Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Dekan: Jeg er hverken arrogant eller ignorant

Replik — Dekan for Humaniora Ulf Hedetoft svarer på indlægget fra Øst- og Sydøsteuropastudiers Fagråd, der kalder hans beslutning om at lukke Polsk og Balkanstudier for 'decideret hyklerisk'.

[Læs det oprindelige indlæg her]

Kære Fagråd og alle andre med interesse for dette spørgsmål

Jeg er hverken ignorant eller arrogant. Jeg betvivler ikke jeres store indsats, og jeg har ikke gjort nulstillingen til et argument for lukning.

Lad mig starte med at korrigere jeres udgangspunkt. I indmeldingen til rektor og bestyrelse sidste forår blev det gjort klart, at optag og frafald på de to uddannelser (polsk og balkanstudier) var af en sådan karakter, at de måtte lukkes som selvstændige uddannelser. Situationen bliver kun værre, når KU i 2018 indfører et 6-tal som adgangskrav – så vil polsk med stor sandsynligvis ikke kunne optage studerende overhovedet.

Denne beslutning kan der ikke røres ved.

Derefter skulle vi undersøge, om vi kunne råde bod på på situationen ved at sammenlægge uddannelserne. Det har vi bedt instituttet komme med et forslag til, som vi for nylig har behandlet.

Man skulle mene, at et stort og vigtigt land som Polen skulle kunne tiltrække flere studerende end uddannelsen gør, men vi må jo tage bestik af situationen, som den nu foreligger for os.

Ulf Hedetoft, dekan, Det Humanistiske Fakultet

Mangelende optag og stort frafald

Resultatet er, at vi godt kan se en pointe i en sammenlægning på KA-niveau (hvor vi dog helst skulle forhandle os frem til flere studiepladser), mens instituttets forslag på BA-niveau i det store og hele er en fastholdelse af status quo, med tre separate uddannelser, men også med en del samlæsning på tværs. Det mener vi ikke er en holdbar model, hverken formelt (så sker der jo ikke en lukning som forudsat sidste år) eller reelt (da der vil være en gigantisk ubalance i sammensætningen af de tværgående hold, og de separate sprogdimensioner vil være nødlidende på de to små sprog – hvis man vel at mærke kan kalde ‘balkan’ for et sprog).

Vi vælger derfor at satse på tilvalgsmuligheden med en reduceret sprogdimension – men andre forslag er meget velkomne. Jeg beklager meget denne udvikling og de beslutninger, vi har været nødt til at træffe. Men de skyldes altså primært manglende optag og et stort, stort frafald på BA-delen. Man skulle mene, at et stort og vigtigt land som Polen skulle kunne tiltrække flere studerende end uddannelsen gør, men vi må jo tage bestik af situationen, som den nu foreligger for os.

Mvh Ulf Hedetoft

Seneste