Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Frit Forums spidskandidat: »Universitetet gør på mange måder samfundet mere skævt«

Univalg — I år handler Univalget ikke om identitetspolitik for Frit Forum, fortæller spidskandidat Kasper Stisen. Partiet er blevet rødt og grønt og vil have et universitet, der er det samme.

Kasper Stisen, formand for Frit Forum i København og listens spidskandidat til Univalget 2021, har – meget sigende – bedt om at mødes på Den Røde Plads på Nørrebro.

Det første, han fortæller, er nemlig, at Frit Forum er blevet rødere siden valget sidste år. I år har listen derfor droppet valgforbundet med Konservative Studerende og flyttet deres fokus fra identitetspolitik og krænkelsesparathed til social mobilitet.

Rød og grøn dagsorden

Pladsen står smukt i efterårssolen, men det bider lidt i kinderne, så vi sætter os ind på Nørrebros Bibliotek for at få varmen. Selv bor Kasper Stisen på Vesterbro med sin kæreste, Anders. Til daglig læser han Statskundskab, men skal »bestemt ikke« være politiker i andre sammenhænge end studenterpolitik, griner han, da jeg spørger.

»Men jeg synes, politik er vigtigt. Derfor vil jeg gerne tage del i det på universitetet, mens jeg er her,« siger Kasper Stisen.

Hvad er jeres mærkesager?

»For det første vil vi gerne have endnu mere mangfoldighed på universitetet. Universitetet gør på mange måder samfundet mere skævt, end det gør det lige,« siger Kasper Stisen og henviser til Tænketanken DEA’s rapport om social mobilitet på universiteterne, der viser, at studerende alt andet lige – inklusiv karaktergennemsnit fra gymnasiet – klarer sig bedre, hvis deres forældre har en lang videregående uddannelse.

Vi vil gerne have, at første semester på alle studier er karakterfrit

Kasper Stisen, formand, Frit Forum København

»Derfor kunne vi godt tænke os at få indskrevet i universitetets vedtægter, at de skal arbejde for social mobilitet. Og så vil vi gerne have, at første semester på alle studier er karakterfrit, fordi forskning viser, at det særligt er første semester, der er afgørende for studerende, der kommer fra hjem, hvor deres forældre ikke selv har lange uddannelser.«

Kasper Stisen siger også, at Frit Forum vil kæmpe for at optage alle forelæsninger (men ikke holdundervisning) samt prioritere den grønne dagsorden.

»Vi skal for det første kigge på universitetets fysiske rammer. Vi kunne godt tænke os, at der kom affaldssortering alle steder, og at man på de grønne områder, vi har, prøver på at skabe rum til biodiversitet i stedet for de nyslåede græsplaner, vi har nu. De er rigtig gode til ølbowling, men de kunne jo samtidig også være fyldt med vilde blomster og buske. Og så vil vi gerne have opsat ladestandere til elbiler. Men den grønne omstilling handler i vores optik i lige så høj grad om forskningen og undervisningen. Vi kunne godt tænke os, at Københavns Universitet investerede mere i at styrke grønne forskningsfællesskaber, så vi kan bidrage til at øge den grønne omstilling i hele verden. Og så skal man kunne tage klimavalgfag på alle studier – både på ens egen studieretning og tværfaglige klimafag.«

En rødere vej for universitetet

Tidligere på året droppede Frit Forum valgforbundet med Konservative Studerende. Formålet med valgforbundet var at agere modpol til Studenterrådet, der traditionelt set har siddet på magten i studenterpolitikken.

I har droppet jeres valgforbund med Konservative Studerende. Hvorfor?

»Vi vil gerne stå som en tydeligere rød forening, og derfor kunne vi godt tænke os at stå selv og kunne kommunikere vores politik selv. Og så har det selvfølgelig også en betydning, at vi i bestyrelsen er rykket længere til venstre og vil en rødere vej for universitetet generelt. Vi kommunikerer på en anden måde end Konservative Studerende. De har en dagsorden, hvor de prøver på at skabe mere splid end samling på det identitetspolitiske. Retorikken er vi ikke enige i. Vi kan godt se de problemer, de omtaler, men Konservative Studerende får det stillet op, som om det er noget, der splitter os og skaber konflikt, og det kan jeg slet ikke genkende fra mit eget studie. Jeg synes slet ikke, problemerne er så slemme, som de gør dem til.«

Hvordan ser du forholdet mellem partipolitik og studenterpolitik?

»Man er nok lidt blind, hvis man ikke accepterer, at der er en forbindelse mellem den måde, man fører politik på, på et universitet, og den måde, man ellers fører politik på. Vi lægger jo ikke skjul på, at vi gerne vil en rød vej. Og det at prioritere mangfoldighed og den grønne dagsorden er jo bare et venstreorienteret politisk ståsted. Om det nødvendigvis er partipolitisk, ved jeg ikke. Vi er en organisation for socialdemokratiske studerende, men vi mener ikke det, vi gør, fordi vi er socialdemokrater. Vi mener det, fordi vi er røde og de eneste, der kæmper for de røde sager her på universitetet.«

Hvad er Frit Forums forhold til Socialdemokratiet? Er I enige i regeringens uddannelsespolitik?

»Vi har ikke Socialdemokratiet med ind i vores politiske arbejde. Og vi er ikke enige om alt. Vi er for eksempel overhovedet ikke enige i det, der blev foreslået om nedskæringer i dimittendsatsen. Vi synes, at de studerende er pressede nok i forvejen. Jeg køber heller ikke selv fortællingen om, at de studerende ikke vil tage arbejde efter deres studie. Men vi er til gengæld enige i, at man skal lægge uddannelser andre steder end i de store byer. Vi tager den fra sag til sag.«

Hvad mener du om, at regeringens udflytningsplan har betydet, at blandt andet en fjerdedel af optaget på humaniora skal lukkes?

»Jeg synes, det er et forkert valg, ledelsen på Københavns Universitet har truffet om at lukke uddannelser i stedet for at flytte dem. Hvis universitetets ledelse ikke fra starten af havde sat sig ovre i et hjørne og været sure, kunne de sikkert have fundet nogle rigtig gode løsninger i stedet for at lukke uddannelser.«

LÆS OGSÅ: »Måske er der nogen, der synes, at det er overraskende, men jeg er meget interesseret i ligestillingsdebat og kønspolitik«

Beundrer opgør med Studenterrådet

Jeg spørger Kasper Stisen, hvem han er, når han ikke er formand for Frit Forum. Han griner lidt forfjamsket og spørger, hvad jeg mener.

Hvad laver du i din fritid?

»Uha, det ved jeg ikke… Hvad vil du vide for noget? Jeg spiller badminton og har været badmintontræner i mange år. Og så har jeg et studiejob i et konsulenthus. Ellers prøver jeg på at se mine venner en masse og lave tour de chambre, påskefrokost og den slags. Det kan jeg godt få tiden til at gå med.«

Er der nogen fra et af de andre studenterorganisationer, du beundrer?

»Jeg synes, Marcus Guldager fra Politrådet er rigtig sej, fordi han turde tage opgøret med Studenterrådet. De mente ikke, at de blev hørt i sager om, hvordan man kan hjælpe studerende med ekstra udfordringer. Det er en ret stor beslutning at trække hele sin organisation ud af Studenterrådet og køre selvstændigt, så det har jeg meget stor respekt for.«

Seneste