende, ph.d.’er og undervisere. Alt det er blevet skubbet ud af det officielle program, så det ligger online i stedet. I introugen prøver vi at samle folk så vidt som muligt fysisk,« siger Lasse Bay.

LÆS OGSÅ: Sådan kan du leve af en SU (ish)

Også universitetets årlige immatrikulationsfest den 21. august, hvor de studerende bliver budt velkommen til Københavns Universitet med en tale og et rektor-håndtryk på Frue Plads, kommer i år til at foregå virtuelt.

På Statskundskab går de nye studerende ikke bare glip af faglige oplæg IRL, de går også glip af at dyste i at skrive catchy melodier og optræde med dem til det store MGP-show samt en traditionsrig bytur onsdag i statskundskabernes introuge.

Men selv om de nye årgange går glip af mange aktiviteter, som normalt er med til at gøre studiestarten ekstra god, så er både Benedikte Schuldt og Lasse Bay positivt indstillet på studiestart i skyggen af corona.

»Nu, hvor samfundet er åbnet mere op, forsamlingsforbuddet er blevet hævet, og vi har mødtes allesammen (tutorerne på Musikvidenskab, red.) og virkelig lagt hovederne i blød, synes jeg, det ser lyst ud,« siger Benedikte Schuldt.

Faktisk mener begge, at studiestarten nok skal blive ligeså god, som den plejer.

»Det kræver bare, at de studerende møder op og giver det en chance,« siger Benedikte Schuldt.

»Det fede ved sådan nogle introuger er, at de nye ikke ved, hvad der plejer at ske,« siger Lasse Bay. »Om de får en fed uge eller ej, afhænger af, om tutorerne er imødekommende og engagerede. Det bliver selvfølgelig anderledes, end det plejer, men stadig lige så godt – minimum.«

FØLG UNIAVISEN PÅ FACEBOOK HER

Seneste