Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det skal du vide om ph.d.-udvalgene

Univalg 2023 — Der er valg på universitetet – også til ph.d.-udvalgene. Er du ph.d.-studerende, kan du deltage i valget, men hvem og hvad kan du stemme på?

Der er valg til ph.d.-udvalgene på Københavns Universitet. Stemmerne skal afgives mellem den 20. og 24. november. Men hvad laver ph.d.-udvalg egentlig? Og kan du stemme til det? Her kommer de korte svar.

Hvad er et ph.d-udvalg?

Hvert fakultet har en ph.d.-skole, ph.d.-studerende som udgangspunkt indskrives på.

Hver ph.d.-skole har en skoleleder og et ph.d.-udvalg, som har til opgave at rådgive skolelederen om tilrettelæggelse og evaluering af uddannelsen.

Det betyder, at de har indflydelse på, hvilke ph.d.-kurser der bliver udbudt, og hvordan de studerende vejledes bedst. Kort fortalt arbejder ph.d.-udvalget med at kvalitetssikre de forskellige skolers ph.d.-uddannelser.

Du stemmer her

Univalg 2023

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

Hvor mange sidder i udvalgene?

Der sidder et lige antal studenterrepræsentanter (ph.d.-studerende vel at mærke) og VIP-repræsentanter i ph.d.-udvalgene. Medlemmerne repræsenterer fakultetets forskellige institutter.

Antallet af medlemmer kan derfor variere; der skal mindst være fire og højst 14 medlemmer.

VIP’erne vælges ind for tre år ad gangen, og ph.d.-studerende for ét.

Kan jeg stemme kandidater ind i ph.d.-udvalgene?

Hvis du er ph.d.-studerende, kan du stemme kandidater ind i ph.d.-udvalget på det fakultet, du er studerende eller ansat på.

Kandidaterne kan ses på kunet.dk (side 31-40)

Afstemningen sker elektronisk via KUnet og åbner den 20. november klokken 10. Valgresultatet afsløres den 29. november.

LÆS MERE OM VALGET i denne guide til univalget 2023 

Seneste