Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Tre fyringsrunder på to år – Tandlægeskolen bakser med arbejdsglæden

Trivsel — De tilbageværende ansatte på Odontologisk Institut skal have bedre trivsel med et samarbejdsprojekt, der gør dem mere mentalt robuste. Også lederne skal på kursus.

»Åh nej, ikke nu igen!«

Sådan har det lydt alt for ofte de seneste år på Odontologisk Institut – også kaldet Tandlægeskolen – på Københavns Universitet, hvor besparelser og afskedigelser nærmest er blevet hverdag.

Tre store sparerunder alene de seneste to år har de været igennem, men også i 2008, 2011 og 2012 blev der høvlet millioner af budgettet og afskediget en stor del af medarbejderne.

Den primære forklaring er faldende bevillingsindtægter, og at det har været vanskeligt tilsvarende at øge indtægterne gennem ekstern forskningsfinansiering, siger institutleder Anne Marie Lynge Pedersen.

Travlhed giver konflikter

Ifølge Anne Marie Lynge Pedersen har specielt de seneste to års besparelser påvirket arbejdsmiljøet på instituttet.

»Det har været nogle meget turbulente år, hvor vi har sagt farvel til mange medarbejdere, så det er naturligt, at der kommer en reaktion fra dem, der er tilbage,« siger institutlederen og fortsætter:

»De ansatte skal fungere i en ny virkelighed, hvor de skal løbe lidt hurtigere, og det kan give anledning til konflikter, hvor de før havde mere overskud til at være fleksible og samarbejdsvillige. Det er derfor vigtigt så hurtigt som muligt at reagere på de tegn, der antyder at der er problemer med trivslen,« siger Anne Marie Lynge Pedersen, og hun roser samtidig medarbejderne for at have udvist stor loyalitet over for at løfte instituttets kerneopgaver.

Vi er med sparekravene blevet påført nogle plager udefra, som vi ikke selv er herre over, men vi bestemmer stadig selv, om det skal være sjovt at gå på arbejde.

Joan Lykkeaa, næstformand for Samarbejdsudvalget på Odontologi

Fælles om trivselsprojekt

Tegn på tiltagende dårlig trivsel og dårlig stemning fik medarbejderne og institutledelsen til via det lokale samarbejdsudvalg i fællesskab at søge om støtte til et samarbejds- og trivselsprojekt kaldet Sammen er vi en tand bedre.

Projektet er blevet støttet med 10.000 kroner af KU’s Almene Fond og med 255.000 kroner af Kompetencesekretariatet.

AC-fuldmægtig Maria Julie Kvetny, der er tovholder, fortæller, at der indledningsvist blev holdt fokusgruppeinterviews, hvor medarbejderne blev spurgt, hvad der skulle til for at få samarbejdet til at fungere bedre.

De efterspurgte blandt andet en bedre dialog med og mere anerkendelse fra deres nærmeste leder.

Der er derfor blevet lavet kursusforløb og workshops for alle ledere og mellemledere på instituttet.

Målet er, at de ansatte skal opleve, at der bliver lyttet, når de siger noget, at de bliver taget alvorligt, når de giver deres mening til kende, og at der bliver fulgt op på de svar de giver, når de udfylder deres APV (arbejdspladsvurdering).
Anne Marie Lynge Pedersen, institutleder

Skal undgå brokkekultur

Andre tiltag er kursusforløb om mental robusthed for de ansatte og fire fælles fagdage – den næste den 6. juni – hvor alle ansatte og ledere er samlet for at høre oplæg om trivsel, arbejdsglæde, mobning og samarbejde.

Joan Lykkeaa, fællestillidsrepræsentant for HK-laboranterne og næstformand for det lokale samarbejdsudvalg, fortæller, at målet er at give folk nogle redskaber til at få en bedre dagligdag.

»Vi er med sparekravene blevet påført nogle plager udefra, som vi ikke selv er herre over, men vi bestemmer stadig selv, om det skal være sjovt at gå på arbejde. Du kan godt træne dig selv til at være mere robust, og så skal vi undgå at udvikle en brokkekultur, hvor vi er imod alt nyt. Hvis vi ikke kan samarbejde, har vi et kæmpe problem,« siger hun.

Vil være den bedste arbejdsplads

Projektet fortsætter til juni 2018, hvorefter det skal evalueres, og Anne Marie Lynge Pedersen forventer, at det bliver en succes.

»Jeg ved, at det er ambitiøst, men vi skal være den bedste arbejdsplads på KU. Målet er, at de ansatte skal opleve, at der bliver lyttet, når de siger noget, at de bliver taget alvorligt, når de giver deres mening til kende, og at der bliver fulgt op på de svar de giver, når de udfylder deres APV (arbejdspladsvurdering),« siger hun.

Hun siger, at instituttet ikke kan klare flere sparerunder, som dem, de allerede har været igennem.

Annonce

Seneste