Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

33 KU-forskere på ny liste over verdens mest citerede

Indflydelse — Forskere på Københavns Universitet figurerer prominent på en ny liste over Highly Cited Researchers. Faktisk ligger KU på en 33. plads på verdensplan, når man opgør, hvilke universiteter, som har leveret flest navne til listen. Se de 33 forskere her.

Artiklen er opdateret 6/12 kl. 16:35 med Lars Valeur Køber, Simon Rasmussen, Jan Rossmeisl, Thomas Sicheritz-Pontén og Bente Klarlund, som ikke figurerede under Københavns Universitet i Clarivate Analytics’ opgørelse.

Professor Jens Juul Holst fra Novo Nordisk Fondens Center for Basic Metabolism Research optræder ikke på listen fra Clarivate Analytics, selv om han har over 73.500 citationer i Web of Science (som opgørelsen baseres på) og et H-index på 135. Jens Juul Holst er bl.a. kendt for sin opdagelse af hormonet GLP-1, der i dag er en væsentlig motor i Novo Nordisks forretning, og han har fået opkaldt et auditorie efter sig i Mærsk Tårnet. Vi har 7/12 rettet henvendelse til Clarivate for at undersøge, om der er tale om en fejl i deres opgørelse.

 

Geovidenskab, klinisk medicin, biologi og biokemi – og ikke mindst den tværdisciplinære forskning.

Det er felter, hvor KU-forskere gør sig bemærket på verdensplan. I hvert fald, hvis man skal tro den nye opgørelse over Highly Cited Researchers fra Clarivate Analytics, der står bag citationsindekset Web of Science, som opgørelsen er baseret på.

Cirka 6.000 forskere figurerer på listen. Heraf kommer 33 fra Københavns Universitet, hvilket placerer KU på en 33. plads, når man opgør, hvilke universiteter på verdensplan, som har leveret flest forskere til listen.

Stærke til tværdisciplinær forskning

Listen over Highly Cited Researchers fokuserer på natur-, bio- og sundhedsvidenskaberne og er baseret på citationer opgjort i Web of Science.

For det første har man kigget på artikler publiceret og citeret mellem 2006 og 2016 og set, hvilke af dem som ved udgangen af 2016 lå helt i top inden for deres felt (»ranked in the top 1% by citations for their ESI field and year«).

Sådan har vi gjort

Uniavisen har søgt på forskere tilknyttet University of Copenhagen i Clarivate Analytics opgørelse og krydstjekket med KU’s stamdata, som de fremgår af KUnet. Vi har fjernet enkelte forskere, der ikke længere er tilknyttet KU, og tilføjet Maiken Nedergaard, som hos Clarivate fejlagtigt figurerer under sin tilknytning til sin forrige arbejdsplads.

Vi tager ikke ansvar for eventuelle andre fejl i Clarivates opgørelse, men vil meget gerne justere listen yderligere, såfremt Clarivates opgørelse skulle inkludere andre KU-forskere, der er opført som tilknyttet til et forkert universitet.

For det andet har man set på den enkelte forskers samlede antal citationer i »highly cited papers« inden for vedkommendes felt.

Og for det tredje har folkene bag opgørelsen – for at imødegå kritik af tidligere års lister – søgt at tage højde for de forskere, der går på tværs af felterne (et executive summary, som beskriver metodologien, kan downloades hos Clarivate – det kræver dog opskrivning til et nyhedsbrev).

Det nye fokus på tværdisciplinær forskning har fået listen over »highly cited researchers« til at svulme fra cirka 4.000 til 6.000 forskere – og det har også betydet, at antallet af KU-forskere på listen er næsten fordoblet sammenlignet med 2017. Blandt andet er flere forskere tilknyttet det besparelsesramte Statens Naturhistoriske Museum – bl.a. Eske Willerslev, Tom Gilbert og Ludovic Orlando – blevet inkluderet.

KU-forskerne A-I

Herunder kan du læse om de 33 »highly cited« KU-forskere. I parentes ud for hver forsker står det felt, Clarivate Analytics har registreret forskeren indenfor.

