Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

To år var nok. Dekan forlader Humaniora, og hele ledelsen står til udskiftning

Efter blot to år på posten som dekan for det nedskæringsplagede humanistiske fakultet på Københavns Universitet forlader Jesper Kallestrup sin post for at blive professor i Skotland. Ifølge Københavns Universitets rektor har Kallestrup »forsøgt at få drøftet« de svære valg, som fakultetet står over for.

Spare- og fyringsrunder, en opslidende strid med de studerende, en usikker fremtid for kulturbærende fag – vilkårene for Humaniora har været hårde i de senere år. Derfor er det spændende, hvem der i fremtiden skal lede Det Humanistiske Fakultetet på Københavns Universitet, for med dekan Jesper Kallestrups overraskende exit efter to år på posten står hele fakultetets ledelse til udskiftning.

Foruden dekanen skal Humaniora besætte sine to prodekanstillinger, og jobbet som fakultetsdirektør, altså daglig administrativ leder, er også slået op. Rektoratet på Københavns Universitet oplyser, at fakultetet skal have en dekan, før de andre stillinger bliver genbesat.

Det er atypisk for Københavns Universitet, at en dekan forlader jobbet efter så kort tid; det almindelige har i de senere år været, at dekanerne får forlænget deres åremålskontrakter og sidder ganske længe.

Jesper Kallestrup skriver i en mail til Uniavisen, at han ikke har kommentarer til sin afgang, men det fremgår af en meddelelse på universitetets intranet, at han forlader posten i slutningen af juli og fremover skal være professor ved University of Aberdeen i Skotland.

Frisk blik og fyringsrunde

Da Kallestrup kom til, var det netop som manden udefra – endda fra Skotlands University of Edinburgh – der skulle bringe et presset humanistisk fakultet på ret køl. Han kom med egne ord med »et friskt blik udefra.«

Som en af sine første opgaver skulle dekanen håndtere et underskud på fakultetets budget på 37 millioner kroner. 25 af dem skulle hentes på lønnen, og derfor fulgte en byge af fyresedler. Det var den tredje fyringsrunde inden for relativt få år på fakultetet, og de ansattes repræsentanter gav udtryk for, at de ikke følte sig tilstrækkeligt inddraget i den proces.

Der er en kaotisk tilstand på HUM. Det bliver ikke nemmere af endnu en udskiftning.

Kevin Olesen, formand for HUMrådet

Der var også pres udefra. Allerede efter få måneder på posten kunne Kallestrup fortælle i Uniavisen, at den politiske styring af de danske universiteter var kommet voldsomt bag på ham, som i mange år havde arbejdet i udlandet:

»Det har overrasket mig meget, hvor meget ministeriet og regeringen mikrostyrer os. De blander sig i alle mulige små ting. I Storbritannien er der langt mere selvstyre, man kan ret hurtigt oprette nye uddannelser; bestemme hvordan og hvor mange man optager; hvordan man underviser og eksaminerer; og hvordan pengene skal prioriteres,« sagde han i slutningen af 2018.

Blokade og anonyme memes

I 2019 lukkede en konflikt med de humanistiske studerende i en længere periode mere eller mindre ned for fakultetets administration, under den måske mest vedvarende og gennemgribende studenterpolitiske manifestation på Københavns Universitet siden Studenteroprøret i 1968.

Striden stod om dekanens centrale opgave, nemlig at udstikke en kurs for fakultetet. En målplan fra ledelsen, der indeholdt fagsammelægninger og en plan om fælles faglige indgange på bacheloruddannelserne, skabte så stor utilfredshed blandt de studerende i HUMrådet, at de i 38 dage blokerede dekanatet. Konflikten sluttede først, da dekanen underskrev en fredsaftale med de studerendes repræsentanter.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Efterfølgende begyndte så et forhandlingsforløb mellem parterne, der i hvert fald i begyndelsen var præget af skepsis og mistro.

De studerende fra blokaden og deres sympatisører var under konflikten gået hårdt til dekanen, som i meme-krigen om hearts and minds på fakultetet blev fremstillet som den personificerede ondskab eller blot latterliggjort. Selv kommenterede Jesper Kallestrup ikke de kritiske eller drillende memes i Uniavisen.

På et tidspunkt stak det af, i hvert fald ifølge rektoratet, som protesterede over et meme, hvor tegnefilmsfiguren Homer Simpson overvejer, hvorvidt han vover at slå dekanen ihjel og »live out the blockade dream.« Ifølge universitetets vicedirektør for kommunikation var der tale om en dæmonisering af dekanen og en »dødstrussel,« hvilket folkene bag meme-siden kategorisk afviste.

