Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Anonyme plakater er mobning

Der har i de seneste uger været opsat plakater på HUM rettet specifikt mod dekanen. Plakaterne har ikke umiddelbart nogen afsender, men ifølge Universitetsavisens artikel ”Studerende er utilfredse med dekanforlængelse” den 12. maj står en gruppe studerende bag opsætningen.

Helt overordnet finder jeg det uacceptabelt at opsætte anonyme plakater, der går på personer. Det er i kategorien mobning, som afvises massivt og i enighed mellem ledelse og ansatte på universitetet. Og derfor skal plakater af den type fjernes hurtigst muligt, som det også er sket på HUM.

Jeg synes også de studerende – og her tænker jeg specifikt på de, der har været involveret i opsætningen af plakater på HUM – skal tage bestik af den omgangsform, vi ønsker på Københavns Universitet. Det gælder uanset de indholdsmæssige forskelle der kan være i synspunkter.

Et argument jeg hører fra de, der har opsat plakater er, at de mener at en forlængelse af dekanernes ansættelse med tre år skulle have været drøftet med de studerende, f. eks. i Akademisk Råd.

Dette beror på en misforståelse af reglerne om åremål og KU’s ansættelsespolitik for ledere.

De nuværende dekaner har kontrakter, der løber forskelligt rent tidsmæssigt og derfor blev nogle forlænget i 2009 og andre i 2010 efter grundige drøftelser med undertegnede. Forlængelserne er administrative forlængelser, som kort sagt betyder, at man med henvisning til kontraktens bestemmelser forlænger de 5 års ansættelse med yderligere 3 år.

Da dekanerne i sin tid blev ansat medvirkede både studerende og ansatte i indstillingsudvalget og sådan vil det også være, når stillingerne genopslås ved udløbet af de nuværende kontrakter (dvs. om 3-4 år).

Jeg skal atter anmode om at selve kommunikationsformen på KU overholder basale regler for passende adfærd og omgang med hinanden, og jeg skal opfordre de studerendes ansvarlige råd og forsamlinger til at medvirke hertil.

Seneste