Manimozhiyan Arumugam (biology and biochemistry) er lektor på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han studerer de billioner af mikrober, der lever i vores tarme og mave. Manimozhiyan Arumugam er også leder af en gruppe, Microbiome Systems Biology, der undersøger, hvordan vores helbred påvirkes af mikroberne.

Arne Astrup (cross-field) er professor og institutleder på Institut for Idræt og Ernæring, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Nogle af hans primære forskningsområder er fødevarer og næringsstoffer, kost og overvægt samt ernæringsforskningens historie i Danmark. Arne Astrup har udgivet over 600 videnskabelige publikationer samt en række videnskabelige og populære bøger om kost og sundhed. Han er som den eneste på listen ikke ansat som forsker, men har fået lov af dekanen at forske, når jobbet som institutleder levner tid til det.

Gert Fredrik Bäckhed (cross-field) er professor på Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Thomas Bjarnsholt (cross-field) er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hans primære forskningsområder er, hvordan biofilm af bakterier og svampe påvirker kroniske infektioner hos mennesker. Selv om fx bakterier ofte kan behandles med antibiotika, virker det ikke, når de danner en biofilm, og Thomas Bjarnsholt arbejder med at udvikle behandlingsformer i de tilfælde.

Søren Brunak (biology and biochemistry) er professor og forskningschef på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I 2007 var han sammen med Matthias Mann med til at starte centeret op på KU. På det tidspunkt arbejde han stadig på DTU, hvor han i 1993 havde grundlagt Center for Biological Sequence Analysis. I 2015 blev han hentet til KU på fuld for at lede en stor satsning på big data medicine. Hans forskningsområder er biokemi, genetik, molekylærbiologi og medicin. Søren Brunak er også anerkendt som en pioner inden for bioinformatikken i Danmark.

Dorthe Dahl-Jensen (geosciences) er professor ved Is og Klima, Niels Bohr Institutet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Hun forsker fortrinsvis i rekonstruktion af fortidens klima ved brug af iskernedata og borehulsdata. I den seneste tid har hun fokuseret sin forskning på udviklingen af Grønlands indlandsis, særligt i forbindelse med den globale opvarmning.

Tom Gilbert (cross-field) er professor på Statens Naturhistoriske Museum, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor han holder til på Center for GeoGenetik. Her leder han den 35 mand store Gilbert-gruppe, der har været med afdække fuglenes udvikling efter de landbaserede dinosaurers uddøen og tegnede et nyt stamtræ for fuglene.

Niels Høiby (cross-field) er professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han anses for at være en af Danmarks førende epidemiologer (forskningsdisciplin, der omfatter undersøgelser af forekomst og fordeling af sygdomme samt andre helbredsforhold i befolkningen). Niels Høiby har en stor viden om alle typer af bakterielle infektioner, antibiotika, resistens, opportunistiske infektioner og mikrobiologi.

KU-forskerne H-N

Lars Juhl Jensen (biology and biochemistry) er gruppeleder hos Disease Systems Biology Program, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor han også er professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research. Han leder Jensen-gruppen, der bruger computeranalyse af store datasæt til at forstå proteinnetværk. Lars Juhl Jensen er desuden medforfatter på 170 videnskabelige publikationer, der er citeret mere end 20.000 gange.

Sigfús Johnsen (geosciences) døde i 2013 og var lektor emeritus ved Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Susanne Krüger Kjær (cross-field) er er klinisk professor på KU og overlæge på Gynækologisk afdeling, Rigshospitalet. Hun er også leder af Unit for Virus, Livsstil og Gener på Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Hendes forskning ligger inden for molekylærbiologisk og klinisk epidemiologi med fokus på virusbetinget og gynækologisk cancer, hvor hun arbejder med at forebygge disse kræftsygdomme og forbedre overlevelsen.

