Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Valgets eneste debat aflyst: Arrangør beskyldt for bias

Univalg — Sustainability Science Centre inviterede til workshop om bæredygtighed i valgperioden. Arrangementet blev aflyst, fordi nogle mente, det var et politisk indslag. Eksterne midler har fundet vej ind i valgkampen, mener VIP-spidskandidat. SSC går ikke politiske ærinder, svarer centerleder.

»Det er valgtid på KU, og som led i den demokratiske fejring vil vi samle alle, der vil have universitetet til at bidrage til en mere bæredygtig udvikling af samfundet!«

Sådan lød en skriftlig invitation fra Sustainability Science Centre, SSC, som i lyset af universitetsvalget inviterede alle interesserede til en aften, hvor KU’s bidrag til en bæredygtig samfundsudvikling skulle debatteres. Arrangementet skulle have været afholdt mandag den 20. november i festsalen på Frue Plads.

Men ganske kort efter invitationen var blevet sendt, blev arrangementet udskudt på ubestemt tid. SSC havde nemlig mødt »stærk modstand« mod at afholde et arrangement om bæredygtighed midt i en valgperiode.

Det skyldes ifølge Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og leder af SSC, den proces som gik forud for annonceringen. Her havde SSC forsøgt at arrangere en valgdebat mellem de tre VIP-lister, Et Bæredygtigt Universitet, Inddrag Forskerne! og Akademisk Balance. Af invitationen fremgik det, at en grundlæggende præmis for debatten ville være, at KU gennem sine kerneaktiviteter skal bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet.

»Ingen andre havde taget initiativ til at afholde en valgdebat, og derfor besluttede vi os for at forsøge at stable det på benene,« siger Katherine Richardson.

I den dialog, der fulgte, foreslog Katherine Richardson, at de tre VIP-lister kunne komme med input til, hvilke andre emner, de gerne ville diskutere, og hvordan debatten i øvrigt skulle foregå.

Det er enormt vigtigt, at SSC respekteres som faglig enhed, og det ville jeg ikke sætte over styr

Katherine Richardson, leder af SSC

»Vi blev dog hurtigt gjort opmærksom på, at det faldt nogen for brystet, at arrangementet skulle afholdes af os. De mente ikke, at rammerne for debatten var neutrale, men at arrangementet derimod ville tale til den ene listes fordel,« siger Katherine Richardson.

Kun én af de tre VIP-lister takkede ja til at deltage, oplyser Katherine Richardson. Uniavisen erfarer, at Et Bæredygtigt Universitet takkede ja, mens Akademisk Balance og Inddrag Forskerne! afviste at deltage.

»Selv om to af listerne ikke havde lyst til at deltage, mente vi stadig, at det var relevant for universitetets vælgere at blive klogere på KU’s bidrag til et bæredygtigt samfund. Derfor lavede vi valgdebatten om til en bæredygtighedsworkshop,« siger Katherine Richardson.

»Igen blev vi gjort opmærksomme på, at nogle – på grund af valget – anså en workshop om bæredygtighed som et politisk indslag i valgkampen. Derfor valgte vi at aflyse. Det er enormt vigtigt, at SSC respekteres som faglig enhed, og det ville jeg ikke sætte over styr.«

Valgets eneste arrangement

Det kom dog bag på Katherine Richardson, at arrangementet mødte modstand.

»Jeg er meget overrasket over, at nogen mener, bæredygtighed kan være partisk. For mig er det fuldstændig oplagt, at universitetet understøtter samfundets bæredygtige udvikling, og jeg ville gerne være blevet klogere på, hvordan de tre lister forholder sig til emnet,« siger hun.

Alligevel kan hun til dels godt forstå de to lister, som valgte at takke nej til den oprindelige valgdebat, siger hun.

Jeg synes, de rammer SSC havde lagt frem, var brede nok til at rumme os alle

Jens Friis Lund, spidskandidat, Et Bæredygtigt Universitet

»Jeg skulle selvfølgelig have tænkt over, at en af listerne har ’Bæredygtighed’ i sit navn, og at det derfor kan virke som om, arrangementet ville tale til deres fordel. Men det var slet ikke intentionen – selvfølgelig ville vi som faglig enhed aldrig fremme en bestemt liste eller tage parti,« siger Katherine Richardson.

Ifølge SSC-lederen er det dog »enormt ærgerligt«, at alternativet til at nedlægge først valgdebatten, siden bæredygtighedsworkshoppen, resulterer i, at der nu ikke findes et eneste arrangement, der samler VIP’erne til debat i hele valgperioden.

Jens Friis Lund, professor i politisk økologi, er spidskandidat for Et Bæredygtigt Universitet sammen med Sophie Wennerscheid, lektor i nordisk litteratur. Han bekræfter, at de to takkede ja til at deltage i valgdebatten.

