Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det skal du vide om studienævnene

Univalg 2023 — Der er valg på universitetet – også til studienævnene. I år er de studerende på valg, og måske skal der stemmes på dit institut. Hvem, hvad, og hvornår foregår det? Få svarene her.

Der er valg til studienævnene på Københavns Universitet. Stemmerne skal afgives mellem den 20. og 24. november. Men hvad laver studienævnet egentlig? Og kan du stemme til det? Her kommer de korte svar.

Hvad laver studienævnene?

Et studienævn er et demokratisk valgt organ, der holder til på de forskellige institutter rundt om på universitetets campusser. Det er altså et lokalt nævn, som repræsenterer de forskellige fag på det pågældende institut.

Studienævnet har ansvar for at planlægge og udvikle uddannelserne på instituttet. Det betyder, at medlemmerne læser de studerendes kursusevalueringer og godkender planer for, hvordan undervisningen skal tilrettelægges. Det indebærer at udarbejde studieordninger – altså uddannelsens faglige grundlag – tilrettelægge eksaminer og behandle ansøgninger om merit eller dispensation. Studienævnet har altså en mere fagspecifik og lokal magt end universitetets bestyrelse og Akademisk Råd.

Hvem sidder i studienævnene?

Et instituts studienævn består af lige dele forskere og studerende. Antallet af medlemmer i det enkelte studienævn varierer – det er dekanen på fakultetet, som fastsætter antallet af medlemmer. Der skal mindst være fire medlemmer af studienævnet og højst ti.

Der sidder mindst en (med mindre der ikke har været nogen opstillet til valget) studenter- og medarbejderrepræsentant per uddannelse på instituttet.

Univalg 2023

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

VIP’er vælges for tre år, mens studerende vælges for ét år.

Hvem kan jeg stemme på til studienævnet?

I 2023 er kun de studerende på valg.

Det er typisk fagrådene på de forskellige uddannelser, som opstiller en eller flere kandidat til en plads i studienævnet.

Mange uddannelser opstiller kun én kandidat til studienævnet (nogle opstiller ingen). Hvis dette er tilfældet er der fredsvalg, og det betyder egentlig bare, at der ikke er noget at stemme om. Du kan tjekke, hvor mange kandidater der stiller op som repræsentant for din uddannelse på kandidatlisten. Kandidatlisterne til studienævnene starter på side 29.

Afstemningen sker elektronisk via KUnet og åbner den 20. november klokken 10.

Seneste