Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Uddannelsesministeren i opråb: Universiteterne skal beskytte den jødiske minoritet

Antisemitisme — På de danske universiteter vokser problemerne med antisemitisme og anden grænseoverskridende adfærd. Derfor opfordrer uddannelsesministeren, Danske Universiteter og Det Jødiske Samfund universiteterne til handling.

Jødiske studerende udebliver fra undervisningen eller skifter studie på baggrund af dødstrusler, mobning og chikane eller i frygt for samme. Det siger uddannelsesminister Christina Egelund til Politiken.

Derfor har uddannelsesministeren set sig nødsaget til at reagere i et debatindlæg, hvor også Danske Universiteter er medunderskriver.

»Det er et stort problem […] det her er et helt utvetydigt signal om, at man selvfølgelig har en klar opgave i at beskytte de mindretal, vi har,« siger uddannelsesminister Christina Egelund.

Ifølge ministeren er det på uddannelser som samfundsfag, statskundskab og jura, at de jødiske studerende føler sig særligt udsat.

Der er en klar opgave i at beskytte de mindretal, vi har

Uddannelsesminister Christina Egelund

Uniavisen genkender de jødiske studerendes frygt for at blive udstillet, idet ingen hebraiskstuderende har ønsket at stå frem i en artikel om netop studiemiljøet. Uniavisen har også tidligere talt med en jødisk studerende, der frygter antisemitisme, selv om han ikke selv har oplevet grænseoverskridende adfærd på universitetet efter 7. oktober. Som konsekvens undlader han at tale hebraisk i telefonen og skjuler i visse situationer symboler på sin tro.

Det Jødiske Samfund er blevet bekendt med fem-ti dødstrusler mod jødiske studerende siden 7. oktober, fortæller de til Politiken.

Både uddannelsesministeren og Det Jødiske Samfund opfordrer universiteterne til at skabe større tryghed for minoriteter på universiteterne og sætte en stopper for enhver form for grænseoverskridende adfærd.

Status på Københavns Universitet

Uniavisen har spurgt rektoratet på Københavns Universitet, om ledelsen har modtaget nogen henvendelser om antisemitisme fra jødiske studerende siden 7. oktober.

»Københavns Universitet er meget opmærksom på, at konflikten i Mellemøsten ikke udvikler sig til en konflikt mellem studerende. Vi har spurgt de studerende om konflikten påvirker studiemiljøet, og der er kommet fire-fem henvendelser af forskellig karakter,« skriver vicedirektør for kommunikation Jasper Steen Winkel i et mailsvar. Han tilføjer:

Københavns Universitet er meget opmærksom på, at konflikten i Mellemøsten ikke udvikler sig til en konflikt mellem studerende

Vicedirektør Jasper Steen Winkel

»Der er p.t. ingen konkrete anmeldelser af vold eller chikane, og universitetet gør selvfølgelig hvad det kan, for at alle kan føle sig trygge. Der har været nogle henvendelser centralt og i studievejledninger om en mere generel oplevelse af en utryg stemning, som uddannelsesadministrationen følger op på.«

8. november blev offentligheden i en TV2-artikel bekendt med episoden, hvor en jødisk jurastuderende blev mødt af et hagekors på tavlen, idet hun trådte ind i et undervisningslokale.

»Den episode fulgte universitetet prompte op på,« siger Jasper Steen Winkel. Københavns Universitet skrev efterfølgende på X, at det naturligvis tager afstand fra hagekorset.

Alle har ret til at ytre sig inden for lovens rammer

Har du oplevet chikane, mobning eller krænkelser på KU?

Og vil du vende situationen med en udenforstående eller høre om dine muligheder og rettigheder i den pågældende situation, kan du kontakte:

Studievejlederne

KUallies

Studenterambassadøren

Sidstnævnte har i indeværende år modtaget 40 henvendelser fra studerende om grænseoverskridende adfærd.

Det er de samme instanser, du skal kontakte, hvis du har overtrådt en medstuderendes eller ansats grænser.

Hvis du vil klage over en ansat eller medstuderende skal du:

1. Skrive en klage, hvor du fortæller, hvad der er sket. Vær så konkret som muligt.

2. Sende din klage som vedhæftet fil fra din KUmail til legal@samf.ku.dk​.

Den person, du klager over, bliver orienteret om klagen og får lejlighed til at udtale sig i sagen.

Hvis episoden har meget alvorlig karakter, kan den person, du har klaget over få en disciplinær sanktion, fx en advarsel, en bortvisning (studerende) eller en afskedigelse (ansat).

Du kan læse mere

… om KU’s ordensregler her og om KU’s retningslinjer her.

På spørgsmålet om, hvordan Københavns Universitet forholder sig til opråbet fra Danske Universiteter, uddannelsesministeren og Det Jødiske Samfund, svarer vicedirektøren, at KU jo er medlem af Danske Universiteter og selvfølgelig støtter udtalelsen, og så henviser han til en udtalelse fra KU’s ledelse på LinkedIn:

»Den ulykkelige krig i Mellemøsten berører alle dybt. De seneste dage og uger har opslagstavlerne på en række universiteter således været anvendt til at sende politiske budskaber med adresse til konflikten. Der er stærke følelser på spil, og alle har ret til at ytre sig inden for lovens rammer. Men alle har også et ansvar for at opretholde en ordentlig omgangstone og adfærd på universiteterne,« lyder det i udtalelsen.

»Vi tager afstand fra chikane, intimidering og trusler mod andre, som man er uenig med. Vi tager afstand fra enhver form for antisemitisme og andre hadefulde ytringer, der udtrykker foragt for enkeltpersoner eller grupper, fx på grund af tro, etnicitet eller national baggrund.«

»Vi værner samtidig om ytringsfriheden og den enkeltes ret til at bruge den. Det betyder også, at man som studerende eller ansat på et universitet kan risikere at blive konfronteret med synspunkter, billeder eller grafisk materiale, der kan virke stødende. Vi forventer, at der hersker respekt om alles ret til at ytre sig – så længe det sker inden for lovens rammer.«

Kan og bør KU gøre mere for minoritetsstuderende, der oplever grænseoverskridende adfærd på universitetets matrikel?

»Der er løbende tiltag for at sikre et godt studiemiljø. På SAMF afholdes der et oplæg i uge 51 for alle instituttets studerende på en årgang, der har fokus på at forebygge utryghed i studiemiljøet i relation til antisemitisme og andre former for diskrimination. Det er desuden blevet meldt ud til resten af fakultetets institutledere, at indsatsen også er til rådighed for dem,« siger Jasper Steen Winkel.

Seneste