Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Universitetet vandt over Penkowa i byretten

Retssag — Milena Penkowa kunne ikke have en rimelig forventning om at få en doktorgrad, når hun forinden havde begået forskningsfusk. Også selv om svindelen ikke var kendt på tidspunktet for hendes udnævnelse til doktor. Det vurderede byretten i dag. Stor sandsynlighed for ankesag.

Byrettens tre dommere var enige: Milena Penkowa, den skandaliserede hjerneforsker, får ikke sin doktorgrad tilbage.

»Vi er meget tilfredse med afgørelsen,« skriver Jasper Steen Winkel, vicedirektør for kommunikation på Københavns Universitet, til Uniavisen:

»Nu har vi fået byrettens ord for, at Akademisk Råd kan fratage en doktorgrad. Det er vigtigt i forhold til både en redelig forvaltning og det videnskabelige miljø. Penkowa kunne ikke have en berettiget forventning om at beholde sin grad når hun tog universitetet ved næsen i 2001 og begik dokumentfalsk.«

Det var Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, der i 2017 besluttede, at Milena Penkowa skulle fratages den doktorgrad, hun fik tilbage i 2006.

Den tidligere eliteforsker blev centrum for den nyere danmarkshistories mest omtalte sag om akademisk svindel efter afsløringen af, at hun blandt andet i begyndelsen af årtusindet havde opdigtet omfattende dyreforsøg, som lå til grund for hendes videnskabelige arbejde.

Østre Landsret fandt det i 2016 bevist, at Milena Penkowa havde begået dokumentfalsk, men frikendte hende samtidig for groft dokumentfalsk.

Penkowa slæbte KU i retten

Selv om den doktorafhandling, Milena Penkowa endte med at modtage doktorgraden for, ikke var bygget op om de falske dyreforsøg, vedtog Akademisk Råd alligevel at fratage hende universitetets fineste grad.

I 2017 anlagde Milena Penkowa retssag imod Københavns Universitet med krav om at få sin doktorgrad tilbage. Hendes advokat argumenterede under retssagen for, at retten til doktorgraden alene måtte hvile på den konkrete disputats, som Milena Penkowa havde skrevet.

(Mere om baggrunden for sagen her).

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitets dekan Ulla Wewer udtaler i en pressemeddelelse, at hun er tilfreds med dommen, der faldt den 18. januar klokken 13:

»Vi er tilfredse med byrettens afgørelse, der støtter vores vurdering af sagen. Doktorgraden er universiteternes fineste videnskabelige anerkendelse, der repræsenterer det højeste akademiske niveau. Vi har siden sagens start sagt, at vi ville følge denne sag til dørs, og universitetet tager videnskabelig uredelighed meget alvorligt.«

I retten var kernen i Københavns Universitets argument, at Penkowa aldrig havde fået lov at indlevere en ny disputats, hvis det havde været kendt, at hun snød med sin første disputats. Dermed kunne hun ikke have en berettiget forventning om at modtage en doktorgrad.

Det argument tilsluttede byretten sig.

Ankesag sandsynlig

Milena Penkowas advokat Birte Rasmussen siger, at hun og hendes klient overejer at anke dommen.

»Det er sandsynligt, at der bliver en ankesag, fordi der er tale om et principielt juridisk spørgsmål, som der kan siges mere om. Men nu vil vi først se grundigt på begrundelsen fra dommerne og overveje sagen,« siger hun.

»Dommerne lægger vægt på noget andet end blot den afhandling, som Milena Penkowa afleverede til bedømmelse. Det særlige ved denne sag er, at der fagligt ikke er noget galt med den disputats fra 2006, som Penkowa fik sin doktorgrad på, men at dommen siger, at de forhold, der var om hendes første afhandling, som blev indleveret tre år forinden (og trukket tilbage igen, red.), får indflydelse på, hvorvidt hun overhovedet kunne have en berettiget forventning om at få vurderet sin anden afhandling. Og det kan man ikke læse af Doktorbekendtgørelsen,« siger Birte Rasmussen.

»Der står nogle præcise betingelser for, at man kan få vurderet sin afhandling, men retten tolker nogle yderligere såkaldt ulovbestemte betingelser ind.«

Bekendtgørelsen siger heller ikke noget om, hvordan, eller med hvilken begrundelse, et universitet kan tage en doktorgrad fra en person, der først har fået den.

»Dommen er – uanset hvordan den var faldet ud – interessant. Og fordi den siger, at man kan indfortolke nogle andre kriterier end dem, der fremgår af bekendtgørelsen, må vi tage stilling til, om det skal prøves ved landsretten.«

Milena Penkowa selv har ifølge Birte Rasmussen ingen kommentarer.

Hun har 18. januar på sin egen Facebook-side skrevet, at hun anker sagen til landsretten.

»Vi fortsætter i Landsretten!
I dag kom afgørelsen fra byretten, og den gik ikke, som vi havde håbet på, idet staten valgte at beskytte staten, dvs lade modparten slippe.
Men det betyder ikke slaget er tabt, det betyder bare at kampen fortsætter i Landsretten.«

(Artiklen er opdateret med kommentarer fra advokat Birte Rasmussen samt citat fra Milena Penkowas Facebook-side)

Seneste