Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Behov for nye og tidssvarende tavsheds-bestemmelser på KU

Fyringssag — Sagen om fyringen af geologi-professoren Hans Thybo viser, at der er brug for nye tavshedsbestemmelser på Københavns Universitet, mener Poul Erik Krogshave.

Den tossede Thybosag er tosset af flere grunde.

Tosset fordi den endnu ikke er afsluttet, og derfor fortsat er aktuel. Og tosset, fordi jeg mener, at bestemmelserne om tavshedspligten i personsager åbenlyst udnyttes af Hans Thybo til, at der kan spredes tvivl og misinformation. Tosset fordi den gældende personalepolitik samtidigt udnyttes og tilsidesættes for en yngre forsker.

Med mine erfaringer og oplevelser med Hans Thybo  i den periode, overrasker det tossede sagsforløb mig derfor ikke.

Det harmer mig, dels fordi jeg som næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget var med til at udforme og formulere universitetets personalepolitik og tillige har underskrevet den sammen med rektor Ralf Hemmingsen. Og dels fordi jeg har oplevet Hans Thybo forsøge at forhindre mig i at varetage mine opgaver som næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget, da vi var ansat på samme institut.

Konkret ved at Hans Thybo ville have et møde med mig og sagde, at det var en ordre! Selv om jeg svarede, at jeg på på samme tidspunkt havde et planlagt HSU-dagsordensmøde med rektor. Men Hans Thybo gentog skruppelløst, at mødet med ham var en ordre. Med mine erfaringer og oplevelser med Hans Thybo i den periode, overrasker det tossede sagsforløb mig derfor ikke.

Hans Thybo har duperet mange, og har vel også derfor kunnet opnå støtte- og sympatierklæringer fra nogle af de velmenende studerende og fra nogle kolleger i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, på grund af, at de p.t. gældende tavshedsbestemmelser i personsager forhindrer, at der kan henvises til de foreliggende relevante oplysninger, som derfor blot bliver antydet i sagsforløbet.

Ansatte skal beskyttes

Med erfaringerne fra det tossede Thybo-sagsforløb mener jeg, at det er en oplagt og værdig opgave for den faglige og juridiske ekspertise i samarbejdsudvalgsstrukturen på KU, at der udarbejdes nye tidssvarende tavshedsbestemmelser, der ikke kan misbruges, og selvfølgelig fortsat kan anvendes til det primære oprindelige formål, at beskytte alle ansatte på universitetet.

Nu oplever Hans Thybo selv et afskedigelsesforløb, han som tidligere institutleder udsatte kolleger for, som jeg var faglig tillidsrepræsentant for. Men uanset det har Hans Thybo naturligvis krav på de samme personalepolitiske rettigheder som andre ansatte, selv om jeg fortsat mener, at det, som Hans Thybo gjorde som institutleder dengang både var personalepolitisk uheldigt og fornærmende.

Poul Erik Krogshave var næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget på KU 1983-2011, samt næstformand i Samarbejdsudvalget på Geologisk Institut 1993-2008.

Seneste