Annonce
Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det skal du vide om studienævnene

Univalg 2021 — Der er valg på universitetet – også til studienævnene. I år er både studerende og forskere på valg, og muligvis skal der stemmes på dit institut. Hvem, hvad, og hvornår skal jeg stemme? Få svarene her.

Der er valg til studienævnene på Københavns Universitet. Stemmerne skal afgives mellem den 22. og 26. november. Men hvad laver studienævnet egentlig? Og kan du stemme til det? Her kommer de korte svar.

Hvad laver studienævnene?

Et studienævn er et demokratisk valgt organ, der holder til på de forskellige institutter rundt om på universitetets campusser. Det er altså et lokalt nævn, som repræsenterer et instituts forskellige fag.

Studienævnet har ansvar for at planlægge og udvikle uddannelserne på instituttet. Det betyder, at medlemmerne læser de studerendes kursusevalueringer og godkender planer for, hvordan undervisningen skal tilrettelægges. Det indebærer at udarbejde studieordninger – altså uddannelses faglige grundlag – tilrettelægge eksaminer og behandle ansøgninger om merit eller dispensation. Studienævnet har altså en mere fagspecifik og lokal magt end universitetets bestyrelse og Akademisk Råd.

Hvem sidder i studienævnene?

Et instituts studienævn består af lige dele forskere og studerende. Antallet af medlemmer i det enkelte studienævn varierer – det er dekanen på fakultetet, som fastsætter antallet af medlemmer. Der skal mindst være fire medlemmer af studienævnet og højst ti.

Der sidder mindst en (med mindre der ikke har været nogen opstillet til valget) studenter- og medarbejderrepræsentant per uddannelse på instituttet. På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab er der for eksempel to repræsentanter fra Musikvidenskab, to fra Litteraturvidenskab, to fra Kunsthistorie og to fra Teater- og Performancestudier.

Univalg 2021

Der er valg på Københavns Universitet. Læs mere om, hvad du kan stemme til:

Studienævnet

Akademisk Råd

Bestyrelsen

Ph.d.-udvalg

VIP’er vælges for tre år, mens studerende vælges for ét år.

Hvem kan jeg stemme på til studienævnet?

I år er både VIP og studerende på valg.

Det er typisk fagrådene på de forskellige uddannelser, som opstiller en eller flere kandidat til en plads i studienævnet.

Mange uddannelser opstiller kun én kandidat til studienævnet (nogle opstiller ingen). Hvis dette er tilfældet er der fredsvalg, og det betyder egentlig bare, at der ikke er noget at stemme om. Du kan tjekke, hvor mange kandidater der stiller op som repræsentant for din uddannelse på kandidatlisten.

Afstemningen sker elektronisk via KUnet og åbner den 22. november klokken 10. Valgresultatet afsløres den 1. december.

LÆS MERE OM VALGET i den her guide til univalget 2021 

Annonce

Seneste