Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Ansatte på Humaniora er skuffede over manglende inddragelse

Fyringer — Peter Birkelund Andersen, fællestillidsrepræsentant på Det Humanistiske Fakultet, mener ikke, at medarbejderne er blevet informeret grundigt nok om den kommende sparerunde. De har ikke haft mulighed for at drøfte strategien med ledelsen, siger han.

Humaniora skal spare igen.

Det blev officielt i sidste uge, da dekan Jesper Kallestrup skrev til de ansatte, at fakultetet skal spare 31 millioner alene på lønomkostninger. Det betyder, at mange ansatte nu skal tage stilling til, om de vil fratræde eller gå ned i tid frivilligt »under særlige vilkår«, eller om de vil satse på, at de går fri af besparelserne.

I første omgang var skurken klar: Sparerunden er i vidt omfang et resultat af regeringens dimensionering, der har luget grundigt ud i antallet af studerende på Det Humanistiske Fakultet, foruden de årlige toprocentsbesparelser, der rammer hele universitetet.

Vi har ikke mulighed for at komme med andre forslag, så institutledelserne eventuelt kan gå videre med dem. For de har allerede besluttet sammen med dekanen, hvilke strategier de skal følge. Det er en skæv proces.

Peter Birkelund Andersen, fællestillidsrepræsentant, HUM

Men de ansatte på Det Humanistiske Fakultet retter ikke bare deres frustration mod politikerne på Christiansborg. De er også skuffede over, hvordan deres egen ledelse har håndteret situationen.

Det siger Peter Birkelund Andersen, der er fællestillidsrepræsentant på fakultetet.

Han lægger vægt på ordet »skuffelse«, fordi det var ordet, der gik igen, da medarbejderrepræsentanterne på et møde i slutningen af marts luftede deres utilfredshed med processen over for ledelsen.

Utilfredsheden bunder ikke i, at dekan Jesper Kallestrup har sagt, at pengene skal findes strategisk og ikke ved hjælp af en grønthøstermetode, hvor besparelserne fordeles jævnt ud over fakultetet. Det mener Peter Birkelund Andersen er fornuftigt.

Problemet er, siger han, at dekanen ikke har fortalt, hvad de »strategiske besparelser« dækker over.

»Vi har spurgt igen og igen, og vi har ikke fået en forklaring. Det betyder, at medarbejderne ikke har mulighed for at vurdere, om de hører hjemme i instituttets fremadrettede strategi. Man kan ellers mene, at det ville være relevant for dem, nu hvor de skal overveje, om de vil tage en frivillig fratrædelse,« siger han.

»Og så er det jo sådan, at emner, der har væsentlig betydning for personalet, skal drøftes i de lokale samarbejdsudvalg. Det er de ikke blevet i dette tilfælde.«

Et lukket forum

Peter Birkelund Andersen siger, at han ikke kan afvise, at en enkelt institutleder eller to undervejs har delt ledelsens overvejelser i de lokale samarbejdsudvalg. Men han »tvivler meget på det«.

Han fortæller, at dekanen under det seneste møde i fakultetssamarbejdsudvalget – dagen før annonceringen af sparerunden – var mere konkret end hidtil og forklarede principperne bag de hidtidige drøftelser.

»Men det har ikke været muligt at komme de strategiske overvejelser nærmere,« siger Peter Birkelund Andersen.

Desuden mener han, at den information, som dekanen delte på det seneste møde, kommer for sent til, at repræsentanterne i de lokale udvalg og studienævn har mulighed for at drøfte strategien – og eventuelt komme med input til den.

»Det har været holdt i et lukket forum mellem dekanen og institutledelsen, hvor medarbejderne ikke har været involveret.«

Vi har spurgt igen og igen, og vi har ikke fået en forklaring

Peter Birkelund Andersen, fællestillidsrepræsentant, HUM

»Vi har ikke mulighed for at komme med andre forslag, så institutledelserne eventuelt kan gå videre med dem. For de har allerede besluttet sammen med dekanen, hvilke strategier de skal følge. Det er en skæv proces.«

Peter Birkelund Andersen ved ikke, hvordan den planlagte fusion mellem MEF- og INF-institutterne indgår i sparerunden.

I sidste måned skrev lektorerne Anne Mette Thorhauge og Hans Elbeshausen, der er tillidsrepræsentanter på henholdsvis MEF- og INF-instituttet, at fusionen mellem deres to institutter er præget af en usikkerhed, der minder om den, fællestillidsrepræsentanten beskriver:

»Vi ser fusionen som et udtryk for, at ledelsen ønsker at lave en strategisk besparelse frem for en grønthøster, og det ser vi som en positiv ting. Vi kan også godt se de relevante faglige overlap mellem institutter, og hvad det giver af muligheder for forskning og undervisning. Det er dog fortsat uklart, hvilke konkrete omorganiseringer det vil lede til, og det giver selvfølgelig anledning til en vis usikkerhed blandt vores kollegaer,« skrev de i en fælles udtalelse.

Tidligere på ugen kritiserede HUMrådet også ledelsen på Det Humanistiske Fakultet for ikke at have inddraget de studerende nok i fusionen mellem MEF- og INF-institutterne. Læs debatindlægget her. Og institutledernes svar her.

De ansatte på Det Humanistiske Fakultet har indtil den 23. april til at overveje, om de ønsker at fratræde frivilligt eller gå ned i tid »under særlige vilkår«.

Uniavisen har uden held forsøgt at få en kommentar fra dekan Jesper Kallestrup. Han har tidligere skrevet, at han ikke kan kommentere sparerunden før det planlagte stormøde den 10. april.

Seneste