Bente Klarlund (cross-field) er klinisk professor og leder af Centre of Inflammation and Metabolism ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Karsten Kristiansen (biology and biochemistry) blev ansat ved KU i 2008 og er professor ved Biologisk Institut og leder Laboratoriet for Genomforskning og Molekylær Biomedicin, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Han er desuden professor ved og leder af Institute of Metagenomics, BGI-Research, Shenzhen, Kina, samt det nyoprettede Institute of Metagenomics under Qingdao-Europe Advanced Institute of Life Sciences, Qingdao, Kina, med tilsammen mere end 70 forskere, der specielt undersøger samspillet mellem tarmens bakterier, diæter, stofskiftet og almindelige livsstilssygdomme.

Lars Valeur Køber (clinical medicine) er klinisk professor på Insitut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I 2014 modtog han KFJ-prisen på 1,5 millioner kr for sin forskning inden for hjertesvigt og følger efter blodprop i hjertet.

Jens Lundgren (cross-field) er professor på Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Jens Lundgren har en stor viden om epidemiologiens historier og om de seneste virusepidemier og deltager i epidemiologiske undersøgelser af udbredningen af HIV på globalt plan. Han leder desuden Copenhagen HIV Programme, som samarbejder internationalt med en lang række universiteter og sundhedsmyndigheder om den kliniske behandling af inficerede personer.

Matthias Mann (biology og biochemistry) er professor og forskningschef hos Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – og leder samtidig The department of Proteomics and Signal Transduction ved Max Planck Instituttet. Hans laboratorium i Tyskland er verdensførende inden for massespektroskopibaseret proteomik (»studiet af den totale proteinmængde i en organisme, en celle eller en vævstype«). Ifølge Max Planck Instituttets hjemmeside er han den mest citerede tyske forsker med et h-index på over 200.

Maiken Nedergaard er professor ved Center for Translational Neuromedicine, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hun er også formand for Dansk Selskab for Neurovidenskab og opdagede og beskrev, sammen med sin forskergruppe, som de første det glymfatiske system i hjernen. Det virker som et rensesystem i hjernen, særligt når vi sover. Det var også for opdagelsen af det glymfatiske system, at hun i november i år modtog en af de største medicinske priser i Skandinavien, Stora Nordiska Pris. [Maiken Nedergaard optræder ikke på Clarivates liste, fordi Clarivate ved en fejl opgiver hende som tilknyttet ved University of Rochester, som var hendes forrige arbejdsplads.]

Rasmus Nielsen (cross-field) er professor ved Statens Naturhistoriske Museum samt professor ved University of Berkeley i Californien, USA. Han vandt EliteForsk-prisen i 2007 og har som forskningsområder biokemi, genetik og molekylærbiologi samt landbrugsvidenskab og bioteknologi. Rasmus Nielsen har (blandt meget andet) arbejdet sammen med Eske Willerslev om undersøgelsen af den såkaldte Kennewick-mand, og han har 16 artikler i Nature- eller Science-publikationer.

Merete Nordentoft (psychiatry/psychology) er klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hun er ekspert i epidemiologi, selvmordsadfærd, psykopatologi og tidlig intervention ved psykose. Sammen med epidemiloger fra andre nordiske lande har Merete Nordentoft vist, at den forventede livslængde ved skizofreni er 15 til 20 år kortere end hos baggrundsbefolkningen, og hun har desuden arbejdet med selvmordsforebyggelse på nationalt niveau siden 1997. Uniavisen har senest talt med Merete Nordentoft om noget ganske andet, nemlig hendes 40 år som medlem af studenteridrætten på KU.

Børge Nordestgaard (clinical medicine) er klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han har i sin forskning især haft fokus på kolesterol og hjertekarsygdomme. Han har bidraget med over 500 videnskabelige artikler og er i et af sine forskningsstudier kommet frem til, at mere end hver femte dansker har en høj eller meget høj risiko for at dø af hjertesygdomme i løbet af ti år.

KU-forskerne M-Å

Ludovic Antoine Alexandre Orlando (cross-field) er professor på Statens Naturhistoriske Museum, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Hans forskningsområder er biokemi, genetik og molekylærbiologi samt landbrugsvidenskab og bioteknologi. Ludovic Antoine Alexandre Orlando har skrevet 15 artikler i Nature- eller Science-publikationer (fx denne om domesticeringen af heste).