Kaotisk tilstand på fakultetet

I dag lyder det dog fra de studerende, som om der er udsigt til en snarlig afklaring med dekanen.

HUMrådet har hele 2020 arbejdet sammen med dekan Jesper Kallestrup om en ny målplan, og da det arbejde står til at være klar den 22. juni, og altså inden Jesper Kallestrup forlader Københavns Universitet, siger formand for HUMrådet Kevin Olesen, at han ikke er bekymret for, at Kallestrups afgang vil påvirke planerne for fakultetets udvikling.

Han er dog bekymret over, at dekanens farvel efterlader fakultetet uden ledelse, for der er ikke brug for mere kaos på Humaniora, siger han.

»Primært er det bekymrende, for vi har haft udfordringer med udskiftninger i ledelsen, mange fyringsrunder, og der er en kaotisk tilstand på Humaniora. Det bliver ikke nemmere af endnu en udskiftning,« siger Kevin Olesen.

»Coronaen gør ikke det her nemmere, så det er et ret uheldigt tidspunkt med de andre ting, der foregår.«

Jesper har forsøgt at få drøftet nogle af de vanskelige valg, Humaniora står overfor.

Henrik C. Wegener, rektor på Københavns Universitet

Som det fremgår blev HUMrådet og Jesper Kallestrups indbyrdes forhold testet i efteråret under blokaden. Kevin Olesen siger, at det aldrig har været personligt, men har drejet sig om politiske uenigheder. Han siger, at han ønsker sig en mere inddragende ny dekan.

»En af de ting, jeg har erfaret som et problem, er, at man ikke har haft respekt for kulturen på Humaniora med vores demokrati og inddragelse, så jeg håber, at man finder en kandidat denne gang, der har respekt for inddragelsen af VIP, TAP og studerende, og en, der forstår, at Humaniora er et presset fakultet, hvor pengene er små. Det virker, som om der har været en forventning om, at tingene var anderledes, end de var,« siger han.

Det er ikke et mål for HUMrådet at være imod dekanen, siger Kevin Olesen, men det er heller ikke utænkeligt, at man kan ende i samme situation, som man gjorde i efteråret, med en ny dekan, hvis de studerende ikke bliver inddraget nok.

Ordknap rektor

Rektor for Københavns Universitet Henrik C. Wegener er ret ordknap i sit skudsmål til dekan Jesper Kallestrup. På universitetets intranet skriver ledelsen, at de eksterne bevillinger til forskningen på Humaniora er fordoblet i Kallestrups periode, og rektor roser i et citat dekanen for deres samarbejde.

Wegeners ord efterlader dog også indtrykket af, at arbejdet med at få fakultetet på ret køl ifølge rektoratet ikke er fuldbragt. Dekanen har med rektors ord forsøgt at få drøftet tingene:

»Jesper har forsøgt at få drøftet nogle af de vanskelige valg, Humaniora står overfor. Humanioras udfordringer kan kun løses, hvis både studerende og medarbejdere deltager konstruktivt i udviklingen af fakultetet og får kvalificeret de svære beslutninger sammen med ledelsen. Det arbejde er Jesper kommet et godt stykke med, blandt andet i arbejdet med at udforme fakultetets kommende målplan.«

Det er den målplan, der ifølge de studerende, ser ud til at kunne blive færdig i juni måned, før dekanen stopper.

Jesper Kallestrup siger farvel til Humanioras medarbejderne i fakultetets interne nyhedsbrev HUMnyt. Her skriver han blandt andet:

»Vi står stadig over for væsentlige udfordringer, ikke mindst i forhold til dele af vores uddannelseslandskab, men jeg synes ikke desto mindre, at vi er kommet fornuftigt fra land med at få økonomien i balance, strømlinet organisationen, øget hjemtag på eksterne midler og igangsat en række vigtige strategiske projekter. Men desværre af både personlige og professionelle grunde føler jeg, at denne beslutning er den rigtige.«

Rettelse: i en tidligere udgave af denne artikel stod, at memes fra siden detlillememedekanat var anonyme, men sidens ophavsmænd stod faktisk frem i Uniavisen, hvilket også fremgår af artiklen om sagen, som der linkes til ovenfor. Det fremgik heller ikke, at de sammesteds afviste, at Simpson-memet skulle opfattes som en trussel.

Seneste