Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det skal du vide om universitetets bestyrelse

Univalg 2023 — Den bestemmer, hvad rektor skal lave, og hvordan pengene skal bruges. Bestyrelsen er universitetets mest magtfulde organ, og du kan bestemme, hvem der skal sidde i den. Fire stole ved det ovale bord på Københavns Universitet er ledige i år.

Der er valg til Københavns Universitets bestyrelse. Stemmerne skal afgives mellem den 20. og 24. november. Men hvad laver bestyrelsen egentlig? Og kan du stemme til den? Her kommer de korte svar.

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed, hvis opgave det er at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Det betyder, at medlemmerne fastlægger retningslinjerne for, hvordan universitetet skal organiseres og udvikles. Det involverer at fastlægge Københavns Universitets årlige budget og den gældende strategi.

Univalg 2023

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

Det er bestyrelsen, som ansætter rektor og bestemmer, hvad vedkommende skal få sin arbejdsdag til at gå med. Bestyrelsen har også skrevet en såkaldt rektorinstruks, som rektor skal overholde i sit daglige virke.

Bestyrelsen blander sig normalt ikke i de beslutninger, der træffes i dagligdagen rundt om på universitetet, men hvis der opstår en bøvlet sag, kan det ske, at den griber ind. For eksempel var bestyrelsen for nogle år siden involveret i forhandlingen om placeringen af en håndfuld af universitetets mest citerede naturvidenskabelige forskere, der var utilfredse med en planlagt fusion af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Den 11 mand høje bestyrelse på Københavns Universitet består af seks eksterne (udpegede) medlemmer og fem interne (valgte) medlemmer, som tilsammen skal have erfaring og indsigt i både forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling og -udveksling. I bestyrelsen sidder både erhvervsfolk, universitetsansatte og studerende.

Blandt de interne medlemmer er der én TAP-repræsentant, to VIP-repræsentanter og to studenterrepræsentanter.

TAP- og VIP-repræsentanterne vælges for en fireårig periode og kan genvælges én gang. Begge grupper er på valg i 2023. Studenterrepræsentanterne vælges for en toårig periode, så der vælges én studenterrepræsentant årligt, og altså også i år.

Sådan ser bestyrelsen ud i dag:

Vidste du, at …

De eksterne medlemmer i bestyrelsen får et honorar for deres arbejde på 85.400 kroner om året. Formanden får en pæn sjat mere: 256.000 kroner årligt.

De studenter- og medarbejdervalgte medlemmer får intet honorar. De medarbejdervalgte kan dog få et personligt løntillæg, hvis universitet finder det hensigtsmæssigt, og bestyrelsesarbejdet ikke udføres i den almindelige arbejdstid.

Interne – demokratisk valgte – medlemmer:

 • Studerende Anne Sofie Tranberg, Studenterrådet (hendes sæde er på valg)
 • Studerende Kevin H. Olesen, Studenterrådet (valgt i 2022 og sidder et år endnu)
 • Laborant Dorte Brix (pladsen er på valg)
 • Professor Jesper Grodal (pladsen er på valg)
 • Professor Pia Quist (pladsen er på valg)

Og de eksterne medlemmer (som vælges af udpegningsorganer):

 • Formand: Merete Eldrup, professionelt bestyrelsesmedlem i en række bestyrelser (tidl. bl.a. TV 2)
 • Jan S. Hesthaven, dekan, School of Basic Sciences, EPFL Lausanne, Schweiz
 • Birgitte Vedersø, rektor, Gefion Gymnasium
 • Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD
 • Ulla Tofte, museumsdirektør for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
 • Lars Rasmussen, tidl. adm. direktør for Coloplast

Hvem stiller op til bestyrelsen?

De studerende kan stemme på flere forskellige lister, hvoraf nogle fungerer som støttelister til to af de fire lister, der kæmper om en plads til bestyrelsen: Studenterrådet, Frit Forum, Konservative Studerende og Politrådet.

Se alle kandidater til bestyrelsesvalget her.

Universitetsbestyrelsens nye interne medlem offentliggøres sammen med resten af universitetsvalgets stemmeresultater den 25. november klokken 12.30. Den kandidater, som opnår valg, påbegynder bestyrelsesarbejdet primo 2024.

Seneste