»Vi så det som en oplagt mulighed for at blive klogere på, hvor de tre VIP-lister er enige, og hvor de adskiller sig. Jeg tror, det optimale havde været, hvis Uniavisen for eksempel havde arrangeret en valgdebat, men når andre ikke havde kræfterne til det, synes jeg, det var fint, at SSC tog initiativ,« siger Jens Friis Lund.

Jens Friis Lund er ikke selv en del af SSC. Han fortæller, at han »kender Katherine Richardson en smule«, fordi de underviser på det samme fag, men understreger, at han ikke havde noget med arrangementet at gøre.

»Hvis der var blevet arrangeret en valgdebat på et af de institutter, som de andre kandidater er tilknyttet, havde jeg ikke set noget problem i at deltage. Jeg synes, de rammer SSC havde lagt frem, var brede nok til at rumme os alle,« siger Jens Friis Lund, som ærgrer sig over aflysningen.

Ingen »neutral indkaldelse«

Vi har kontaktet både spidskandidaterne fra Akademisk Balance og Inddrag Forskerne! for at blive klogere på, hvorfor de ikke ønskede at deltage i debatten. Akademisk Balance er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men spidskandidaterne fra Inddrag Forskerne! vil gerne begrunde deres beslutning.

»Vi syntes, at ideen om en valgdebat var rigtig god. Jeg sagde med det samme, at vi gerne ville deltage i en valgdebat, men i en bredere KU-ramme, hvor vi kunne diskutere forskellige agendaer ud over bæredygtighed – for eksempel inddragelse, småfag, undervisning og administrationsreform,« siger Pia Quist, som er professor i sociolingvistik.

Hun er spidskandidat for Inddrag Forskerne! sammen med Jesper Grodal, professor i matematik. De to er også de nuværende VIP-repræsentanter i bestyrelsen.

»Der var meget kort varsel til selve valget, og over weekenden forsøgte jeg at undersøge, om man kunne stable noget på benene i Festsalen eller på Søndre Campus. Men da den tredje VIP-liste afslog at deltage en uge før det påtænkte arrangement, vurderede jeg, at det ville være omsonst at fortsætte planlægningen,« siger Pia Quist.

I alle tilfælde bør centre og lignende enheder være meget varsomme med at engagere sig i valget af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Jesper Grodal, VIP-spidskandidat, Inddrag Forskerne!

Ifølge både Pia Quist og Jesper Grodal kunne invitationen fra SSC ikke aflæses som en »neutral indkaldelse«, hvorfor de i sidste ende valgte at takke nej. SSC ændrede derefter initiativet til en åben workshop i Festsalen, hvor alle interesserede kunne diskutere bæredygtighed i lyset af bestyrelsesvalget. De to spidskandidater meddelte derfor også SSC, at de syntes, workshoppen i bæredygtighed var problematisk i kontekst af valgkampen.

»Det er meget vigtigt at diskutere, hvordan KU kan bidrage til bæredygtighed og grøn omstilling. Men settuppet og sammenblandingen med bestyrelsesvalget var problematisk. Når valget er ovre, uanset hvem der vælges ind, håber jeg, at der kan arrangeres et stort og bredt møde om netop det. Det vil jeg i hvert fald gerne deltage i,« siger Pia Quist.

Eksterne midler udgør demokratisk problem

Hverken Pia Quist eller Jesper Grodal anså valgdebatten som et neutralt arrangement.

»Problemet er, at der pludselig kommer eksterne interesser og penge ind i den her valgkamp,« siger Jesper Grodal:

»SSC planlagde at optage arrangementet og derefter sende bidder ud på de sociale medier. Jeg synes, det er problematisk, at SSC bruger KU’s midler til at påvirke valget af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Og det er lidt pudsigt, at man kan være overrasket over, at det kan opfattes som støtte i en bestemt retning, når nu en liste med navnet ’Bæredygtigt Universitet’ har bæredygtighed som dominerende tema.«

SSC er en infrastruktur og har vel i princippet ikke noget med hverken univalget eller Et Bæredygtigt Universitet at gøre. Hvori består interessekonflikten?

»Mængden af midler til SSC afhænger af den strategi, bestyrelsen vedtager. Den medarbejder fra SSC, som udsendte invitationen til arrangementet, har ad to omgange kontaktet VIP-repræsentanterne i bestyrelsen direkte for at skubbe på for at få bæredygtighed til at indgå som en selvstændig strategisk ambition i stedet for indgå som del af alle tre strategiske ambitioner, som i det nuværende strategiudkast. Det er også Et Bæredygtigt Universitets mærkesag. Heri ligger interessekonflikten,« siger Jesper Grodal og tilføjer:

»I alle tilfælde bør centre og lignende enheder være meget varsomme med at engagere sig i valget af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.«

Vi skal have pengeinteresser og andre eksterne specialinteresser ud af både demokrati, forskning og undervisning

Jesper Grodal, VIP-spidskandidat, Inddrag Forskerne!

Er det problematisk, at I som siddende medlemmer af KU’s bestyrelse – som jo er KU’s øverste ledelsesorgan – bekymrer jer om, hvorvidt en medarbejder på en faglig enhed under KU er neutral eller ej?

