Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tillidsrepræsentanter advarer mod kandidat: »Ledere kan ikke repræsentere alle medarbejdere«

Univalg 2019 — Bestyrelseskandidat Anne Marie Shuhaiber Clemensen kritiserer de faglige organisationer for at advare mod hende i mails til andre ansatte. Fællestillidsrepræsentant holder fast i, at ledere ikke bør repræsentere det teknisk-administrative personale i bestyrelsen.

Budskabet er ikke til at tage fejl af i den mail, som fællestillidsrepræsentant for HK laboranter, Joan Lykkeaa, har sendt til en række kolleger. Det er faktisk markeret med gult:

»Det er meget vigtigt, at I får så mange som overhovedet muligt til at stemme og helst på Dorte Brix,« skriver hun i mailen, som Uniavisen har fået tilsendt.

Joan Lykkeaa opfordrer dog ikke kun til at stemme på den kandidat, hun selv bakker op på støttelisten, Dorte Brix, der er laborant og suppleant i hovedsamarbejdsudvalget for HK Dansk Laborant-Forening. Hun advarer samtidig om at stemme på hendes eneste modkandidat, Anne Marie Shuhaiber Clemensen.

Vi ønsker ikke, at en leder skal varetage vores interesserer i bestyrelsen – vel?

Fællestillidsrepræsentant Joan Lykkeaa

Begrundelsen er, at Clemensen er institutadministrator på Institut for Farmaci og dermed har en lederrolle.

»Vi ønsker ikke, at en leder skal varetage vores interesserer i bestyrelsen – vel?« skriver Joan Lykkeaa, inden hun opfordrer modtagerne til at videresende mailen og Dorte Brix’ valgplakat, som hun har vedhæftet.

Også Gert Schønberg, logistisk betjent og fællestillidsrepræsentant for 3F, har klart opfordret til at vælge den ene kandidat frem for den anden.

»Glem Anne Marie, stem på Dorte Brix,« har han skrevet som svar på en mail, Clemensen selv har sendt ud til medarbejdere på Campus Service.

»Det er ufint«

Anne Marie Shuhaiber Clemensen har set Joan Lykkeaas mail og kalder den »problematisk«.

»De faglige organisationer bruger fællesmails til at skyde mig i skoene, at jeg ikke vil repræsentere alle medarbejderne, fordi jeg sidder i en lederstilling. Det er ufint,« siger hun.

Ifølge Clemensen er det på papiret ligegyldigt, om TAP-kandidaten har bånd til en faglig organisation, er leder eller noget tredje, så længe medarbejderne har tillid til, at personen kan varetage deres interesser i bestyrelsen.

Men, siger hun, mailen bestyrker hendes opfattelse af, at der er tale om »aftalt spil«, hvor selve tilknytningen til en faglig organisation er det, der afgør valget. Hun nævner, at også AC-klubben har sendt en fællesmail, hvor de støtter Dorte Brix’ liste – også selv om akademikere og HK-medarbejdere ofte har været uenige om udviklingen på universitetet.

»Så er det jo ikke længere en plads til medarbejdere, så ender det med at blive et talerør for de faglige organisationer,« siger hun.

Man skal hverken have en lederhat eller en faglig organsationshat på. Det er meget vigtigt

Anne Marie Shuhaiber Clemensen

»Fokus i valgkampen bør være på, hvilke opgaver kandidaterne kan løfte i bestyrelsen, i stedet for at vi skyder hinanden i skoene, at vi er det ene eller det andet.«

I sin egen valgmail til medarbejdere på Campus Service fremhæver Anne Marie Shuhaiber Clemensen, at hendes modkandidat repræsenterer en faglig organisation, hvor hun selv er uafhængig og »gerne vil repræsentere jer i bestyrelsen som medarbejder«.

I et nyligt interview med Uniavisen lagde hun desuden vægt på det samme:

»Jeg repræsenterer ingen organisation, og jeg har ingen politisk agenda. Jeg vil bare gerne repræsentere den almindelige TAP’er,« sagde hun.

