Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Åbent svarbrev til øvelseslærerne på Sociologi

SVAR - Institutledelsen på Sociologi kan ikke helt genkende de studerendes kritik.

Kære øvelseslærere på Sociologisk Institut

I har sendt et åbent brev til Ralf Hemmingsen som er bragt i Universitetsavisen om jeres forhold til ledelsen på Sociologisk Institut. Heri giver I udtryk for, at vi ikke accepterer jeres ret til at organisere jer og at vi ikke vil mødes med Jer.

Vi tænker, at det er naturligt, at vi, som henholdsvis Institut- og studieleder på Sociologisk Institut svarer på synspunkterne, da vi ikke helt kan genkende det billede der tegnes.

Så sent som i sidste uge havde studieleder møde med repræsentanter for jeres lokale klub, hvor der fx blev drøftet kontorfaciliteter for øvelseslærerne. Det er rigtigt, at vi har været forbeholdne over for at holde faste møder med jeres lokale repræsentanter, da det ikke er noget, vi gør med andre personalegrupper.

Vi har dog også pointeret at hvis hjælpelærere har problemer i forhold til deres løn- og ansættelsesvilkår er de altid velkomne.

SUL, der er jeres centrale faglige organisation, har, som I skriver, rettet henvendelse om et møde med os. Vi har i den forbindelse løbende været i dialog med SUL heromkring og har ikke, som I skriver, afvist at holde møde med SUL.

SUL rejste i henvendelsen en række spørgsmål, som der var behov for at få afklaret inden et eventuelt møde. Vi regner dog med relativt hurtigt at holde et møde med SUL, formentlig allerede i næste uge.

Vi er naturligvis kede af, hvordan sagen har udviklet sig.

Seneste