Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Vil Konservative Studerende gerne fyre mig?

Replik — Ifølge Mitchel Vestergaard kan KU ikke troværdigt tage afstand fra politisk motiveret hærværk, så længe jeg er ansat som underviser. Min afskedigelse er derfor den logiske konsekvens af Vestergaards argument, og det kan undre, at han ikke bare står ved det.

For godt halvandet år siden var den daværende ledelse i Konservative Studerende ude med riven efter mig i et debatindlæg i Berlingske. De mente, at min offentlige tilkendegivelse af, at det i visse specifikke tilfælde kan være legitimt at udøve hærværk mod valgplakater, måtte gøre borgerlige studerende på Statskundskab, hvor jeg underviser, utrygge.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Den omfattende shitstorm, der fulgte, blev anledning til seks officielle klager mod mig, alle fra mennesker uden tilknytning til KU, som alligevel helt bestemt mente at kunne forestille sig, at jeg måtte være en forfærdelig ringe underviser, der med garanti gik og indoktrinerede de unge.

LÆS OGSÅ: Tager KU afstand fra politisk motiveret hærværk eller ej?

Sagerne blev alle afvist, efter at både universitetsadministrationen og jeg havde spildt en masse tid på dem. For sandheden er naturligvis, at hverken min eller mine studerendes politiske observans har nogen som helst relevans for undervisningen.

Men nu er Konservative Studerende altså på banen igen.

Kritiserer KU for at have mig ansat

Denne gang er det Mitchel Vestergaard fra Konservative Studerende, der har fundet den gamle sag frem. Anledningen er vandalismen mod foreningens lokaler på Kommunehospitalet. Det er dobbeltmoralsk, skriver Vestergaard, at fakultetsledelsen på den ene side tager afstand fra hærværk, men på den anden side »gladeligt ansætter undervisere (læs: Magnus Møller Ziegler) som legitimerer politisk motiveret hærværk«.

Vestergaard mener hverken, at han »taler grimt« om mig eller opfordrer til at fyre mig. Men det er svært at læse hans indlæg som andet end netop en opfordring til at fyre mig. Han kritiserer jo direkte universitetet for at have mig ansat. Alt andet lige er Vestergaards argument i hvert fald uløseligt forbundet med min person, uanset hvad han ellers måtte hævde.

Argumentet har således to bestanddele, som ifølge Vestergaard gensidigt udelukker hinanden: Enten kan Københavns Universitet oprigtigt tage afstand fra vandalismen, eller også kan de have mig ansat. De kan ikke gøre begge dele uden at være hyklere. Vestergaard billiger eksplicit i sit indlæg, at de gør det første. Hvordan kan konklusionen på hans argument så være andet, end at KU bør afskedige mig?

Et argument blottet for nuancer

Vestergaard fremhæver mit indlæg i Information, som jeg skrev i 2021. I indlægget forsøgte jeg at uddybe hvorfor og – nok så vigtigt – hvornår jeg mener, at det kan være legitimt at begå hærværk. Men de nuancer viger Vestergaard behændigt uden om.

Jeg har altså aldrig argumenteret for uindskrænket hærværk, som jeg åbenlyst ikke billiger.

Hele min argumentation udsprang dengang af en konkret situation, hvor det hærværk, der var blevet begået, var af en antiracistisk karakter. Mit argument var, at fordi racisme er absolut moralsk forkasteligt og griber skadende ind i konkrete menneskers liv, så kan det i dette specifikke tilfælde være legitimt at tage midler som for eksempel vandalisme i brug.

Jeg har altså aldrig argumenteret for uindskrænket hærværk, som jeg åbenlyst ikke billiger. Det er derfor også absurd at forsøge at kæde mine argumenter sammen med hærværket mod Konservative Studerendes lokaler, af samme grund som jeg heller ikke er ansvarlig for graffitien på lokummerne eller eventuelle piftede cykler i cykelstativerne.

Tilbud om debat står ved magt

Da sagen rasede første gang, tilbød jeg Konservative Studerendes daværende ledelse at stille op til en snak om emnet, hvis de ville stå for et arrangement. Det kunne for eksempel være i samarbejde med SUVERÆN, studenterforeningen for politisk teori, eller Uniavisen.

Dét tilbud står stadig ved magt, selv om jeg ikke forventer, at de tager det op. For formålet med overhovedet at inddrage mig i sagen er åbenlyst ikke at debattere, men derimod at hidse folk op og generere forargelseslikes på Twitter.

Seneste