Spørgsmålet er, om hun ikke selv bidrager til at gøre valget til et spørgsmål om tilknytningen til en faglig organisation?

»Nej, fordi jeg skriver det jo kun, efter jeg har fundet ud af, at det er sådan, det er. Det er ikke, fordi jeg vil skabe den kløft, jeg påpeger bare, at den er der,« siger hun.

»Alle typer medarbejdere kan jo være gode til at repræsentere TAP’erne, men man skal have fokus på, hvilken hat man har på i bestyrelsen. Man skal hverken have en lederhat eller en faglig organsationshat på. Det er meget vigtigt.«

Men kan du ikke forstå, hvis almindelige medarbejdere kan være bekymrede for, at du ikke kan repræsentere dem, når du ikke bare er uafhængig, men også er ansat som leder?

»Jeg forstår godt, at de kan være lidt bekymrede, fordi jeg har en mellemlederstilling, men der er mange lag mellem mig og bestyrelsen, mens der er er ét lag mellem mig og den almindelige medarbejder. Jeg tror sagtens, at jeg kan repræsentere alle medarbejdere og organisationer. Det er rent faktisk mit mål,« siger hun og nævner, at hun snarere ser det som en fordel, at hun har indsigt i beslutningerne på institutniveau.

»Det handler om hendes position«

Joan Lykkeaa holder fast i, at ledere ikke bør repræsentere det teknisk-administrative personale i bestyrelsen. Og det tror hun ikke, at der er ret mange TAP’er, der synes.

Hvorfor ikke?

»En leder vil have en helt anden tilgang til tingene og til de almindelige medarbejdere.«

Hun sidder i en mellemlederposition, hvor hun siger, at hun har daglig kontakt med medarbejderne. Kan man ikke forestille sig, at hun kunne repræsentere alle medarbejdere?

Det har ikke noget med hende at gøre personligt, jeg har aldrig mødt hende. Det handler om hendes position.

Joan Lykkeaa om Anne Marie Shuhaiber Clemensen

»Ikke i min verden. Jeg tror, at det er svært at adskille tingene i den position, hun sidder i. Fordi hun også har en ledelsesvinkel på det. Det skal hun jo have. Det er hun ansat til. Det har ikke noget med hende at gøre personligt, jeg har aldrig mødt hende. Det handler om hendes position,« siger Joan Lykkeaa.

Ville det ikke være mere konstruktivt at fokusere på, hvad den kandidat, du støtter, kan udrette, i stedet for at tale om modparten?

»Det har jeg også gjort i en anden mail. Det eneste, jeg forholder mig til her, er hendes rolle som leder. Hvad hun har af kompetencer og kvalifikationer som eventuelt bestyrelsesmedlem, forholder jeg mig ikke til, for det ved jeg ikke.«

Joan Lykkeaa afviser, at de faglige organisationer støtter Dorte Brix, fordi hun selv har bånd til én, nemlig HK. De støtter hende, fordi de kender hende, og de ved, hvad hun kan og vil, siger hun.

LÆS OGSÅ: Dorte Brix: Loyaliteten på Københavns Universitet er ved at smuldre

»Dortes fordel er, at alle ved, hvor dygtig hun er, og hvor meget hun kender til organisationen. Det handler ikke om, at hun er i en faglig organisation, det handler om, at hun bruger sit netværk. Og så må Anne Marie jo bruge sit,« siger Joan Lykkeaa.

Det samme skriver Dorte Brix selv i en mail til Uniavisen:

»Jeg kan sige, at jeg ikke stiller op som repræsentant for en fagforening, men som individ. Jeg har været ansat på KU i mange år og har derfor et stort netværk.«

Ansatte på Københavns Universitet kan stemme på deres foretrukne kandidater til og med fredag den 29. november. Resultaterne bliver offentliggjort den 4. december kl. 12.30.

Den ene af de to omtalte kandidater til bestyrelsen, Dorte Brix, er medlem af Uniavisens bladudvalg.

Seneste