Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Universitetet svarer: Vi kan ikke fjerne alle karakterer ved kommende eksamener

Debat — »Vi har tillid til, at både eksaminatorer og censorer ved de kommende prøver vil udvise forståelse for, at de studerende har haft ændrede vilkår for undervisningen siden midten af marts, og at de vil tage højde for disse vilkår i bedømmelserne,« skriver ledelsen i et svar til en studerende.

Dette er et svar på debatindlægget ’Fjern karaktererne fra sommerens eksamener’.

Den fysiske nedlukning af Københavns Universitet kom som et lyn fra en klar himmel. KU’s befolkning har tacklet dette på helt fantastisk vis – underviserne og administrationen har kastet sig ud i en imponerende omlægning og genplanlægning af undervisningsforløb og eksaminer, og de studerende har med stor forståelse taget imod ændringerne.

I hele forløbet har KU’s tilgang været, at så meget undervisning og så mange prøver som muligt skal afvikles på en måde, så vi ikke skubber pukler af arbejde foran os, og så de studerende ikke skal presses af dobbeltarbejde på et senere tidspunkt i deres studieforløb.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Debat

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

I omlægningen har fokus også været, at undervisning og prøver så vidt muligt skal omlægges 1:1 fra fysiske til digitale løsninger. Alle KU’s studienævn er p.t. i fuld gang med at drøfte og beslutte omlægningen af undervisning og prøver for resten af foråret.

I dette arbejde er en væsentlig opgave for studienævnene (og underviserne) at tage stilling til, om en prøve kan omlægges 1:1, eller om der skal ske justeringer fx fra mundtlig til skriftlig prøve, eller fra skriftlig prøve uden hjælpemidler til skriftlig prøve med hjælpemidler. Hvis prøven ændrer form, kan læringsmålene for kurset også tilpasses, i det omfang studienævnene finder nødvendigt.

Universitetet skal følge ministeriets regler

Hvad angår at ændre bedømmelsesmåder er KU underlagt ministeriets uddannelsesregler. Disse sætter blandt andet begrænsning på, hvor mange prøver der kan afvikles som bestået/ikke-bestået, eller hvor mange prøver der skal afvikles med ekstern censur. KU kan altså ikke frit selv bestemme.

Vi har stor forståelse for, at det har givet udfordringer at omlægge al undervisning og prøver til digitale løsninger på ganske kort tid både for undervisere og studerende. Vi er også overbeviste om, at studienævnene sikrer, at de kommende prøver tilrettelægges på fagligt forsvarlig vis samt sikrer at læringsmål og prøveformat for kurset matcher.

Og endelig har vi tillid til, at både eksaminatorer og censorer til de kommende prøver vil udvise forståelse for, at de studerende har haft ændrede vilkår for undervisningen siden midten af marts, og at de vil tage højde for disse vilkår i bedømmelserne.

Seneste