»Vi er som medarbejdere ved KU – og som medarbejdervalgte repræsentanter i KU’s bestyrelse – bekymrede for valghandlingens integritet. Vi prøver gennem åbenhed og transparens at redegøre for, hvori denne bekymring ligger.«

Hvor på KU skulle man afholde et arrangement, der var neutralt – på Matematik, hvor du sidder?

»Problemet er, at SSC lejer KU’s festsal og bruger masser af ressourcer til at sætte det op. De annoncerer, at de vil reklamere før og efter på sociale medier for et arrangement, der tilfældigvis har næsten samme navn som en af listerne. Jeg har hverken tid eller ressourcer til at matche det. Jeg er matematikprofessor og skal forsøge at passe min undervisning og forskning ved siden af at stille mig til rådighed for bestyrelsesarbejdet som medarbejderrepræsentant,« siger Jesper Grodal.

»Jeg lidt ked af, at SSC og Katherine Richardson –  hvis arbejde jeg ellers har stor respekt for – ikke helt ser problemet. Vi skal have pengeinteresser og andre eksterne specialinteresser ud af både demokrati, forskning og undervisning. Og det gælder også, selv om man mener, at man kæmper for en god sag.«

Hvem skulle ellers være vært?

Katherine Richardson siger, at SSC ikke har været interesseret i at fremhæve en liste frem for andre. Hun understreger også, at den pågældende SSC-medarbejder ikke har kontaktet bestyrelsen i regi af sit arbejde hos SSC – men derimod som del af de personlige aktiviteter, vedkommende er en del af i sin fritid.

»Vores medarbejdere har egne meninger og værdier og er i deres fulde ret til at udtrykke dem. Som arbejdsgiver kunne jeg aldrig drømme om at indskærpe denne ret – som i øvrigt foregår helt uafhængigt af SSC’s arbejde,« siger Katherine Richardson.

SSC ønsker som faglig enhed, at KU’s aktiviteter bidrager til en mere bæredygtig udvikling af samfundet, men dette er uafhængigt af Et Bæredygtigt Universitets valgprogram, siger Katherine Richardson.

»SSC har udtrykt vores utilfredshed med strategien gennem høringssvar. Vi kender spillereglerne og er aldrig gået direkte til bestyrelsesmedlemmer.«

I forbindelse med det planlagte arrangement, betoner hun desuden, at alle tiltag om sociale medier og videobidder kun var tænkt som del af den oprindelige valgdebat og kun skulle have været gennemført, såfremt alle tre lister takkede ja til at stille op.

»Måske er problemet i virkeligheden, at ingen på KU burde agere vært for en valgdebat? Jeg tænker i hvert fald det er svært at finde en KU-enhed, der ikke har et formål, og som derfor per definition ikke er partisk,« siger hun og tilføjer:

Det kom ærlig talt bag på mig, at også dette arrangement kunne opfattes som en trussel mod demokratiet

Katherine Richardson, leder af SSC

»SAMF vil gerne fremme SAMF, SUND vil gerne fremme SUND – og så videre. Hvem skal så sponsorere en valgdebat? Måske er det derfor, de normalt ikke finder sted?«

Hun tilføjer, at SSC – i kraft af førnævnte formål – har haft stor interesse i KU’s kommende 2030-strategi, herunder at bæredygtighed ikke optræder som et selvstændigt mål.

»Det er klart, at SSC er skuffet over bestyrelsens nuværende udkast til strategien for den kommende periode. Jeg mente derfor, det vil være oplagt at afholde en debat inden bestyrelsesvalget, hvor man kunne høre, hvordan de forskellige lister mener, at KU skal udvikle sig for at understøtte samfundsudviklingen,« siger hun.

Netop dette spørgsmål mente Katherine Richardson ville være relevant for vælgere og andre interesserede, og derfor annoncerede SSC den omtalte workshop op til valget.

»Der var ikke udsendt et program, og der var ingen aftaler med nogen af listerne. Jeg har derfor umådelig svært at se, at initiativet skulle fungere som reklame for en bestemt liste. Det kom ærlig talt bag på mig, at også dette arrangement kunne opfattes som en trussel mod demokratiet,« siger hun og tilføjer:

»Det er dødhamrende ærgerligt, at man ikke kan få en åben diskussion om så vigtigt et emne i en valgperiode, men det er vigtigt, at SSC respekteres som den faglige infrastruktur, vi er. Al mistanke om, at SSC går politisk ærinde skal kunne fejes af bordet.«

Uniavisen har spurgt rektoratet, hvordan de forholder sig til, at KU’s eneste valgarrangement er blevet aflyst. Vi har også spurgt, om der er unfair fordeling af midler til valgkamp mellem de forskellige lister.

Rektoratet meddeler, at de ikke blander sig i valgkampen, og derfor ikke har kommentarer til emnet.

Seneste