Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Faglukninger: Dekanens beslutning er decideret hyklerisk

ÅBENT BREV — Dekanens beslutning om at lukke for optaget for dernæst at inddrage studiemiljøet som argument for at indstille til lukning er decideret hyklerisk.

Kære Ulf Hedetoft

Oven på den seneste tids debat om din indstilling til lukning af Polsk og Balkanstudier, føler vi et behov for at fortælle dig, hvad et ‘fornuftigt’ studiemiljø hos os egentlig er. Studiemiljøet på Polsk og Balkanstudier er ikke afgrænsede, lukkede studiemiljøer, derimod har de i mange år indgået som to dele af en større helhed, hvor Russisk og Grækenlandsstudier udgør de sidste to dele i ét samlet studiemiljø på Øst- og Sydøsteuropastudier.

Tilbage i sommeren 2015 konstituerede vi samarbejdet i en stiftende generalforsamling for foreningen Fagbaren, som er ansvarlig for det fælles studiemiljø på ØSØ. Foreningens erklærede formål er igennem sociale og faglige arrangementer at styrke det fælles studiemiljø på tværs af de tre fag.

Vi skabte et godt, fælles studiemiljø

Det har været en stor succes: fagligt relevante oplæg fra undervisere og gæsteforelæsere, løbende sammenkomster, hvor såvel undervisere som studerende deltager, teaterekskursioner og museumsbesøg, studenterworkshop med medstuderende og undervisere fra Aarhus Universitet, og ikke mindst har vi opretholdt en ugentlig Fagcafé, hvor overbygningsstuderende hjælper nyere studerende med læsningen. Dette har været muligt, fordi vi som fagmiljø har søgt en masse fonde, heriblandt HUMrådspuljen.

Vi tænker, at du i løbet af et par år også beslutter dig for at lukke Russisk med henvisning til det ‘dårlige’ studiemiljø

Internt på ToRS har man længe støttet op om og glædet sig over vores indsats, og når Studenterrådet afholder workshops for, hvordan man opbygger et godt studiemiljø, er vi igennem længere tid blevet fremhævet som et skoleeksempel. Alt dette er sket på trods af de urimelige forudsætninger:

Flytningen til det nye KUA har mildt sagt været en udfordring, ikke bare for vores eget studiemiljø, men for det samlede studiemiljø på ToRS. De lokaler, vi har fået tildelt til at afholde fredagscaféer er på ingen måde egnede til formålet. Vi bliver gang på gang fra centralt hånd lovet noget, som ikke bliver overholdt.

Lukningen af optag for nye studerende er selvsagt ødelæggende for studiemiljøets ‘økosystem’: ingen nye studerende ind betyder dårligere integration på kryds og tværs af årgange. Din beslutning om at lukke for optaget for dernæst at inddrage studiemiljøet som argument for at indstille til lukning er derfor decideret hyklerisk.

Vi er vrede og frustrerede over, at du vil lukke vores fag uden at have hverken hørt vores ønske om en sammenlægning af fagene, som både undervisere og studerende bakker op om eller overhovedet vide, hvordan studiemiljøet fungerer hos os. Ved at lukke to tredjedele af vores nuværende studiemiljø (her har vi ikke engang nævnt lukningen af Grækenlandsstudier) forringer du dermed også kraftigt det sociale og faglige miljø på Russisk. Vi begynder at kunne se et mønster og tænker, at du i løbet af et par år også beslutter dig for at lukke Russisk med henvisning til det ‘dårlige’ studiemiljø.

Skyldes dette mon arrogance eller ignorance? Man kan sagtens have et godt studiemiljø på små fag, og det er præcis, hvad vi har haft.

Indtil nu.

Læs dekan Ulf Hedetofts svar her.

Seneste