Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Dekan: Der skal arbejdes »seriøst og dedikeret« med arbejdsmiljøet på Statens Naturhistoriske Museum

Arbejdsmiljø — Ekstraordinær handlingsplan iværksat på Statens Naturhistoriske Museum efter historier om giftigt arbejdsmiljø.

Efter afsløringer om et problematisk arbejdsmiljø på Statens Naturhistoriske Museum, SNM, hvor især museumsdirektør Peter C. Kjærgaard er under anklage, iværksættes nu en ekstraordinær handlingsplan for de næste to måneder.

Det oplyser SCIENCE-dekan Katrine Krogh Andersen.

Planen er blevet til efter et møde 1. marts 2024 mellem ledelsen på SNM, repræsentanter fra medarbejdergruppen og dekan Katrine Krogh Andersen.

Uniavisen har inviteret både museumsdirektør Peter C. Kjærgaard og Katrine Krogh Andersen til at udtale sig om det videre forløb. Ingen af dem har ønsket at udtale sig mundtligt, men dekanen kommenterer sagen på skrift:

»Der skal ikke være tvivl om, at jeg som dekan på SCIENCE lægger vægt på, at der arbejdes seriøst og dedikeret med arbejdsmiljøet på museet i regi af ledelse, samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg, og at dette arbejde fortsætter indtil problemerne, er løst,« skriver hun.

LÆS OGSÅ: 26 ansatte beretter om giftigt arbejdsmiljø på Statens Naturhistoriske Museum

Jeg er løbende i dialog med Peter C. Kjærgaard og forventer, at den handleplan for de næste to måneder, der netop er blevet præsenteret på museet, både bliver gennemført og virker efter hensigten

Katrine Krogh Andersen, dekan, SCIENCE

Planen oplister en række udfordringer, planlagte handlingsinitiativer og sætter navn på, hvem der er ansvarlig for de konkrete initiativer. Her kan man blandt andet læse, at »alle ledere skal have den nødvendige lederuddannelse, der imødekommer organisationens behov,« og at der skal være »100 procent klarhed over, hvem der har hvilket mandat og kan træffe hvilke beslutninger jf. SNM ledelsesstruktur.«

Handleplanen omfatter en række dialogmøder, som museumsdirektør Peter C. Kjærgaard skal holde for at adressere, at medarbejderne i særligt udstillingsafdelingen ikke har følt sig hørt. Museumsdirektøren er også udpeget som ansvarlig for, at alle medarbejdere fremover skal have klare funktionsbeskrivelser.

Museumsdirektøren og udstillingslederen er desuden ansvarlige for, at medarbejdere i udstillingsenheden »får den nødvendige hjælp for at få genskabt et godt arbejdsmiljø.«

En lang række arbejdsopgaver i handleplanen tilfalder dog også Samarbejdsudvalget (LSU), Arbejdsmiljøudvalget (LAMU), forskellige mellemledere og lokal HR.

Hvad med ledelsen?

Uniavisen har spurgt Katrine Krogh Andersen, om hun fortsat har tillid til Peter C. Kjærgaard som leder af SNM, og som den, der skal bære en forandring af trivslen og arbejdsmiljøet på SNM.

»Jeg hverken behandler eller kommenterer på personalesager i pressen. Det gælder også i forhold til Peter C. Kjærgaard,« skriver hun.

LÆS OGSÅ: Tidligere postdoc på SNM: Museumsdirektøren misbrugte sin magt

Uniavisen har desuden spurgt, hvilke konkrete initiativer medarbejderne kan forvente at se fra ledelsen.

»Jeg er løbende i dialog med Peter C. Kjærgaard og forventer, at den handleplan for de næste to måneder, der netop er blevet præsenteret på museet, både bliver gennemført og virker efter hensigten. I midten af maj mødes jeg igen med museets ledergruppe og medarbejderrepræsentanter for at samle op på de foreløbige resultater og drøfte, hvad der videre skal ske arbejdsmiljømæssigt,« skriver Katrine Krogh Andersen.

Ingen ønsker at stille op til interview

Uniavisen har kontaktet både en tillidsrepræsentant og en HR-medarbejder hos SNM og spurgt, om de ville udtale sig som repræsentanter for medarbejdergruppen. Ingen af de to har ønsket at udtale sig.

Vi har desuden talt med flere nuværende eller tidligere medarbejdere, som udelukkende ønsker at fortælle om deres oplevelser til baggrund af frygt for, hvilke konsekvenser det kan have at stå frem med navn.

I slutningen af februar, en uge inden Frihedsbrevets artikel udkom, modtog medarbejderne på SNM en nyhed på deres interne intranet med overskriften Når pressen kontakter dig. Heri står oplistet en række råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis man som medarbejder kontaktes af pressen – blandt andet, at man som medarbejder på museet gerne må tale med en journalist, men at man ikke er forpligtet til det.

Uniavisen har desuden set eksempler på mails fra ledere til medarbejdere på SNM, hvori det i nærmere detaljer beskrives, hvilke overvejelser man som medarbejder bør gøre sig, hvis man kontaktes af journalister.

Manglende tillid til og fra ledelsen

Uniavisen har desuden fået indsigt i APV fra 2022, herunder en række detaljerede kommentarer, som adskillige medarbejdere har tilføjet. Til spørgsmålet ’oplever du problemer i det psykiske arbejdsmiljø, som ikke er omfattet af spørgsmålene i KU’s APV’ har omkring 30 medarbejdere lavet uddybende kommentarer.

Inkompetente beslutninger fra daglig ledelse – medarbejderindflydelse eksisterer ikke

Kommentar, APV 2022

»Museet er blevet et meget topstyret sted at arbejde. Jeg savner, at ledelsen har tillid til, at medarbejderne er kvalificerede til deres arbejde og kan træffe beslutninger selv, frem for at alt skal gennem flere ledelseslag, før der tages en beslutning,« lyder det fra en ansat. En anden skriver:

»Alt for mange småting skal forbi direktørens/direktionens bord. En opfordring til direktøren/direktionen må være at droppe mikromanagement som ledelsesredskab, få styr på de overordnede retningslinjer/arbejdsopgaver, og lade medarbejderne gøre det, som de er bedst til.«

En tredje skriver: »Inkompetente beslutninger fra daglig ledelse – medarbejderindflydelse eksisterer ikke,« mens det fra en fjerde lyder »der mangler tillidsbaseret ledelse.«

APV 2022 viser desuden, at 42 procent af medarbejderne svarer ’helt uenig’ eller ’uenig’ til udsagnet ’jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas’, ligesom 30 procent af medarbejderne svarer ’helt uenig’ eller ’uenig’ til udsagnet ’min daglige ledelse tager ansvar for enhedens trivsel’.

Vi har på baggrund af den mere detaljerede indsigt i APV’en igen spurgt Katrine Krogh Andersen, hvordan man kunne sidde denne APV overhørig.

»Ledelsen på SNM har ikke siddet en APV overhørig. Der blev efterfølgende lavet og implementeret en handleplan,« skriver hun og henviser til en handleplan, der blev lavet på baggrund af APV 2022. Den kan findes på intranettet.

LÆS OGSÅ: Nu kan byggeriet af Statens naturhistoriske Museum endelig gå i gang

Seneste