Oluf Borbye Pedersen (cross-field) arbejder i Mærsk Tårnet og er professor ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hans forskningsområder er medicin, biokemi, genetik og molekylærbiologi. Oluf Borbye Pedersens team undersøger årsager til type 2-diabetes, fedme og hjertekarsygdomme, og han har spillet en central rolle i dansk diabetesforskning.

Thomas Sicheritz-Pontén (cross-field) er professor på Statens Naturhistoriske Museum, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Simon Rasmussen (cross-field) er lektor og ph.d og arbejder ligesom Søren Brunak og Lars Juhl Jensen i Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Han er netop kommet til KU fra en stilling på DTU.

Søren Gøgsig Faarup Rasmussen (biology and biochemistry) er lektor på Institut for Neurovidenskab, Neuropharm and Genetics. Han arbejder med at forstå kroppens G-protein-koblede receptorer (GPCR). De sidder i cellemembranen og er en slags ’cellernes dørvogtere’. I et kompliceret samspil med fx hormoner, lægemidler, kemikalier og duftstoffer får G-protein-koblede receptorer cellerne til at reagere på forskellige måder, og derfor er de interessante for lægevidenskaben.

Sune Olander Rasmussen (geosciences) er lektor på Niels Bohr Institutet, Is og klima, Det natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Han har sin uddannelsesbaggrund både i geofysik, matematik og komplekse systemers dynamik. Sune Olander Rasmussen forsker i krydsfeltet mellem datering af klimainformation fra fortiden, signalanalyse og klimadata-analyse. Han arbejder med at integrere store iskernedatasæt og med at udvikle værktøjer til at håndtere og visualisere dem.

Jan Rossmeisl (cross-field) er professor ved Kemisk Institut, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Jørgen Peder Steffensen (geosciences) er professor og iskernekurator ved Niels Bohr Institutet, Center for Is og Klima, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Han beskæftiger sig med iskerneboringer og klimaforskning (ligesom sin hustru Dorthe-Dahl Jensen, som han mødte som studerende under begges første iskerneboring i Grønland). Læs dette portræt, som nbi.ku.dk bragte i anledning af Jørgen Peder Steffensens udnævnelse til professor i glaciologi.

Anders Svensson (geosciences) er også lektor ved Niels Bohr Institutet, Center for Is og klima, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Han arbejdsområde er iskernestratigrafi (stratigrafi er »læren om jordlagene og disses indbyrdes beliggenhed«, Wikipedia) – og han har blandt andet undersøgt, hvordan istidsklimaet blev påvirket af solens aktivitet.

Anne Tybjærg-Hansen (clinical medicine) er klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Hun arbejder med klinisk biokemi og fokuserer i sin forskning på ændringer i arveanlæg og den betydning, det har for udvikling af hjertekarsygdomme. Anne Tybjærg-Hansen var i 2017 den kvindelige forsker i Danmark, der havde flest højt-citerede artikler (ifølge Clarivates opgørelse fra 2017).

Bo Møllesøe Vinther (geosciences) er lektor ved Niels Bohr Institutet, Is og klima, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Han har blandt andet undersøgt, hvilken betydning den arktiske havis har for klimaet i Arktis og for afsmeltningen af Grønlands indlandsis.


Eske Willerslev (cross-field) er professor er ansat ved Center for GeoGeonetik på Statens Naturhistoriske Museum, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Hans forskningsområder er biokemi, genetik og molekylærbiologi samt landbrugsvidenskab og bioteknologi. Eske Willerslevs dna-kortlægninger har skaffet ny viden om menneskets udvikling og migrationsmønstre og er blevet til historier, som medier verden over har skrevet om.

Guojie Zhang er professor på Biologisk Institut, Ecology and Evolution, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Han har som forskningsområder biokemi, genetik og molekylærbiologi samt landbrugsvidenskab og bioteknologi. Guojie Zhang har 19 artikler i Nature- eller Science-publikationer og arbejdede på Beijing Genomics Institute med kortlægning af fuglearternes evolution, inden han kom til KU, hvor han har fortsat sin forskning som lektor i en tenure track-stilling.

Seneste