Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det skal du vide om Akademisk Råd

Univalg 2022 — Det lyder fancy, Akademisk Råd, og det er det også. Der bliver uddelt priser, og der gives råd til dekanen, som så kan træffe (forhåbentlig) gode beslutninger om fakultetets fremtid. I år er kun studerende i rådene på valg.

Der er valg til de akademiske råd på Københavns Universitet. Stemmerne skal afgives mellem den 21. og 25. november. Men hvad laver Akademisk Råd egentlig? Og kan du stemme til det? Her kommer de korte svar.

Hvad er Akademisk Råd?

Navnet er så flot og autoritetsrigt, at man kunne være tilbøjelig til at tro, der kun var ét. Faktisk er der i alt seks akademiske råd på Københavns Universitet – et på hvert fakultet.

Rådet – og der skal være et ifølge loven – er et rådgivende organ: Rådet rådgiver dekanen om forskning, uddannelse og vidensudveksling. Det vil altså sige, at Akademisk Råd på hvert fakultet er med til at påvirke, hvilken retning fakultetet skal bevæge sig i.

Det er også Akademisk Råd, som nedsætter et ansættelsesudvalg, når der skal hyres lektorer og professorer, ligesom rådet uddeler ph.d.- og doktorgrader. Akademisk Råd har altså indflydelse på, hvilken forskning der prioriteres på fakultetet. Hvis fakultetet har priser, der kan uddeles, er det også Akademisk Råd, der står for det.

Hvem sidder i Akademisk Råd?

Rådets størrelse varierer efter fakultetets størrelse. Der sidder altid dobbelt så mange VIP’er som studerende. Dekanen er automatisk med og er som oftest formand. VIP’erne vælges for en periode på tre år, mens studenterrepræsentanter udskiftes hvert år til universitetsvalget.

Univalg 2022

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

Der skal sidde mindst to TAP’er i Akademisk Råd. TAP-medlemmerne af rådet har ikke stemmeret, men er med som observatører. Derudover plejer fakultetsdirektøren og prodekanerne også at deltage i møderne. De har heller ikke stemmeret.

Det er forskelligt, hvor mange møder Akademisk Råd holder i løbet af hvert semester. På Det Humanistiske Fakultet mødes de en gang om måneden, mens møderne er begrænset til to gange i semestret på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Hvem kan jeg stemme ind i Akademisk Råd i år?

Kun studerende er på valg til Akademisk Råd i år. De ansatte stemmer kun hvert tredje år, og det skete i 2021. Fakultetsrådene – HUMrådet, Forenede Jurister, SCIENCErådet, SAMFrådet, SUNDrådet, Det Teologiske Fagråd – stiller kandidater op i år.

Afstemningen sker elektronisk via KUnet og åbner den 21. november klokken 10.

LÆS MERE OM VALGET i denne guide til univalget 2022 

(Artiklen er opdateret i 2022).

Annonce

Seneste