Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det skal du vide om universitetets bestyrelse

Univalg 2019 — Den bestemmer, hvad rektor skal lave, og hvordan pengene skal bruges. Den er universitetets mest magtfulde organ, og du kan bestemme, hvem der skal sidde i den. Flere stole rundt om bestyrelsesbordet på Københavns Universitet skal have nye numser. Hvem, hvad og hvornår skal du stemme? Få svarene her.

Der er valg til Københavns Universitets bestyrelse. Stemmerne skal afgives mellem den 25. og 29. november. Men hvad laver bestyrelsen egentlig? Og kan du stemme til den? Her kommer de korte svar.

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen er intet mindre end universitetets øverste myndighed. Bestyrelsens primære opgave er at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Det betyder, at medlemmerne fastlægger retningslinjerne for, hvordan universitetet skal organiseres og udvikles. Det involverer at fastlægge Københavns Universitets årlige budget.

Univalg 2019

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

Det er bestyrelsen, som ansætter rektor og bestemmer, hvad vedkommende skal få sin arbejdsdag til at gå med. Bestyrelsen har også skrevet en såkaldt rektorinstruks, som rektor skal overholde i sit daglige virke.

Bestyrelsen blander sig normalt ikke i de beslutninger, der træffes i dagligdagen rundt om på universitetet, men hvis der opstår en bøvlet sag, kan det ske, at den griber ind. For eksempel var bestyrelsen or nylig involveret i forhandlingen om placeringen af en håndfuld af universitetets mest citerede naturvidenskabelige forskere, der var utilfredse med en planlagt fusion af Statens Naturhistoriske Museum og Biologisk Institut.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Den 11 mand høje bestyrelse på Københavns Universitet består af seks eksterne (udpegede) medlemmer og fem interne (valgte) medlemmer, som tilsammen skal have erfaring og indsigt i både forskning, forskningsbaseret uddannelse, vidensformidling og -udveksling. I bestyrelsen sidder både erhvervsfolk, universitetsansatte og studerende.

Blandt de interne medlemmer er der én TAP-repræsentant, to VIP-repræsentanter og to studenterrepræsentanter.

TAP- og VIP-repræsentanterne vælges for en fireårig periode og kan genvælges én gang. Studenterrepræsentanterne vælges for en toårig periode, så der vælges én studenterrepræsentant årligt. Da både ansatte og studerende skal stemme repræsentanter ind i bestyrelsen i år, er der altså rig mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal sætte retningen for universitetet i de kommende år.

Bestyrelsen ser sådan her ud i dag:

Vidste du, at …

De eksterne medlemmer i bestyrelsen får et honorar for deres arbejde på 85.400 kroner om året? Formanden får en pæn sjat mere: 256.000 kroner årligt.

De studenter- og medarbejdervalgte medlemmer får intet honorar. De medarbejdervalgte kan dog få et personligt løntillæg, hvis universitet finder det hensigtsmæssigt, og bestyrelsesarbejdet ikke udføres i den almindelige arbejdstid.

Interne – demokratisk valgte – medlemmer:

-Jurastuderende Rebecca Ingemann Madsen (som ikke fortsætter efter 2019).
-Medicinstuderende Ida Karoline Bach Jensen
-Specialkonsulent Signe Møller Johansen
-Professor Eske Willerslev
-Professor Anja C. Andersen

Og de eksterne medlemmer (som vælges af udpegningsorganer):

-Professor Kari Melby, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet
-Sine Sunesen, direktør i Akademikerne
-Birgitte Vedersø, rektor for Gefion Gymnasium
-Jakob Thomasen, professionelt bestyrelsesmedlem med erfaring i it-branchen
-Carsten Krogh Gomard, professionelt bestyrelsesmedlemmer, tidl. direktør i Netcompany
-Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør i Novo Nordisk

Mads Krogsgaard Thomsen er bestyrelsesformand, indtil kalenderen viser 2020, og lige nu er man derfor ved at finde en ny formand. Formandsposten er dog ikke noget, de ansatte eller studerende kan have indflydelse på til universitetsvalget, da formanden altid er eksternt medlem af bestyrelsen og derfor udpeges af et udpegningsorgan. Derudover er man også ved at finde erstatninger for to eksterne bestyrelsesmedlemmer, nemlig Kari Melby og Sine Sunesen, hvis perioder udløber ved årsskiftet.

LÆS OGSÅ: 10,5 kække bud på, hvem der bliver ny formand for Københavns Universitet

Hvem stiller op til bestyrelsesposterne?

De studerende kan stemme på fem forskellige lister: Studenterrådet, HUM-rådet (som er en støtteliste til Studenterrådet), Frit Forum, Konservative Studerende og Fysisk Fagråd.

VIP’erne kan stemme på følgende lister: Demokratisk universitet, Inddrag forskerne!, KU-SUND listen, Mere VIP-indflydelse! og Måske KU vi?.

TAP’erne kan stemme på to: TAP på KU og TAP til bestyrelsen.

Se alle kandidater til hele universitetsvalget her. Kandidaterne til bestyrelsesposterne kan ses på side 17 og frem.

Universitetsbestyrelsens nye interne medlemmer offentliggøres sammen med resten af universitetsvalgets stemmeresultater den 4. december klokken 12.30. De kandidater, som opnår valg, påbegynder bestyrelsesarbejdet i begyndelsen af det nye år.

Det forventes, at de nye eksterne medlemmer inklusiv formand vil blive offentliggjort i midten af december.

LÆS MERE OM VALGET på uniavisen.dk/univalg2019

Annonce

Seneste