Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

VIP’er: Drop bizar idé om administrative ’campuscentre’

Afkoblet — Det er ikke kun TAP’erne, der frygter det værste ved lyden af ordet ’campusbaserede servicecentre’. Det er i hvert fald et aparte svar på det ønske om nærhed, som var hovedkonklusionen på administrationsreformens analysefase.

Indlægget er indsendt på vegne af alle VIP’er i Hovedsamarbejdsudvalget

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

KU er midt i en vidtfavnende omstrukturering, hvor der er brugt kæmpe beløb på at kortlægge de administrative processer og behov. Målet fra KU’s bestyrelse er at få bedre service for færre midler.

Vi VIP-ansatte har klart tilkendegivet et behov for nærhed i den administrative hjælp, som er forudsætningen for et funktionelt KU. Men de seneste udmeldinger tyder på, at det er det modsatte, vi kommer til at få.

Besparelser kræver færre opgaver

Hvis der er for meget overflødig administration og kontrol, kan der selvfølgelig nedlægges stillinger på KU som følge af opgavebortfald. Vi er som VIP’er glade for frigjorte ressourcer til kerneopgaverne.

Derimod er vi som VIP’er imod stillingsnedlæggelser uden matchende opgavebortfald. For det vil medføre ringere mulighed for, at vi VIP’er kan udføre vores arbejde. En mere fortravlet dagligdag for TAP’er vil også forringe vores arbejdsmiljø som VIP’er.

LÆS OGSÅ: Vi HK’ere frygter, at administrationen bliver afkoblet på KU

Ingen på KU har lyst til at udføre overflødigt arbejde; det gælder for både VIP’er og TAP’er. Vi skal ikke overimplementere lovgivning, som der synes at være tendenser til. Derved bliver mange sager mere administrativt bøvlede, end hvad der egentlig er nødvendigt. Der må være tale om opgavebortfald, som alle medarbejdergrupper kan tilslutte sig.

En mere fortravlet dagligdag for TAP’er vil også forringe vores arbejdsmiljø som VIP’er

Effektivisering ved hjælp af IT kræver mange investeringer og ikke mindst tid at få implementeret. Det er alt for ofte set, at man forsøger at høste besparelsen, før systemerne virker. Tænk bare på RejsUd.

Lykkes det, som i tilfældet Digital Eksamen, er det til fordel for alle parter, og ressourcebesparelsen kommer alle til gavn. Men det gør det desværre sjældent.

I øjeblikket er der nye påtvungne systemer undervejs, for eksempel et studieadministrativt system, ’Nyt SIS’, der – ligesom det nye personaleadministrative system KUPA – formentlig vil trække voldsomt på administrationen.

Bizart svar på ønske om nærhed

Ideen om at frigøre ressourcer ved at effektivisere gennem de påtænkte campuscentre – eller ’campusbaserede servicecentre’ for at være helt nøjagtig – kan vi som VIP’er ikke støtte af flere grunde.

Vi har prøvet det før med IT, økonomifunktioner, HR og bygningsadministrationen CAS. Centraliseringer medfører tab af nærhed med mange fejl og dårlig administrativ service til følge.

Det er bizart, at campuscentrene fremstilles som et svar på dét ønske

Med loyalitet over for ledere i et administrativt center afkobles de administrative medarbejdere fra den lokale akademiske indflydelse på institut og fakultet. Desuden siger erfaringerne, at større omlægninger medfører uønsket personaleafgang med store tab af erfaring til følge.

Hovedkonklusionen på administrationsreformens analysefase var et ønske om nærhed. I hvert fald fremhævede bestyrelsen selv »nærhed og tilgængelighed« i sin beslutning den 3. oktober. Det er bizart, at campuscentrene fremstilles som et svar på dét ønske.

Vi frygter, at de snarere vil skabe barrierer mellem brugere og administrative medarbejdere uden personlig kontakt eller kendskab til de mange forskellige faglige miljøer lokalt på KU.

Hvem har lyst til at løse administrative opgaver som samlebåndsarbejde uden kendskab til brugerne eller deres arbejde med kerneopgaverne?

Vi vil kende vores TAP’er

Vi er blevet stillet i udsigt, at der kan opnås store besparelser, uden at det går ud over kvaliteten af den administrative service. Vi kan ikke se, at disse centre kan give den ønskede besparelse. Og vi kan heller ikke se, hvordan disse centre ikke vil medføre ringere og mere upersonlig administrativ service.

I KU’s strategi står der noget om et samlet og fokuseret universitet. Det må betyde, at vi som VIP’er gerne må føle os berørt af de administrative medarbejderes situation i denne proces. Vi ville ønske, at ledelsen og bestyrelsen også ville være det!

LÆS OGSÅ: Lad os få hjælp af et menneske med et ansigt

Vi appellerer derfor til, at der i designfasen af reformen sikres en ny administrativ struktur med plads til nærhed – og med plads til personlige relationer mellem VIP’er og administrative ansatte.

En struktur, hvor der er tænkt på at sikre sammenhængende og meningsfyldte arbejdsprocesser, så alle de mange essentielle opgaver kan varetages effektivt af vores dygtige TAP-kolleger uden, at de afkobles fra vores fælles formål med at arbejde på KU.

Seneste