Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Vi unge er selv nøglen til bedre trivsel

Selvhjælp — Urimelige krav til uddannelse, karriere og overskud i livet medfører, at vi unge i stigende grad kæmper med udfordringer som stress, angst og ensomhed. Derfor har vi i ungdomsorganisationen GROW taget initiativ til en ny trivselsambassadør-uddannelse, hvor unge selv er med til at gøre en positiv forskel.

Du kender det sikkert fra dig selv. Du vil gerne klare dig godt på studiet, pleje dine relationer, holde dig fysisk aktiv, spise sunde og nærende måltider, gå i det rigtige tøj og i øvrigt besøge din familie så ofte, du kan. Ja, du vil faktisk det hele. Og derfor stiller du tårnhøje krav til dig selv, som er både urealistiske og urimelige.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Stress, angst, ensomhed, isolation, lavt selvværd er nogle af de ting, der risikerer at følge i kølvandet … Nævn selv flere. Det kan du med garanti. For listen over mentale udfordringer hos unge i dag er desværre lang – og har i øvrigt været det alt, alt for længe. Vi unge er under konstant pres fra både os selv og vores omgivelser.

LÆS OGSÅ: De studerendes trivsel bliver en kerneopgave for universiteterne

Det kommer sikkert ikke bag på dig, at vi står over for en stadig voksende krise inden for mental sundhed og trivsel blandt unge. Det er en krise, der ikke kun påvirker vi unges velbefindende, men også samfundets trivsel som helhed. Fra øget stress på uddannelsesinstitutioner til et konstant pres fra sociale medier, er de mentale helbredsudfordringer, som unge står overfor, komplekse og dybtgående.

Fællesskaber for bedre trivsel

Mental sundhed er mindst lige så vigtig som faglig succes – hvis ikke det absolut vigtigste. Hvis vi fjerner presset fra vores skuldre og får mulighed for at skabe et trygt og understøttende fællesskab, hvor der er plads til at være, som man er, så skaber vi også de bedste betingelser for selvudvikling, kreativitet og faglige resultater.

Skal de unge så pakkes ind i vat og bæres af den ældre generation, som i virkeligheden ikke kan spejle sig i de udfordringer, vi unge kæmper med? Eller er de unge faktisk en del af løsningen, hvor de selv tager ansvar for deres trivsel?

Hvem kender de unges udfordringer bedre end de unge selv?

For hvem kender de unges udfordringer bedre end de unge selv, som har mærket den lange liste af symptomer som hjertebanken, hovedpine, søvnløshed og koncentrationsbesvær på egen krop? Hvis vi skal lykkes med at komme trivselsproblematikken til livs, så skal vi tage de unge med på råd i udviklingen af de gode og langsigtede løsninger. For hvis ikke vi lytter til dem, det hele drejer sig om, går vi også glip af deres ideer og erfaringer.

Hvis man spørger, om det så ikke er at påføre de unge et endnu større, unødigt pres, er svaret nej. For ved at åbne op om, hvordan vi har det i fællesskab og bidrage til at gøre en forskel for andre, skaber vi større trivsel for os selv samt styrker troen på egne evner. Unge har de rette erfaringer og kan med den rette støtte bidrage til at løse den komplekse samfundsudfordring, som den stigende mistrivsel er. Med unges engagement, kompetencer og mod til at gøre en forskel kan vi i fællesskab nå langt.

Trivselsambassadører skal styrke unge til at stå stærkt

GROW er en ungdomsorganisation stiftet af unge til unge med fokus på at styrke trivsel og forebygge mistrivsel hos unge. I samarbejde med Tuborgfondet og det ungedrevne innovationshus, Station, har GROW taget initiativ til en ny uddannelse, hvor man bliver certificeret trivselsambassadør. Fokus er at integrere viden, indsigter og værktøjer i trivselsambassadørens hverdag, som vedkommende kan tage med sig videre i livet.

Unge skal føle sig fri til at drømme og ikke føle sig begrænsede, fastlåste eller angste som følge af et alt for stort pres og alt for mange (og høje) forventninger. Noget af det, der styrker trivsel allermest, er at tale om det. Når de unge har det godt mentalt, er de mere fokuserede, engagerede og i stand til at lære effektivt.

LÆS OGSÅ: Trivsel og bæredygtighed er ved at ende som løse floskler i KU’s plan for 2030 

Initiativer som GROWs trivselsambassadør-uddannelse er et skridt i den rigtige retning. Ved at uddanne unge til trivselsambassadører og give dem redskaber til at håndtere mentale sundhedsudfordringer, kan vi skabe en positiv forandring både på individ- og samfundsniveau. Ved at prioritere mental sundhed skaber vi ikke kun bedre trivsel blandt de unge, men også en mere fokuseret og engageret generation, der er bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer.

Der er 20 pladser på trivselsambassadør-uddannelsen. Ansøgningfristen er den 31. marts.

Seneste